Meer zeggenschap voor Buurtbewoners

Zeggenschap in de wijk

Het zou goed zijn als mensen weer meer zelf en gezamenlijk hun lokale omgeving, dus hun dorp of buurt, inrichten en beheren. Lokale zelforganisatie dus.

‘Mensen doen veel meer zelf dan ik dacht.’ aldus PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal.

Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ‘weer grip op hun eigen buurt’ krijgen.

Meer zeggenschap
Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden. Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven –>> meer

Uit het grote AD-buurtonderzoek bleek onlangs ook al dat mensen graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt.
De PvdA wil dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) gemeenten aanwijst om met de buurtrechten te experimenteren. De kans is groot dat Plasterk het plan steunt, hij wil al langer buurtbewoners meer macht in handen geven. Zo nodig komt zijn partij met een initiatiefwet –>> lees ook

Drie buurtrechten
Tanamal wil bewoners daarom drie ‘buurtrechten’ geven. Allereerst mogen burgers als collectief meedingen in aanbestedingen, om bijvoorbeeld tegen betaling zelf het groen te verzorgen. Ook krijgen ze het recht als eerste te bieden op braakliggend terrein en gemeentelijk vastgoed en mogen ze voorstellen aandragen die meewegen in het bestemmingsplan. –>> lees ook »

Uitslag AD Buurtonderzoek: We houden van onze wijk

zie ook: Meer over het AD Buurtonderzoek in ons dossier.

zie ook: Buurtzelfbeheer

zie ook:  Raadsleden willen meer participatie van burger in gemeente

zie ook:  Raadsleden: ‘Burger kan best wat meer doen’

zie ook:  PROEFDRAAIEN ALS ‘GEMEENTERAAD NIEUWE STIJL’

zie ook:  RAADSLEDEN WORSTELEN MET NIEUWE ROL

zie ook:  BURGERPARTICIPATIE IS LOS DURVEN LATEN

zie ook: Opbouw participatiemaatschappij versus afbraak verzorgingsstaat

Wijkraden.

Ook tijdens een gesprek met het wijkteam PvdA LAAK onlangs in de Molenwijk, met als onderwerpen o.a. Participatie Maatschappij, Inspraak (de kwaliteit ervan) en het communiceren over grote Haagse projecten o.a. SpuiForum, betaald parkeren en andere locale “problemen”, werd in dat verband ook gesproken over het idee tot het mogelijk instellen van wijkraden in Den Haag.

zie: Plasterk wil meer dorps- en wijkraden

zie ook: Wijkraden en verder

zie ook: Wijkraad
en ook:Het verhaal achter de wijkraad | VNG
en ook: Deelnemen aan wijkraden – Verwey-Jonker Instituut

Meer >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Volgende

Afstand verkleinen

Via dorps- en wijkraden kan de afstand tussen burger en bestuur, die bij de beoogde gemeentelijke schaalvergroting toeneemt, weer wat worden verkleind, stelt Plasterk in zijn visie. Het is niet de bedoeling dat hiermee een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd, benadrukt de minister.

Bevoegdheid 

Ze hebben beperkte bevoegdheden die de nabije woon- en leefomgeving aangaan en die door het gemeentebestuur zijn gedelegeerd. Directe verkiezingen zijn wel  mogelijk, maar geen verplichting. Het kabinet wil ook meer ruimte geven aan burgerinitiatieven.  

En waarom ??

En waarom zou dit in Den Haag een Optie kunnen zijn ?? In Stadsdeel Laak waren er ooit verschillende overlegstructuren met de bewoners en organisaties werkzaam in de wijk o.a. SBL, Commissie Laak, Commissie Spoorwijk, Regiegroep Spoorwijk etc.  Helaas is hier weinig van overgebleven daar e.a. nogal vrijblijvend was en geen feitelijke status bleek te hebben in ieder geval niets meer dan een gezellige praatclub.

Zelfs van de Haagse Koepel wordt niet veel meer vernomen.

Verbeterplan Haagse Koepel – RIS 147460  B&W 2007-07-10 – dinsdag 10 juli 2007

De conclusies van het Verbeterplan voor de Haagse Koepel zijn weinig positief ten aanzien van het functioneren van de Haagse Koepel. Er worden aanbevelingen gedaan om tot de noodzakelijke verbeteringen te komen. In September 2007 zal een discussie worden gevoerd met de Haagse bewonersorganisaties. Deze discussie gaat over het Verbeterplan Haagse Koepel, maar kan niet los gezien worden van een discussie over het stimuleren van bewonersparticipatie in Den Haag in brede zin (een van de speerpunten in MeeDoen) en daarmee ook over het functioneren van de Haagse bewonersorganisaties. In oktober 2007 komt het college met concrete voorstellen voor een

Verbeterplan voor de Haagse Koepel dd. 24 juni 2007.

