Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 2

wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën)

wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën)

Topsalaris

Op initiatief van de PvdA kreeg wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) van de gemeenteraad opnieuw de opdracht om instellingen te korten waar bestuurders meer verdienen dan een ministersalaris (of afgeleiden). ,,Dit is geen symboolpolitiek”, reageert PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane. ,,Maar als je niks zegt over topinkomens is dat een heel slecht signaal. Het morele appèl is ook van belang.”

Raad van State Dit terwijl de Raad van State in mei van dit jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen. De Raad van State oordeelde dit  voorjaar  dat de Haagse aanpak van topinkomens illegaal is.

Gemeenten mogen zich bij een subsidieverstrekking voor bijvoorbeeld het verlenen van verpleegzorg niet bemoeien met het salaris van de bestuurder, oordeelde de rechter wederom.
Ook mogen lagere overheden niet zomaar landelijke overgangsrechten negeren voor het afbouwen van topsalarissen. Daarmee gingen in totaal voor vier ton aan Haagse subsidiekortingen voor 25 instellingen de prullenbak in.

Teruggefloten door Raad van State

Dit terwijl de Raad van State in mei van dit jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen.

Wet Normering Topinkomens.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD – De Eerste Kamer heeft de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

zie: Wet normering topinkomens

zie ook: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 1

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 3

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 2

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 1

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector

zie ook:  Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Topinkomens stijgen explosief

AD 23.03.2017 Het aantal topinkomens in de Haagse (semi-)publieke sector is in vijf jaar tijd verdriedubbeld. Grootverdiener is Jim van Geest van zorgaanbieder Florence. Verdienden in 2010 nog 31 functionarissen bij door gemeente gesubsidieerde instellingen meer dan de balkenendenorm, in 2015 was dit opgelopen tot 101.

We doen een moreel appel op instellingen om aan de norm te voldoen, aldus Gemeentewoordvoerder.

Dat blijkt uit informatie van de gemeente Den Haag. De best betaalde bestuurder van Den Haag is Jim van Geest van Zorggroep Florence (228.099 euro). Evert de Glint van WZH Haaglanden en de inmiddels vertrokken CEO van de stichting Jeugdformaat maken de top drie compleet.

Tevergeefs
Den Haag probeert al jaren – tevergeefs – de topinkomens aan banden te leggen. Een gemeentewoordvoerder zegt dat het niet mogelijk is iets aan de salarissen te veranderen. ,,Korten op subsidie is niet toegestaan. Wel kunnen we uiteindelijk besluiten geen subsidie meer te verstrekken. En we doen een moreel appel op instellingen om aan de norm te voldoen.”

SP-raadslid Aisha Akhiat reageert boos op de nieuwste cijers. ,,Schandalig. Onbegrijpelijk dat het besef nog steeds niet is doorgedrongen dat dit met publiek geld niet kan. We doen een beroep op de wethouder om er voor te zorgen dat de wet versneld wordt aangepast, zodat we dit kunnen aanpakken.”

Schrijnend
Ze stoort zich met name aan het hoge aandeel bestuurders van zorgaanbieders op de lijst. ,,Als je ziet hoe slecht de omstandigheden van ouderen soms is, is het schrijnend dat er aan de top zulke bedragen worden betaald. Daarnaast stoort het me dat ze er nog mee wegkomen ook. In de beeldvorming wordt de dure zorg toegeschreven aan de vluchtelingencrisis, terwijl het échte probleem het gegraai aan de top is.”

De stelling dat er nauwelijks topbestuurders te vinden zijn die voor minder willen werken, noemt Akhiat ‘gelul’. ,,Er zijn zat goede mensen te vinden die niet alleen gemotiveerd zijn door geld. Wie zit er nu op aasgieren te wachten die na een jaar vertrokken zijn, omdat ze elders nóg meer kunnen verdienen?”

Wet
Een woordvoerster van Florence stelt dat de zorginstelling zich ‘keurig aan de wet houdt’. ,,Conform de overgangsregeling bouwen wij het salaris af.” Ze kon niet inhoudelijk reageren op het ‘moreel appel’ van de gemeente Den Haag.

Ontmoedigingsbeleid gemeente faalt, aantal bestuurders met topinkomen in Den Haag flink gestegen

Den HaagFM 21.03.2017 Het aantal bestuurders van gesubsidieerde organisaties met een topinkomen is in Den Haag flink gestegen. Het ontmoedigingsbeleid van de gemeente om dit tegen te gaan heeft nauwelijks invloed.

In 2015 waren er 101 topfunctionarissen met een jaarsalaris van meer dan een ministerssalaris van 178.000 euro. Dat waren er een jaar daarvoor nog 93. Het gaat onder meer om welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorginstellingen. Topverdieners zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Florence (237.465 euro), de voorzitter van de Stichting Jeugdformaat (221.623 euro) en een topbestuurder van de de Haagse Woon- en Wijkzorg (181.195 euro).

