Instortingsgevaar Wederopbouwflats o.a. stadsdeel Escamp

Instortingsgevaar Wederopbouwflats.

Wico Ankersmit, directeur Bouw en Woningtoezicht Nederland luidt de noodklok over de tientallen risicoflats in Den Haag. “Er gaan gewoon ongelukken gebeuren, als er niet wordt ingegrepen.” Volgens Ankersmit moet de constructie van alle flatgebouwen uit de jaren ’60 in Nederland gecontroleerd worden. Hij ziet graag de invoering van een verplichte ‘APK’ voor gebouwen.

Aanleiding is de ontdekking dat de galerij van een flat in Den Haag niet meer veilig blijkt te zijn. De bewoners van de Escampflat op de Leyweg is verteld dat ze niet meer met z’n tweeën naast elkaar moeten lopen op de galerij. Ook moeten ze voorlopig even geen zware meubels verhuizen. De galerijen worden binnenkort gestut. Reparatie gaat 8000 euro per huishouden kosten, voor veel bewoners een hard gelag.

Het probleem is veel groter dan de Escampflat alleen. De constructiefout in de flat werd ontdekt tijdens een landelijke inventarisatie van flats die in de jaren ’60 gebouwd zijn. Die worden onderzocht naar aanleiding van een groot ongeluk bij een flat in Leeuwarden in 2011, waarbij de galerij over vijf verdiepingen instortte.

In navolging van de Escampflat aan de Leyweg moet dus ook de betonconstructie van tientallen andere flats in de regio worden onderzocht . Bewoners lopen het risico dat bij overbelasting de galerij instort.

Het lijkt te gaan om 58 flatgebouwen die net als de Escampflat in de jaren ’60 gebouwd zijn.

VAM-constructiemethode

Het probleem kan zich voordoen in flats die in de jaren ’60 gebouwd zijn, volgens de zogenaamde VAM-constructiemethode. De VAM-methode was in de jaren van de wederopbouw populair, omdat daarmee snel en efficient flatgebouwen konden worden neergezet. Met de methode zelf is niks mis, maar dan moet de wapening wel op orde zijn.

Renoveren om instorting te voorkomen

De galerij van de Escampflat moet daarom worden gerenoveerd om instorting te voorkomen. De kosten van de renovatie zijn ruim 8000 euro per eigenaar. Veel bewoners kunnen deze kosten niet betalen. Wijsmuller wil met de minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok in gesprek over een oplossing voor gedupeerde woningbezitters die hun renovatierekening niet kunnen betalen.

Den Haag heeft bijna alle onderzoeken over risicoflats binnen

RTVWEST 22.04.2015 De gemeente Den Haag heeft 52 onderzoeksrapporten van eigenaren van risicoflats ontvangen. Negen ontbreken er nog. Bij veertien Haagse flats zijn naar aanleiding van de onderzoeken zogenaamde ‘stempels’ geplaatst om de constructie te verstevigen. Dat antwoordt wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) op vragen van de gemeenteraad.

In 2011 stortte in Leeuwarden een deel van een galerij plotseling in. Sindsdien worden in het hele land flats gecontroleerd op slijtage. Het gaat om voor 1975 gebouwde flats, waarvan de galerijvloeren zijn verbonden aan de binnenvloeren van de woningen. Dit worden ook wel ‘uitkragende galerijen’ genoemd.

In onze regio staan tientallen van dergelijke flats, waarvan 61 in Den Haag. In december bleek dat de betonconstructie bij de Escampflat aan de Leyweg niet goed is. De gemeente sommeerde de flat te laten stutten en adviseerde bewoners met niet te veel mensen tegelijk over de galerij te lopen en geen zware spullen te verhuizen.

VvE’s vrezen voor kosten renovatie

De gemeente, verantwoordelijk voor het toezicht, heeft alle eigenaren van de 61 risicoflats gevraagd om bouwkundige onderzoeksrapportages aan te leveren. Negen hebben dat nog niet gedaan, maar acht daarvan hebben wel een opdrachtbevestiging voor een onderzoek opgestuurd. In één geval is de situatie nog niet duidelijk. Bij vijftien Haagse flatgebouwen is vervolgonderzoek nodig. Die rapportages zijn nog niet allemaal binnen. Veertien flats zijn of worden dus gestut.

