Bedreiging wijkvereniging De Kruin Bomenbuurt

Sluiting wijkgebouw De Kruin.

De gemeente wil het wijkgebouw slopen en er woningen bouwen. Bewoners kunnen een optie nemen op een van de kavels om er zelf een huis te bouwen.

SP, CDA en de Haagse Stadspartij vinden het vreemd dat de wijkvereniging nog steeds niet weet waar haar activiteiten kunnen worden voortgezet. De Kruin voert al enige tijd actie tegen de sluiting van het buurthuis.

Gerelateerde artikelen

Raad sprak over De Kruin  –  Op donderdag 5 juni sprak de raad in een tweeminutendebat over de financiële problemen bij De Uithof en over het wijkcentrum De Kruin.

Tweeminutendebat wijkcentrum De Kruin

De fractie PVV gaf aan dat de meer dan 900 leden van wijkcentrum De Kruin in onzekerheid verkeren over het buurthuis. De communicatie tussen de gemeente en het wijkcentrum is slecht verlopen. De PVV is van mening dat het voorstel dat op 4 juni uit de commissie is gekomen recht doet aan de wijkvereniging die haar sporen in de wijk heeft bewezen. Zowel de wethouder als de Kruin kunnen er op deze manier goed samen uit komen. De fractie diende een motie in om een onafhankelijke mediator in te zetten tijdens de gesprekken tussen het college en de wijkvereniging en zich te houden aan de bindende voorwaarden uit het projectdocument en 5 december 2014 als uiterste richtdatum te nemen om te komen tot een principeakkoord over een alternatieve locatie.
De overige fracties gaven aan zowel klein opdrachtgeverschap als initiatieven vanuit de bewoners, zoals het wijkcentrum De Kruin, te steunen. De raad stemde unaniem in met de motie.

De volledige vergadering is terug te zien op Mijn Raad.

Wethouder Joris Wijsmuller betreurt opheffen wijkvereniging De Kruin

Den HaagFM 09.06.2016 Wethouder Joris Wijsmuller betreurt het besluit van wijkvereniging De Kruin om zichzelf op te heffen. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Aanleiding voor de opheffing is het langlopende conflict over de gedwongen verhuizing van de Acaciastraat naar een ruimte in een pand van een andere bewonersorganisatie in de Anemoonstraat.De Kruin heeft zich daar altijd tegen verzet.Maar de gemeente had de grond in de Acaciastraat al verkocht aan zeven gezinnendie daar nieuwbouw willen neerzetten.

Volgens de wethouder heeft de verplichte verhuizing geleid tot “weerstand en onzekerheid” onder de leden. “Het is met spijt dat ik u moet mededelen dat ik tijdens een gesprek van de voorzitter van Wijkvereniging De Kruin heb vernomen, dat zij als bestuur hebben ingestemd met de opheffing van de wijkvereniging en daarmee met de sluiting van het wijkgebouw aan de Acaciastraat.” De Kruin werd opgericht in 1974.

700.000 euro

Rond de verhuizing is veel te doen geweest. Er waren protestacties en boze vragen in de gemeenteraad van de SPCDA, Haagse Stadspartij en PVV. Uiteindelijk wist een mediator de ruzie te sussen, maar de verhuizing zou de gemeente dan wel bijna 700.000 euro gaan kosten. Daar was Groep de Mos in de raad weer kwaad over. Waarschijnlijk kan nu wel snel met de sloop en nieuwbouw worden begonnen. …lees meer

Wijkvereniging De Kruin uit Bomenbuurt Den Haag stopt ermee

RTVWEST 09.06.2016  De Haagse wijkvereniging De Kruin heft zichzelf op. De verhuizing naar een nieuw pand aan de Anemoonstraat heeft geleid tot ‘weerstand en onzekerheid’ onder de leden, schrijft wethouder Joris Wijsmuller (HSP) aan de Haagse gemeenteraad. De wijkvereniging bestond sinds 1974.