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is boos over de toename. “Mijn mond valt open”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster (kleine foto). “Elk jaar lijkt het somberder te worden. Als je als bestuurder zo’n hart voor de maatschappij hebt, waarom houd je dan vast aan zo’n exorbitant salaris? Ik vind dat echt onverteerbaar.” De gemeente probeerde eerder met subsidiekorting de bestuurders tot loonmatiging te dwingen, maar werd toen door de rechter teruggefloten. Sindsdien geldt een ‘ontmoedigingsbeleid’. …lees meer

Archieffoto: ANP

Aantal bestuurders met topinkomen in Den Haag flink gestegen

OmroepWest 21.03.2017 Het aantal bestuurders van gesubsidieerde organisaties met een topinkomen is in Den Haag gestegen. In 2015 waren er 101 topfunctionarissen met een jaarsalaris van meer dan 178.000 euro. Dat waren er een jaar daarvoor nog 93. De PvdA in de Haagse gemeenteraad is geschokt door de stijging.

Uit een brief van wethouder Tom de Bruijn (D66) blijkt dat er in 2015 nog altijd veel verdiend wordt door sommige topfunctionarissen van door de gemeente Den Haag gesubsidieerde instellingen. Het gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, woningcorporaties of zorginstellingen.

Topverdieners zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zorggroep Florence (237.465 euro), de bestuursvoorzitter van de Stichting Jeugdformaat (221.623 euro) en een topbestuurder van de Stichting Haagse Woon- en Wijkzorg (181.195 euro).

Onaangenaam verrast

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is onaangenaam verrast door de toename. ‘Mijn mond valt open’,  zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. ‘Elk jaar lijkt het somberder te worden. Wat gaat er in de hoofden van deze bestuurders om?’ De gemeente kan niets doen aan de topinkomens van de bestuurders, omdat ze onder het wettelijke overgangsrecht vallen. Dat betekent dat bestaande inkomensafspraken pas over een jaar afgebouwd hoeven te worden. En voor de afbouw geldt een termijn van drie jaar. Daar is de PvdA niet blij mee. De partij is voor een harde aanpak. ‘Als het aan ons ligt gaat de gemeente serieus kijken of organisaties nog wel subsidie verdienen als bestuurders een topinkomen krijgen’, vindt Balster.

Daarnaast wil de partij dat de bestuurders in de gemeenteraad verantwoording komen afleggen. ‘Ik wil de betreffende bestuurders uitnodigen in de raad om zich te verantwoorden’, zegt Balster. ‘Kom maar uitleggen waarom je zoveel verdient terwijl je gesteund wordt door de overheid met gemeenschapsgeld.’

Goed nieuws

Overigens is er ook goed nieuws te melden. Een aantal instellingen kwam nog wel voor op de lijst topinkomens in 2014, maar niet meer op de lijst van 2015. Het gaat onder andere om de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Parnassia, zorginstelling Ipse de Bruggen en de Stichting Rivierduinen.

Meer over dit onderwerp: TOPINKOMENS DEN HAAG BESTUURDERSPVDA

Haagse aanpak topinkomens ‘voor de bühne’

AD 22.11.2016 De poging van de Haagse politiek om alsnog lokale grootverdieners te bestraffen met een subsidiekorting lijkt bij voorbaat kansloos. ‘Dit is een verhaal voor de bühne’.

D66 en VVD hekelen de symboolpolitiek van coalitiepartner PvdA. ,,De partijen weten dat het niet kan wat ze van de wethouder vragen”, zegt D66-fractieleider Robert van Asten. ,,Dus ik krijg sterk het vermoeden dat het een verhaal voor de bühne is. Erg kwalijk.”

Opdracht
Op initiatief van de PvdA kreeg wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) vorige week van de gemeenteraad opnieuw de opdracht om instellingen te korten waar bestuurders meer verdienen dan een ministersalaris (of afgeleiden). ,,Dit is geen symboolpolitiek”, reageert PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane. ,,Maar als je niks zegt over topinkomens is dat een heel slecht signaal. Het morele appèl is ook van belang.”

Raad van State
Dit voorjaar oordeelde de Raad van State dat de Haagse aanpak van topinkomens illegaal is. Gemeenten mogen zich bij een subsidieverstrekking voor bijvoorbeeld het verlenen van verpleegzorg niet bemoeien met het salaris van de bestuurder, oordeelde de rechter wederom.
Ook mogen lagere overheden niet zomaar landelijke overgangsrechten negeren voor het afbouwen van topsalarissen. Daarmee gingen in totaal voor vier ton aan Haagse subsidiekortingen voor 25 instellingen de prullenbak in.