Meerdere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vrezen dat sommige leden de renovatie van de galerijen of balkons niet kunnen betalen. Maar op financiële steun van de gemeente of de Rijksoverheid hoeven zij niet te rekenen. Wijsmuller: ‘Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf om de herstelwerkzaamheden aan galerijen uit te besteden aan een aannemer en zelf de prijsonderhandelingen te voeren.’ Ook minister Stef Blok van Wonen (VVD) staat op dat standpunt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Eigenaren risicoflats hoeven niet te rekenen op steun van de overheid

RTVWEST 15.04.2015 Eigenaren van appartementen in flats met verzwakte balkons of galerijen hoeven niet te rekenen op steun van de overheid. ‘De verantwoordelijkheid voor goed onderhoud en voldoende reserveringen voor toekomstige investeringen ligt te allen tijde bij de eigenaren’, antwoordde minister Stef Blok van Wonen (VVD) in januari op Kamervragen.

In onze regio staan tientallen van dergelijke flatgebouwen, onder meer in Leidschendam-Voorburg, Westland, Rijswijk en Leiden. Bij lang niet alle flatgebouwen is sprake van een acuut gevaar. Maar in Den Haag (61 risicoflats) zijn of worden binnenkort veertien galerijflats gestut. In december bleek dat de betonconstructie bij de Escampflat aan de Leyweg niet goed is. De gemeente sommeerde de flat te laten stutten en adviseerde bewoners met niet te veel mensen tegelijk over de galerij te lopen en geen zware spullen te verhuizen.

Minister Blok: onderzoeksplicht vergemakkelijkt handhaving

Omdat de appartementengebouwen met galerijen in Westland eigendom zijn van professionele organisaties zoals woningcorporaties, mag volgens de gemeente verwacht worden dat deze organisaties voldoende kennis in huis hebben om ‘verantwoord en tijdig onderhoud te plegen’. Ook van ‘(grotere) VvE’s (Vereniging van Eigenaren) mag verwacht worden dat zij verantwoord omgaan met onderhoud en renovatieplannen’. Minister Blok is geen voorstander van een ‘APK voor gebouwen’, omdat dit leidt tot een lastenverzwaring voor eigenaren.

Sommige verenigingen zijn van plan om de stempels jaren te laten staan. Dit omdat renovatie flink in de papieren kan lopen. Volgens verschillende deskundigen moeten eigenaren van appartementen rekening houden met duizenden euro’s per woning, al bestaat de hoop dat er goedkopere oplossingen op de markt komen. Meerdere VvE’s hebben dat geld nu niet in kas. Voor financiële steun hoeven de verenigingen dus niet aan te kloppen bij de Rijksoverheid of gemeenten. ‘De eigenaar is altijd verantwoordelijk’, benadrukt bijvoorbeeld Westland. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Veertien Haagse galerijflats gestut wegens instortingsgevaar

RTVWEST 15.04.2015 Veertien galerijflats in Den Haag zijn of worden binnenkort uit voorzorg gestut in verband met mogelijke slijtage in de galerijen of balkons. Dat laat de gemeente aan Omroep West weten.

Vorig jaar bleek uit een inventarisatie van Omroep West dat in onze regio tientallen van dergelijke flats staan, onder meer in Leidschendam-Voorburg (22) en Leiden (12). Volgens de gemeenten, verantwoordelijk voor het toezicht, is er bij de flats geen sprake van acuut gevaar.

In december bleek dat de betonconstructie bij de Escampflat aan de Leyweg niet goed is, waardoor het risico bestaat dat de galerij instort. De gemeente sommeerde de flat te laten stutten en adviseerde bewoners met niet te veel mensen tegelijk over de galerij te lopen en geen zware spullen te verhuizen.

61 risicoflats in Den Haag

In Den Haag staan 61 risicoflats, zegt de woordvoerder van wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Zo’n 35 appartementen hadden eind vorig jaar nog geen onderzoeksrapportage bij de gemeente ingeleverd. Inmiddels hebben veel VvE’s dat wel gedaan, maar de gemeente kan nog niet zeggen hoeveel. Wel zegt de woordvoerder: ‘Het overgrote deel van de flats hoeft niet gestempeld te worden.’