Document

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Agendapunt Wijkraden

Kortom bij de aftrap van het nieuwe Stadsbestuur, nadat de nieuwe coalitie bekend werd gemaakt, kan er alvast een nieuw agendapunt worden opgevoerd door de Gemeenteraad daar deze wel al bekend is.

De nieuw Haagse Coalitie na 19.03.2014

Uitslag Haagse gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014

D66: “Geef bewoners meer invloed in hun buurt”

Den HaagFM 06.11.2014 D66 in de Haagse gemeenteraad wil dat bewoners meer invloed krijgen op wat er in hun buurt gebeurt, door buurtbegrotingen te maken en Groene Golfambtenaren aan te stellen op de stadsdeelkantoren.

“We willen dat bewoners zich meer betrokken voelen bij hun buurt en dat hun plannen makkelijker worden uitgevoerd”, zegt fractievoorzitter Tobias Dander. “Daarom pleit D66 voor een betere communicatie van de plannen, de beschikbare budgetten en de verantwoording per wijk. Een snel te raadplegen buurtbegroting en Groene Golfambtenaren op de stadsdeelkantoren zijn daarvoor geschikte instrumenten.”

De Groene Golfambtenaren verbinden de verschillende diensten binnen de gemeente, zodat bewoners maar één aanspreekpunt nodig hebben. Dander: “De Groene Golf ambtenaren op stadsdeelkantoren helpen bewoners hun plannen door de gemeentelijke bureaucratie te loodsen. Zo worden bewoners niet langer van het kastje naar de muur gestuurd wanneer ze iets willen organiseren in hun wijk.” …lees meer

GEMEENTEN BETREKKEN BURGERS BIJ LOKAAL BESTUUR

BB 31.10.2014 Vrijwel alle gemeenten in Nederland proberen actief de burger te betrekken bij het lokaal bestuur. Dat blijkt uit de Staat van het Bestuur die minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA)  naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ondersteuning
94 procent van alle gemeenten heeft initiatieven gericht op actieve deelname van burgers aan het lokale bestuur en het versterken van de sociale samenhang. In 87 procent van de gemeenten vragen burgers het gemeentebestuur om ondersteuning bij burgerinitiatieven. Veel gemeenten proberen hun werkwijze en organisatie hierop aan te passen en het contact tussen burger en overheid anders te organiseren.

Geef mensen meer grip op eigen buurt

Geef mensen meer grip op eigen buurt

MEER ZEGGENSCHAP VOOR BUURTBEWONERS

BB 23.10.2014 Goede buurtinitiatieven lopen te vaak op niets uit door onnodige gemeentelijke regelgeving, vindt het PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal . Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ‘weer grip op hun eigen buurt’ krijgen.

Meer zeggenschap
Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden. Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven.

GERELATEERDE ARTIKELEN

PvdA: macht bij buurten

Telegraaf 23.10.2014 Als het aan de PvdA ligt, krijgen bewoners meer te zeggen over hun buurt. Zo mogen ze zelf het vuilnis ophalen, het gras in het plantsoen maaien en als eerste bieden op braakliggend terrein.

PvdA wil buurtbewoners meer zeggenschap geven

NU 23.10.2014 Buurtbewoners moeten als eerste het recht krijgen om op een vrijkomend gebouw met een maatschappelijke functie of een stuk grond in hun wijk te bieden.

Dat kunnen schooltjes of buurthuizen zijn of een stuk land waarop een buurtcentrum kan komen. Het is een opvallend onderdeel van een plan van de PvdA om mensen meer zeggenschap in hun eigen buurt te geven.

Volgens het PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal donderdag lopen goede buurtinitiatieven te vaak op niets uit door onnodige gemeentelijke regelgeving. Zij wil daarom gaan experimenteren met buurtrechten. Hierdoor moeten bewoners ”weer grip op hun eigen buurt” krijgen.

4 Reacties op “Meer zeggenschap voor Buurtbewoners

  1. Mensen doen meer dan ik dacht,is dat een nieuwe stelling van de P.V.D.A.?Als die mensen wat opbouwen en het loopt goed,breekt deze partij met zijn coalitie partners alles weer af,we zien elkaar wel bij de volgende verkiezingen,dus nu geen loze kreten lanseren

  2. Pingback: Wijkraden Nieuwe Stijl ???? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  3. Pingback: Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  4. Pingback: Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !! « Debat in de Digitale Hofstad

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s