‘Pijnlijk’
Maar nu moet De Bruijn dus toch weer proberen om op een andere manier veelverdieners te plukken. VVD’er Martin Wörsdörfer: ,,Dit is vrij pijnlijk. Den Haag staat er weer slecht op, De Bruijn krijgt een onmogelijke opdracht. Ik kan niet anders verzinnen dan dat de partijen een punt willen scoren.”

Onmogelijk
Betrokkenen verwachten dat De Bruijn na juridisch advies de raad zal melden dat een lokale aanpak van topinkomens – ondanks de wens van een meerderheid – niet kan. ,,Wat je politiek wil en wat juridisch kan: daar zit een spanningsveld”, zegt ook advocaat arbeidsrecht Henk Hoving. ,,Voor de bühne klinkt het natuurlijk mooi, maar we hebben ook nog zoiets als de rechtsstaat.”

Lees ook

Haagse politiek eist nieuwe aanpak van topinkomens

Lees meer

Raad steunt voorstellen om topinkomensbeleid te blijven voeren

Den HaagFM 18.11.2016 De gemeente Den Haag blijft een topinkomensbeleid voeren. De Raad van State verbood in mei om te korten op subsidies aan instellingen die topsalarissen betalen aan hun bestuurders. 93 bestuurders van Haagse zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen blijken meer te verdienen dan een ministerssalaris. Daarom deed de PvdA in de gemeenteraad twee voorstellen om topinkomens te blijven beperken binnen de juridische mogelijkheden die er nog wel zijn.

Abderrahim Kajouane

“De gemeente moet met het aannemen van ons amendement subsidies aan instellingen heroverwegen als de bestuurders vasthouden aan een topsalaris”, legt gemeenteraadslid Abderrahim Kajouane uit. “Dit publieke geld wordt immers niet besteed aan waar het voor bedoeld is: goede woningen, goede zorg en goed onderwijs. Van organisaties die vasthouden aan topsalarissen zou de gemeente zich moeten afvragen of ze met deze organisaties nog wel zaken willen doen.”

Daarnaast stelde de partij voor om als in Rotterdam bij aanbestedingen overeen te komen geen topsalarissen te betalen. Kajouane: “We spreken straks af dat partijen die bijvoorbeeld zorg willen leveren in opdracht van de gemeente, geen topsalarissen betalen. Dan wordt het geld besteed aan zorg, niet aan topsalarissen.” …lees meer

LEES OOK: Tweede Kamer wil opheldering van minister Plasterk over Haagse topsalarissen

Haagse politiek eist nieuwe aanpak van topinkomens

AD 18.11.2016 De Haagse politiek wil dat het stadsbestuur topinkomens opnieuw gaat aanpakken. Vanaf januari mogen  de bestuurders van organisaties die in den Haag werk willen verrichten niet meer verdienen dan een minister, vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Onlangs werd Den Haag door de hoogste rechter op de vingers getikt, omdat de gemeente Haagse  subsidieontvangers kortte op hun bijdrage als de topmannen of -vrouwen van deze organisaties te veel verdienden. Sinds het vonnis is het beleid dat werd ingevoerd door huidig VVD-minister Sander Dekker van de baan.

Gekort
De raad nam gisteravond niet alleen het voorstel aan om topinkomens bij aanbestedingen alsnog aan te pakken, zoals ook de gemeente Rotterdam doet. Ook wijzigde de politiek het subsidiebeleid door te stellen dat een bijdrage aan een organisatie gekort kan worden als te hoge topinkomens het doel van de subsidie in de weg zitten. Zo zou Den Haag de negatieve uitspraak van de rechter kunnen omzeilen.

Voor wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) waren de druiven zuur. Hij had de gemeenteraad eerder op de avond nog zo afgeraden om deze stappen te nemen. ,,Als we dit echt  gaan doen, staan we straks opnieuw voor de Raad van State en dan gaan we opnieuw onderuit, zo vrees ik,” zei hij toen.

Helaas
De Haagse wethouder verhaalde hoe hij onlangs zo’n anderhalf uur met PvdA-minister Plassterk aan tafel had gezeten om te spreken over de kwestie van de topinkomens. Die zei hem dat de huidige wet geen enkel gemeentelijk beleid op topinkomens toeliet .

Ook zag de minister geen kans om de wet zo te veranderen dat gemeenten alsnog zouden kunnen ingrijpen bij organisaties in zorg,   onderwijs en bij corporaties die hun topbestuurders meer dan 180.000 euro salaris gunnen. ,,Het zit er gewoon niet in. Helaas.”

Graaiers
Maar de politiek luisterde niet. Elk signaal naar de graaiers in de zorg en het onderwijs is goed,” zei SP-raadslid Bart van Kent na afloop van het debat. ,,Dan staan we maar weer voor de rechter. Prima hoor.”