Onduidelijkheid over renovatiekosten

De VvE van de Escampflat dacht in december dat de renovatie op zo’n 8.000 euro per eigenaar uit zou komen. Maar volgens Jaap Meijer van adviesbureau Meijer & Van Eerden, die voor de VvE de renovatiemogelijkheden van de flat onderzoekt, is dat nog maar de vraag. ‘Dit is een relatief nieuwe markt. We weten nog niet welke oplossing voor deze flat het best en goedkoopst is. Dat moeten we goed onderzoeken.’ Lees verder

Gerelateerde artikelen

Nog eens veertien onveilige flats

Den HaagFM 15.04.2015 Veertien galerijflats zijn of worden binnenkort uit voorzorg gestut in verband met mogelijke slijtage in de galerijen of balkons. In december bleek dat de betonconstructie bij de Escampflat aan de Leyweg niet goed is, waardoor het risico bestaat dat de galerij instort.

In Den Haag staan 61 risicoflats, zegt de woordvoerder van wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto). Zo’n 35 appartementen hadden eind vorig jaar nog geen onderzoeksrapportage bij de gemeente ingeleverd. Inmiddels hebben veel VvE’s dat wel gedaan, maar de gemeente kan nog niet zeggen hoeveel. “Het overgrote deel van de flats hoeft niet gestempeld te worden”, aldus een woordvoerder.

Duidelijk is dat een aantal flatgebouwen in de buurt van de Escampflat ook in de risicocategorie vallen. De balkons en galerijen van de flat Leyenhoven in de Volendamlaan zijn gestempeld. Groenhoven in dezelfde laan wordt gedeeltelijk gestut. Ook bij de flat Houtzicht aan de Leyweg moet de constructie verstevigd worden. …lees meer

Haagse raad wil duidelijkheid over risicoflats

RTVWEST 03.04.2015 De Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Joris Wijsmuller (HSP) snel duidelijkheid geeft over de ‘risicoflats’ in Den Haag. Collegepartijen D66, CDA en PvdA en oppositiepartij ChristenUnie/SGP vinden dat Wijsmuller uitleg moet geven over de stappen die hij tot nu toe heeft gezet.

In december vorig jaar werd duidelijk dat de betonconstructie van de Escampflat aan de Leyweg niet goed is waardoor het risico bestaat dat de galerij instort. De gemeente heeft de flat gestut maar adviseert bewoners met niet teveel mensen tegelijk over de galerij te lopen en geen zware spullen te verhuizen. Ook zes andere flats zouden risico lopen en zijn gestut, maar welke dat zijn is niet bekend gemaakt.

De problemen kwamen aan het licht door een landelijke inventarisatie na het instorten van een galerij in Leeuwarden. Hierbij raakte niemand gewond. Maar aangetoond werd wel dat bepaalde flats die in de jaren zestig zijn gebouwd mogelijk kampen met constructiefouten.
Lees verder

gerelateerde artikelen;

Haagse raad wil duidelijkheid over risicoflats

Den HaagFM 03.04.2015 De Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Joris Wijsmuller snel duidelijkheid geeft over de ‘risicoflats’ in Den Haag. Collegepartijen D66, CDA en PvdA en oppositiepartij ChristenUnie/SGP vinden dat Wijsmuller uitleg moet geven over de stappen die hij tot nu toe heeft gezet.

In december vorig jaar werd duidelijk dat de betonconstructie van de Escampflat aan de Leyweg niet goed is waardoor het risico bestaat dat de galerij instort. De gemeente heeft de flat gestut maar adviseert bewoners met niet teveel mensen tegelijk over de galerij te lopen en geen zware spullen te verhuizen. Ook zes andere flats zouden risico lopen en zijn gestut, maar welke dat zijn is niet bekend gemaakt. D66-fractievoorzitter Robert van Asten: “Wij maken ons nog veel zorgen over de veiligheid van de bewoners van de Haagse risicoflats. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en is de beloofde terugkoppeling nog niet gekomen.”