De Kruin moest uit het huidige onderkomen aan de Acaciastraat, omdat op die plek woningen komen. De wijkvereniging verzette zich altijd hevig tegen dat idee. Uiteindelijk kwam er mediation. Dat leidde ertoe dat de vereniging naar een andere plek zou gaan. De Kruin zou onderdak krijgen in een pand aan de Anemoonstraat waar al een kinderdagverblijf en wijkberaad de Hyacint waren gevestigd. De voorzitter van De Kruin verklaarde destijds tegen heug en meug te gaan verkassen. Dit onder meer omdat de Anemoonstraat te ver zou zijn zijn voor de vaak wat oudere leden.

Wijsmuller zegt nu ‘met spijt’ te moeten melden dat de voorzitter van De Kruin hem heeft meegedeeld dat de vereniging wordt opgeheven. Het gebouw aan de Acaciastraat wordt gesloten en per 31 december aan de gemeente opgeleverd. De gemeente gaat nog wel onderzoeken of er behoefte is aan bepaalde activiteiten die er werden ondernomen en of die eventueel elders kunnen worden voortgezet.

Verzet

De SP in de Haagse gemeenteraad verweet donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering wethouder Wijsmuller er mede verantwoordelijk voor te zijn dat De Kruin nu stopt. Maar die aanval leidde weer tot felle kritiek van onder meer de PvdA. Want, zo zei raadslid Jeltje van Nieuwenhoven: de hele raad had ermee ingestemd dat er mediation zou plaats hebben. Dus was Wijsmuller in dit geval niets te verwijten.

Het gebouw van de Hyacinthstraat zou flink worden uitgebreid om de komst van De Kruin mogelijk te maken. Dat gaat nu niet door. Wel wordt daar het achterstallig onderhoud aangepakt.

LEES OOK:

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG DE KRUIN

“Wijkvereniging De Kruin heft zichzelf op”

Den HaagFM 08.06.2016 Wijkvereniging De Kruin gooit handdoek in de ring en heft zichzelf op. Volgens de Telegraaf licht het bestuur woensdag de leden van de vereniging in. De Kruin werd opgericht in 1974.

Aanleiding voor de opheffing is het langlopende conflict over de gedwongen verhuizing van de Acaciastraat naar een ruimte in een pand van een andere bewonersorganisatie in de Anemoonstraat.De Kruin heeft zich daar altijd tegen verzet.Maar de gemeente had de grond in de Acaciastraat al verkocht aan zeven gezinnendie daar nieuwbouw willen neerzetten.

Rond de verhuizing is veel te doen geweest. Er waren protestacties en boze vragen in de gemeenteraad van de SPCDA, Haagse Stadspartij en PVV. Uiteindelijk wist een mediator de ruzie te sussen, maar de verhuizing zou de gemeente dan wel bijna 700.000 euro gaan kosten. Daar was Groep de Mos in de raad weer kwaad over. Waarschijnlijk kan nu wel snel met de sloop en nieuwbouw worden begonnen. …lees meer

Gedwongen verhuizing wijkvereniging De Kruin in Den Haag zorgt voor onvrede en hoge kosten

RTVWEST 21.10.2015 De verhuizing van wijkvereniging De Kruin van de Haagse Bomenbuurt naar de Bloemenbuurt lijkt vooral verliezers op te leveren. De Kruin wil niet naar de Bloemenbuurt en de bewoners van de Bloemenbuurt willen de Kruin niet. Bovendien kost de verhuizing de gemeente Den Haag meer dan een half miljoen euro en dat is veel meer dan begroot. Toch zet wethouder Joris Wijsmuller (HSP) de verhuizing door.

De Kruin moet weg uit de Acaciastraat omdat de gemeente de grond waar het wijkgebouw op staat heeft verkocht aan particuliere huiseigenaren die hier hun woningen op willen gaan bouwen. Het gebouw moet dus gesloopt worden.
De wijkvereniging heeft zich lange tijd verzet tegen het gedwongen vertrek maar na bemiddeling vaneen mediator is er toch een oplossing gekomen. De Kruin krijgt een nieuwe plek in een pand in de Anemoonstraat, waar al een kinderdagverblijf en wijkberaad de Hyacint in zitten.