De normaal zo kalme wethouder financiën reageerde in de wandelgangen woedend. PvdA-raadslid Lobke Zandstra was de klos. ,,Je vraagt me de wet te overtreden,” bulderde De Bruijn. Dat kan écht niet. Ik ben potdorie wethouder!”  (Archieffoto)

Den Haag wil instellingen met topsalarissen hard blijven aanpakken

RTVWEST 17.11.2016 De Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente toch grenzen gaat stellen aan de inkomens van topmensen van organisaties en instellingen die subsidie krijgen. Dit tot grote teleurstelling van wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën). Volgens hem is het door de Raad van State verboden dat gemeenten nog dit soort eisen stellen. ‘Ik ben wethouder en ik heb me aan de wet te houden’, zei hij.

De raad sprak donderdagavond over de subsidieverordening van de gemeente. Tot grote teleurstelling van het college bleek er onder aanvoering van de PvdA toch een meerderheid in de raad om daar weer in op te nemen dat de gemeente moet gaan onderzoeken of ‘een onevenredig deel’ van de subsidies aan topsalarissen wordt besteed.

Als dat het geval is, moet het stadsbestuur overwegen om met een andere organisatie in zee te gaan. Ook dient in contracten met de organaties worden vastgelegd dat zij mensen niet meer mogen betalen dan de zogenaamde WNT-norm, het salaris van een minister.

Teruggefloten door Raad van State

Dit terwijl de Raad van State in mei van dit jaar de gemeente nog terugfloot. Volgens de hoogste rechter mogen gemeenten niet dit soort eisen stellen aan de organisaties die subsidies krijgen.

Volgens wethouder De Bruijn heeft hij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat gemeenten dit wel mogen doen. Zo heeft hij die zaak in een gesprek van anderhalf uur met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bepleit. De bewindsman zou hem daarbij hebben gezegd dat hij geen juridishe mogelijkheden heeft om gemeenten toch eisen te laten stellen aan topinkomens. De gemeenteraad bleek echter niet gevoelig voor dat argument.

‘Weinig vertrouwen’

De wethouder zei in een reactie na afloop van het debat dat hij de voorstellen van de raad wel gaat uitvoeren. Maar ook dat hij weinig vertrouwen heeft in het resultaat. ‘Als we dit uitvoeren komt er opnieuw een rechtszaak en dan zullen we opnieuw onderuit gaan.’

Wel voegde De Bruijn daaraan toe dat hij het zelf ook jammer vindt dat de gemeente geen grenzen mag stellen aan topinkomens. ‘Dat betreur ik.’

Voorzichtige kentering

Tegelijk ziet hij wel een voorzichtige kentering bij organisaties. Die brengen de topsalarissen al steeds meer terug, al blijven er hardnekkige weigeraars. De Bruijn: ‘Maar we blijven in gesprek en zullen een beroep blijven doen op die organisaties om de salarissen terug te brengen.’

LEES OOK: Gemeente Den Haag draait subsidiekorting voor 25 instellingen terug

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG TOPSALARISSEN

Raad steunt PvdA-voorstellen om topinkomensbeleid te blijven voeren

PvdA 17.11.2016 Den Haag blijft topinkomensbeleid voeren. De Raad van State verbood het gemeenten recent om te korten op subsidies aan instellingen die topsalarissen betalen aan hun bestuurders. In april bleek nog dat 93 Haagse bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. Daarom deed de PvdA in de gemeenteraad twee voorstellen om topinkomens te blijven beperken binnen de juridische mogelijkheden die er nog wel zijn.

PvdA raadslid Abderrahim Kajouane: “De gemeente moet met het aannemen van ons amendement subsidies aan instellingen heroverwegen als de bestuurders vasthouden aan een topsalaris. Dit publieke geld wordt immers niet besteed aan waar het voor bedoeld is: goede woningen, goede zorg en goed onderwijs. Van organisaties die vasthouden aan topsalarissen zou de gemeente zich moeten afvragen of ze met deze organisaties nog wel zaken willen doen.”

Daarnaast stelden de sociaaldemocraten net als in Rotterdam voor om bij aanbestedingen overeen te komen geen topsalarissen te betalen. Kajouane: “We spreken straks af dat partijen die bijvoorbeeld zorg willen leveren in opdracht van de gemeente, geen topsalarissen betalen. Dan wordt het geld besteed aan zorg, niet aan topsalarissen.”  lees verder »

7 Reacties op “Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 2

  1. Pingback: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad

  2. Pingback: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 3 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  3. Pingback: Topinkomens versus Woningcorporaties – Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

  4. Pingback: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad

  5. Pingback: PvdA is boos over de aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 5 « Debat in de Digitale Hofstad

  6. Pingback: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad

  7. Pingback: Topinkomens Haagse publieke instellingen alsnog aanpakken – deel 4 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s