Van Asten woonde recent een vergadering van de Vereniging van Eigenaren van de Haagse Escampflat bij. Hoewel nog onduidelijk is hoeveel de renovatie van de flat gaat kosten, bleek volgens hem al wel dat tien tot vijftien mensen dat niet kunnen betalen. “De gemeente zou via een kredietverlening kunnen bijspringen. Maar we moeten daar wel terughoudend mee zijn, anders wil iedereen straks een beroep op de gemeente doen.” Volgens een gemeentewoordvoerder zijn de huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van hun flat. …lees meer

Van 62 risicoflats voldoen 6 niet aan veiligheidseisen, van 35 nog onbekend

Den HaagFM 17.12.2014 Van de 62 risicoflats hebben zes een balkon of galerij die niet voldoet aan de veiligheidseisen en die zijn inmiddels gestut om instorting te voorkomen. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller in antwoord op raadsvragen over de gevaarlijke balkons van de Escampflat aan de Leyweg. Om welke flatgebouwen het precies gaat is niet bekendgemaakt.

35 Haagse appartementencomplexen hebben nog geen onderzoeksrapportage ingeleverd bij de gemeente. Zij worden in 2015 opnieuw door de gemeente ‘gesommeerd’ alsnog de veiligheidsrapporten in te leveren. Bij dertien flatgebouwen vindt er vervolgonderzoek plaats om te bepalen of de galerij wel veilig is. Van de 58 risico-objecten zijn 26 flats particulier bezit en vallen 32 flatgebouwen onder een woningcorporatie.

De risicoflats zijn in de jaren ’60 gebouwd en bevatten mogelijk constructiefouten, concludeert het Ministerie van Binnenlandse Zaken na een landelijke inventarisatie. Hierdoor kan een balkon of galerij bij een te zware belasting instorten. In 2011 gebeurde dit bij een flatgebouw in Leeuwarden. …lees meer

Wethouder Joris Wijsmuller: 6 gevaarlijke galerijen in Den Haag

RTVWEST 16.12.2014 Van de 58 risicoflats in Den Haag hebben 6 een balkon of galerij die niet voldoet aan de veiligheidseisen en die zijn inmiddels gestut om instorting te voorkomen. Dat zegt wethouder Joris Wijsmuller in antwoord op raadsvragen over de gevaarlijke balkons van de Haagse Escampflat aan de Leyweg. Om welke flatgebouwen het precies gaat is niet bekendgemaakt.

35 Haagse appartementencomplexen hebben nog geen onderzoeksrapportage ingeleverd bij de gemeente. Zij worden in 2015 opnieuw door de gemeente ‘gesommeerd’ alsnog de veiligheidsrapporten in te leveren. Bij 13 flatgebouwen vindt er vervolgonderzoek plaats om te bepalen of de galerij wel veilig is.

De risicoflats zijn in de jaren ’60 gebouwd en bevatten mogelijk constructiefouten, concludeert het Ministerie van Binnenlandse Zaken na een landelijke inventarisatie. Hierdoor kan een balkon of galerij bij een te zware belasting instorten. In 2011 gebeurde dit bij een flatgebouw in Leeuwarden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Raadslid Robert van Asten van D66 heeft vragen gesteld over het probleem. Volgens Van Asten zou de gemeente de regie op zich moeten nemen. Hij vindt het ook zorgelijk, dat pas over 1 flat het onderzoeksrapport bekend is. “Ik wil graag van het college weten hoe het staat met de 57 andere flats in de stad.” Wethouder Joris Wijsmüller wilde de lijst van 58 flats nog niet toelichten.

Bewoners Escampflat in Den Haag worden bang van maatregelen tegen instorting balkons

RTVWEST 15.12.2014 DEN HAAG – Liever even geen grote meubels verhuizen en als je met meer dan 2 mensen op de galerij loopt, houd dan afstand. De maatregelen die zijn genomen in de Escampflat aan de Leyweg in Den Haag hebben voor flink wat angst gezorgd onder bewoners. Omdat de betonconstructie niet goed is, bestaat er een risico dat de galerij instort.

‘Met oud- en nieuw mogen we niet met z’n allen over de railing naar het vuurwerk te gaan kijken’, vertelt 1 van de bewoonsters. Dan lopen de bewoners namelijk de kans om 12 verdiepingen naar beneden te storten, is ze verteld bij een bewonersbijeenkomst van der Vereniging voor Eigenaren.