‘Slikken of stikken’
De Kruin heeft tegen heug en meug getekend voor deze oplossing, zegt voorzitter Marti de Neef. Eigenlijk vindt zij de Anemoonstraat te ver weg voor de leden en ze vreest dat sommige bezoekers zullen afhaken. ‘Maar het was slikken of stikken’, zegt De Neef.
Wijkberaad de Hyacint zit op zijn beurt niet te wachten op de komst van De Kruin. Omwonenden verwachten overlast zoals verkeers- en parkeerproblemen door de vele bezoekers die de wijkvereniging met zich meebrengt. Daarnaast moet er voor De Kruin een aanbouw gebouwd worden aan de Hyacint. Volgens het wijkberaad tast dit de stadstuin en de stijl van het bestaande gebouw aan. Bewoners hebben bezwaar gemaakt tegen de verhuisplannen.

Hogere kosten gemeente Den Haag
Ook de gemeente Den Haag schiet er bij in. De gemeente was uitgegaan van een budget van 294 duizend euro, bestemd voor onder andere verhuiskosten en een zogenaamde inhuurgroeiregeling van ien jaar. Dat betekent dat De Kruin de eerste tien jaar niet de volledige huur hoeft te betalen, zodat de vereniging kan wennen aan de stijging van de huurlasten.
Maar hier bovenop is een extra gemeentelijke bijdrage nodig van 240 duizend euro. Dat is nodig voor onder meer de hogere bouwkosten, de bouw van een invalidetoilet en de kosten voor een groen, duurzaam dak. Dat laatste is een eis van de Welstandscommissie. In totaal kost de verhuizing dus 534 duizend euro.

Juridisch bindend
Ondanks deze forse kostenoverschrijding gaat de gemeente door met de verhuizing, schrijft wethouder Wijsmuller aan de gemeenteraad. Als argument geeft hij dat de gemeente voor een ‘consistente koers kiest’. ‘De zeven gezinnen die meer dan een jaar geleden een optie hebben genomen kunnen hun eigen huis gaan bouwen en De Kruin krijgt een passende alternatieve locatie’, schrijft Wijsmuller.

Verder ligt er een uitkomst van de mediation die juridisch bindend is en waarvoor de gemeenteraad opdracht heeft gegeven. Bovendien zou stopzetting van het project veel onzekerheid opleveren, ook in financiële zin. De gemaakte kosten moeten worden afgeboekt en als De Kruin in de Acaciastraat zou blijven dan moet het pand flink opgeknapt worden. ‘Het college vindt dit een ongewenst scenario’, schrijft Wijsmuller.

Meer over dit onderwerp:

De Kruin Wijkvereniging De HyacintWijkberaad Vrije kavels Wethouder WijsmullerAcaciastraat Anemoonstraat

Groep de Mos tegen 700.000 euro kostende verhuizing wijkvereniging De Kruin

Den HaagFM 23.08.2015 Gemeenteraadslid Arjan Dubbelaar van Groep de Mos komt in actie tegen de gedwongen verhuizing van wijkvereniging De Kruin in de Bomenbuurt, die de gemeente ruim 700.000 euro gaat kosten. “Het is een grof schandaal wat hier gebeurt”, zegt het raadslid. “De Kruin wordt kapot gemaakt omdat het college niet wil toegeven dat er een fout gemaakt is door een vreselijke PvdA-wethouder in het vorige college.”

De Kruin moet van de gemeente, na bijna veertig jaar gehuisvest te zijn in de Acaciastraat, gedwongen verhuizen. Op de oude plek komen nieuwe woningen. Na een mediation-traject werd besloten de wijkvereniging onder te brengen bij een andere organisatie in een naastgelegen wijk. “De oplossing die daaruit is gekomen stinkt”, zegt Dubbelaar. “Als je De Kruin laat staan, kunnen er uiteindelijk twee of drie huizen niet gerealiseerd worden. Dat is vervelend voor de mensen die inmiddels een optie hebben genomen op de grond, maar dat wisten ze wel van te voren. De leegstaande gebouwen ernaast kunnen gewoon gesloopt worden.”