LEES OOK: Instortingsgevaar: Niet springen op balkons in Den Haag

Bij Tony Andrioli van de Vereniging van Eigenaren zit de schrik er ook goed in. Hij wil niet te dicht bij andere mensen staan op de galerij, want dat is niet veilig, zegt hij nerveus. ‘We zijn ons rotgeschrokken’, vertelt Andrioli over het moment dat hij het onderzoeksrapport voor het eerst onder ogen kwam.

Het is een tikkende tijdbom

‘We zitten hier gewoon op een tikkende tijdbom!’, zegt bewoner Kees Marcus. Hij vindt dat de toestand van de flat erg laat gecontroleerd is. ‘Op mijn eigen balkon zie ik al een scheur in de betonplaat. Dat heb ik al eens gemeld, maar toen wist ik niet wat er allemaal aan de hand was. En ik loop niet zo prettig meer over de galerij.’

Ondertussen mogen ook veel andere flatbewoners in de regio zich zorgen maken. Onder andere in Den Haag, Delft, Waddinxveen, Leiden en Leidschendam-Voorburg staan flats van hetzelfde type als de Escampflat, waarvan nog niet bekend is of ze veilig zijn…. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Tientallen risicoflats met onveilige balkons in Delft, Waddinxveen, Leidschendam en Den Haag

RTVWEST 15.12.2014 DEN HAAG – In navolging van de Escampflat aan de Leyweg in Den Haag moet ook de betonconstructie van tientallen andere flats in de regio worden onderzocht . Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West. Bewoners lopen het risico dat bij overbelasting de galerij instort..

Niet alle gemeentes hebben op tijd de informatie kunnen leveren, dus het is niet uit te sluiten dat het om meer gebouwen gaat. De flats hebben mogelijk een fout in de betonconstructie… Lees verder

gerelateerde artikelen;

SP Leiden stelt raadsvragen over risicoflats met mogelijk onveilige balkons

RTVWEST 15.12.2014 De SP in Leiden wil van de gemeente weten hoe het zit met de 12 flats in Leiden waarvan mogelijk de betonconstructie niet stevig is. Uit een inventarisatie van Omroep West blijkt dat er tientallen flats in de regio staan die moeten worden onderzocht omdat ze een contructiefout zouden kunnen hebben.

De SP wil weten van de gemeente of de bewoners al zijn geïnformeerd en of er maatregelen zijn genomen. Ook vraagt ze of het stadsbestuur haast wil maken omdat er mogelijk instortingsgevaar dreigt.

In totaal gaat het in de regio om 58 flats in Den Haag, 22 in Leidschendam-Voorburg, 4 in Delft, 12 in Leiden en 2 flats in Waddinxveen. De gemeente Den Haag heeft de eigenaren op de hoogte gesteld. Zij moeten dan onderzoek laten doen naar de stevigheid van de galerijen.

Niet springen op balkon

Vorige week werd duidelijk dat de Escampflat aan de Leyweg in Den Haag niet veilig is. De wapening van het balkon zit te laag, daardoor is de draagkracht niet goed. Er kunnen scheurtjes ontstaan waar vocht tussenkomt. Dat geeft weer roest. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Bouw en Woningtoezicht Nederland luidt noodklok over risicoflats

Den HaagFM 15.12.2014 Wico Ankersmit, directeur Bouw en Woningtoezicht Nederland luidt de noodklok over de tientallen risicoflats in Den Haag. “Er gaan gewoon ongelukken gebeuren, als er niet wordt ingegrepen.” Volgens Ankersmit moet de constructie van alle flatgebouwen uit de jaren ’60 in Nederland gecontroleerd worden. Hij ziet graag de invoering van een verplichte ‘APK’ voor gebouwen.

Aanleiding is de ontdekking dat de galerij van een flat in Den Haag niet meer veilig blijkt te zijn. De bewoners van de Escampflat op de Leyweg is verteld dat ze niet meer met z’n tweeën naast elkaar moeten lopen op de galerij. Ook moeten ze voorlopig even geen zware meubels verhuizen. De galerijen worden binnenkort gestut. Reparatie gaat 8000 euro per huishouden kosten, voor veel bewoners een hard gelag.

Het probleem is veel groter dan de Escampflat alleen. De constructiefout in de flat werd ontdekt tijdens een landelijke inventarisatie van flats die in de jaren ’60 gebouwd zijn. Die worden onderzocht naar aanleiding van een groot ongeluk bij een flat in Leeuwarden in 2011, waarbij de galerij over vijf verdiepingen instortte. .…lees meer

Naast Escampflat nog bijna 60 risicoflats met onveilige balkons

Den HaagFM 15.12.2014 In navolging van de Escampflat aan de Leyweg moet ook de betonconstructie van tientallen andere flats in de regio worden onderzocht . Bewoners lopen het risico dat bij overbelasting de galerij instort.

Het lijkt te gaan om 58 flatgebouwen omdat deze net als de Escampflat in de jaren ’60 gebouwd zijn. Niet alle gemeentes hebben op tijd de informatie kunnen leveren, dus het is niet uit te sluiten dat het om meer gebouwen gaat.

De galerijen van de Escampflat worden binnenkort extra gestut, omdat uit een bouwkundig onderzoek blijkt dat de wapening van het beton niet deugt. De metalen pinnen zitten te laag in de betonvloeren, waardoor er een risico is dat de galerijen en balkons afbreken.

Voorzichtig

Bewoners van de Escampflat lopen  inmiddels zo dicht mogelijk langs de muur op de galerij. Hen is verteld dat ze afstand moeten houden, als ze met meer dan 2 mensen over de galerij lopen. Ook wordt afgeraden te springen of zware spullen te verhuizen.

VAM-constructiemethode

Het probleem kan zich voordoen in flats die in de jaren ’60 gebouwd zijn, volgens de zogenaamde VAM-constructiemethode. De VAM-methode was in de jaren van de wederopbouw populair, omdat daarmee snel en efficient flatgebouwen konden worden neergezet. Met de methode zelf is niks mis, maar dan moet de wapening wel op orde zijn.

Raadslid Robert van Asten van D66 (kleine foto) heeft vragen gesteld over het probleem. Volgens Van Asten zou de gemeente de regie op zich moeten nemen. Hij vindt het ook zorgelijk, dat pas over 1 flat het onderzoeksrapport bekend is. “Ik wil graag van het college weten hoe het staat met de 57 andere flats in de stad.” Wethouder Joris Wijsmüller wilde de lijst van 58 flats nog niet toelichten.  …lees meer

7 Reacties op “Instortingsgevaar Wederopbouwflats o.a. stadsdeel Escamp

  1. Dat de geconstateerde narigheid is ontstaan door nalatig onderhoud is maar te betwijfelen ,zeer zeker voor onze flat de Ëscamp ,als er ooit een flatgebouw is waarbij zeer gedegen onderhoud is gedaan over lengte van jaren is het wel de flat de “Escamp ” . De werkelijke oorzaak is dat indertijd van de bouw balkon en of galerijplaten door een bedrijf zijn afgeleverd die bij het vervaardigen ervan al willens en wetens zijn voorzien van een niet goed op hoogte aan gebrachte staalconstructie en als dan de toenmalige dienst van bouw en woningtoezicht heeft zitten te suffen en uiteindelijk het gebouw in totaliteit heeft goed gekeurd dan is het resultaat dat de eigenaren /bewoners met een kosten post worden opgezadeld waar ze in gene male zelf verantwoordelijk voor zijn. en dat iedere betrokkene in de breedste zin zń zakken gaar vullen hieraan van belastingdienst tot bouw en herstelonderneming. Als laatste opmerking , de niet door de eigenaren veroorzaakte schade is zelfs niet aftrekbaar van de belasting ,maar als je je gebit laat reviseren is het dat wel.Het is maar dat de lezer dit weet.H.G. R.Molenaar

  2. Pingback: Instortingsgevaar Wederopbouwflats o.a. Haags stadsdeel Escamp – deel 2 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  3. Pingback: Den Haag Zuid West op de schop | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  4. Pingback: Fietstocht door de Haagse Escamp 07.07.2019 | Kunst in de Wijk

  5. Pingback: Fietstocht door het Haagse Zuiderpark 11.08.2019 | Kunst in de Wijk

  6. Pingback: Onderzoek naar de staat van de Haagse woningen o.a. vocht- en schimmel – Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ 

  7. Pingback: Onderzoek naar de staat van de Haagse woningen o.a. vocht- en schimmel | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s