Groep de Mos vindt dat de gemeente alsnog moet besluiten om De Kruin op de huidige locatie te laten bestaan. “Het is belachelijk om als gemeente minstens 700.000 euro te besteden, om een oplossing te forceren, omdat we anders geen grond kunnen uitgeven aan misschien twee of drie mensen die zelf een huis willen bouwen. Dit financiële wanbeleid van het college moet echt stoppen, want zo strooien met zuur verdiend belastinggeld is onwenselijk!” …lees meer

Gedwongen verhuizing wijkgebouw De Kruin kost gemeente bijna zeven ton

Den HaagFM 06.07.2015 De gedwongen verhuizing van het wijkgebouw De Kruin van de Acaciastraat naar de Anemoonstraat kost de gemeente bijna 700.000 euro.

De wijkvereniging voor de Bomenbuurt had veertig jaar onderdak in het gebouw aan de Acaciastraat, maar de gemeente gaat het pand slopen voor woningbouw. Omdat De Kruin zich overvallen voelde door de gemeente werd vorig jaar het overleg over een verhuizing opgeschort. Daarna werd een bemiddelaar aangesteld die wel tot een oplossing kwam. In het nieuwe onderkomen in de Bloemenbuurt zitten al een kinderdagverblijf, enkele toneelverenigingen en het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth.

Voor de uitbouw van het pand aan de Anemoonstraat geeft de gemeente een subsidie van 387.000 euro. Daarnaast loopt de gemeente 294.000 euro mis, omdat De Kruin gebruik mag maken van een ‘ingroeiregeling’ om de komende tien jaar te wennen aan de hogere huur van het nieuwe wijkgebouw.  …lees meer

Buurt vreest “levensgevaarlijke verkeerssituaties ”door komst wijkvereniging

Den HaagFM 15.06.2015 Omwonenden van Anemoonstraat vrezen dat de komst van Wijkvereniging De Kruin naar hun straat zoveel extra verkeer zal opleveren dat er “levensgevaarlijke verkeerssituaties” ontstaan.

De toekomstige bezoekers van De Kruin komen bovenop de 2.000 extra autobewegingen die al worden verwacht door de parkeerplannen van de Jumbo. “De verkeerssituatie die daardoor zal ontstaan is door Veilig Verkeer Nederland al als onveilig gekwalificeerd”, zegt buurtbewoner Wil Franse namens de omwonenden. “De maatregelen die de gemeente daarom heeft genomen werken niet. De versmalling van de Goudsbloemlaan zorgt er bijvoorbeeld voor dat fietsers in de knel komen als vrachtwagens staan te laden en lossen.”

Volgens de bewoners is de kruising van de Anemoonstraat en de Goudsbloemlaan nu al een van de meest onoverzichtelijke en gevaarlijke plekken in de Bloemenbuurt. “Een extra toename van het verkeer zal geheid leiden tot ongelukken”, vreest Franse. De buurtbewoners hebben in een brief aan de gemeenteraad om hulp gevraagd.

Verplicht verhuizen

Wijkvereniging De Kruin moet van de gemeente verplicht verhuizen naar het voormalige schoolgebouw in de Anemoonstraat. De wijkvereniging had veertig jaar onderdak in het gebouw aan de Acaciastraat, maar de gemeente gaat dat pand slopen voor woningbouw. In het nieuwe onderkomen zitten al een kinderdagverblijf, enkele toneelverenigingen en het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth. …lees meer

Omroep West: ‘Gemeente Den Haag moet leren van zaak-De Kruin’

PVDA 8 januari 2015 – door Jeltje van Nieuwenhoven – De gemeente Den Haag moet voortaan beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Op die manier kan een loopgravenoorlog als met de wijkvereniging De Kruin worden voorkomen. Dat vinden de Haagse gemeenteraad én wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de verhuizing van De Kruin. lees verder »

‘Gemeente Den Haag moet leren van zaak-De Kruin’: Eerst overleggen met betrokkenen, dan plannen maken

RTVWEST 07.01.2015  De gemeente Den Haag moet voortaan beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Op die manier kan een loopgravenoorlog als met de wijkvereniging De Kruin worden voorkomen.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Gemeente moet beter overleggen met bewoners en organisaties

Den HaagFM 07.01.2015 De gemeente moet beter met bewoners en organisaties overleggen voordat er plannen worden gemaakt. Dat vinden de Haagse gemeenteraad én wethouder Joris Wijsmuller.

Woensdag was er een vergadering over de verhuizing van het pand van wijkvereniging De Kruin. De gemeente en de vereniging kwamen in conflict nadat in de vorige collegeperiode plannen werden gemaakt om op de plek van het centrum woningen te bouwen. De organisatie was hierover zo boos dat het overleg met het stadhuis werd stopgezet. Na bemiddeling is de vereniging nu akkoord met een verhuizing naar een andere plek. …lees meer

Haagse wijkvereniging De Kruin krijgt nieuw onderkomen

RTVWEST 13.12.2014 De Haagse wijkvereniging De Kruin heeft een nieuw onderkomen. Na langdurige bemiddeling door een zogeheten mediator is de vereniging akkoord gegaan met huisvesting in een voormalig schoolgebouw in de Anemoonstraat. Het betekent wel dat De Kruin moet verhuizen van de Bomenbuurt naar de Bloemenbuurt.

De wijkvereniging heeft 40 jaar onderdak gehad in een gebouw aan de Acaciastraat, maar de gemeentewil het pand slopen voor woningbouw. Omdat De Kruin zich overvallen voelde door de gemeente werd eerder dit jaar het overleg over een verhuizing opgeschort. Daarna werd een bemiddelaar aangesteld.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Wijkvereniging De Kruin krijgt nieuw onderkomen

Den HaagFM 13.12.2014 De wijkvereniging De Kruin heeft een nieuw onderkomen. Na langdurige bemiddeling door een zogeheten mediator is de vereniging akkoord gegaan met huisvesting in een voormalig schoolgebouw in de Anemoonstraat. Het betekent wel dat De Kruin moet verhuizen van de Bomenbuurt naar de Bloemenbuurt.

De wijkvereniging heeft veertig jaar onderdak gehad in een gebouw aan de Acaciastraat, maar de gemeente wil het pand slopen voor woningbouw. Omdat De Kruin zich overvallen voelde door de gemeente werd eerder dit jaar het overleg over een verhuizing opgeschort. Daarna werd een bemiddelaar aangesteld. Als oplossing zal de wijkvereniging ruimte huren op een plek ongeveer een kilometer verderop. In het betreffende gebouw zitten al een kinderdagverblijf, enkele toneelverenigingen en het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacinth. Met die partijen zal nog overlegd worden over de komst van De Kruin.

PVV-gemeenteraadslid Danielle de Winter was degene die het initiatief nam voor de bemiddelaar. Zij is tevreden met de oplossing. “Het doet recht aan deze vereniging met 900 leden en de functie die ze hebben in de wijk met een spreekuur van een wijkverpleegkundige en wijkagent. Ze verdienen dit,” aldus De Winter. “Ik ben blij en opgelucht dat ze er zijn uitgekomen met de gemeente.” …lees meer

Bemiddeling in ruzie tussen gemeente en wijkvereniging De Kruin

RTVWEST 18.07.2014 DEN HAAG – De wijkvereniging De Kruin hoeft voorlopig het pand aan de Acaciastraat in Den Haag nog niet te verlaten. Tussen De Kruin en de gemeente Den Haag was een forse ruzie ontstaan. Voormalig wethouder Marnix Norder wilde de grond verkopen als vrije kavels om er huizen op te bouwen. De wijkvereniging was echter al veertig jaar in het pand gevestigd en wilde niet wijken.Lees verder

Gerelateerde artikelen

Mediator aan de slag om ruzie over De Kruin uit te praten

Den HaagFM 05.06.2014 Een door de PVV ingediende motie om buurtcentrum De Kruin in de Acaciastraat meer tijd te geven om een alternatieve locatie te vinden, is door alle leden van de gemeenteraad gesteund.

Gemeenteraadslid Danielle de Winter herinnerde wethouder Marnix Norder eraan dat eerder was afgesproken dat De Kruin alleen mag worden gesloopt als er een nieuwe locatie voor het buurthuis is. De gemeente wil het pand in de Acaciastraat slopen en de grond in kavels verkopen aan mensen die er een nieuw huis willen bouwen. …lees meer

Fout in stadhuis Den Haag, informatie over wijkcentrum niet bij raad

RTVWEST 03.06.2014 Het blijft rommelen rond de gedwongen verplaatsing van wijkvereniging De Kruin in Den Haag. Het conflict tussen het bestuur van De Kruin en de gemeente over een alternatieve locatie is inmiddels hoog opgelopen. En nu blijkt bovendien dat informatie over de kosten en opbrengsten van de grond waarop de wijkvereniging staat, door een fout op het stadhuis niet bij de gemeenteraad terecht is gekomen.

Wethouder Marnix Norder (PvdA) wil de huurovereenkomst die de gemeente met De Kruin heeft, beëindigen en het pand van de wijkvereniging slopen. De Kruin moet plaatsmaken voor de verkoop van acht vrije kavels waarop particulieren hun woning kunnen bouwen. Maar De Kruin wil niet weg en passende alternatieve locaties zijn er volgens de vereniging niet in de wijk. Het bestuur zegt het gevoel te hebben met de rug tegen de muur te staan. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Protestdoek tegen sloop wijkpand De Kruin onthuld

Den HaagFM 03.06.2014 Leden van de SP in de Haagse gemeenteraad hebben een protestdoek opgehangen bij wijkvereniging De Kruin in de Bomenbuurt.

De partij wil zo aandacht vragen voor de benarde positie waarin de wijkvereniging door de gemeente in is gedwongen. De gemeente wil het pand in de Acaciastraat slopen en de grond verkopen aan mensen die er een huis willen bouwen Een alternatieve locatie voor de wijkvereiniging is er nog steeds niet.

Hannie van der Sman van de SP roept de gemeente op haast te maken met het vinden van een alternatief, zodat de activiteiten van de wijkvereniging niet verloren gaan. “De gemeente moet haar belofte nakomen. Eerst een gelijkwaardige locatie, waar De kruin haar activiteiten kan voortzetten, voordat de kavels in optie in de verkoop worden gedaan. Nu werkt de gemeente andersom en dat is onbehoorlijk richting het bestuur en de bezoekers van het wijkvereniging.”…lees meer

SP ONTHULT PROTESTBORD DE KRUIN

SP 03-06-2014•De SP heeft een protestbord bij wijkvereniging De Kruin onthuld. Hiermee vraagt de partij aandacht voor de benarde positie waarin de wijkvereniging door de gemeente in is gedwongen. Het protestbord werd onthuld door SP-raadslid Aisha Akhiat in bijzijn van het bestuur en bezoekers van de wijkvereniging. › Lees verder

ACTIE VOOR BEHOUD DE KRUIN = SP 30-05-2014

SP voert actie voor wijkvereniging De Kruin

Den HaagFM 31.05.2014 Gemeenteraadsleden van de SP gaan actievoeren voor wijkvereniging De Kruin.

Maandagavond onthult de partij een protestbord om aandacht te vragen voor het lot van de wijkvereniging. De gemeente wil het wijkgebouw slopen om zo de grond te kunne verkopen an mensen die daar een huis willen bouwen. Hierdoor komen de activiteiten van de wijkorganisatie in het gedrang, omdat de gemeente nog geen alternatieve locatie heeft aangeboden. …lees meer

ACTIE VOOR BEHOUD DE KRUIN

SP 30-05-2014•Op maandagavond 2 juni onthult de SP een protestbord om aandacht te vragen voor wijkvereniging De Kruin. De gemeente heeft inmiddels mogelijk gemaakt dat particulieren een optie kunnen nemen op de grond, waarop de vereniging gevestigd is. Hierdoor komen de activiteiten van de wijkorganisatie in het gedrang, omdat de gemeente nog geen alternatieve locatie heeft aangeboden.

SP-raadslid Aisha Akhiat: “De vele vrijwilligers doen goed werk in de Bomenbuurt, daarom is de SP van mening dat de wijkvereniging een alternatieve locatie aangeboden moet krijgen. Deze locatie moet betaalbaar zijn en de huidige activiteiten moeten daarin voortgezet kunnen worden. Omdat de gemeente nu al de grond onder de wijkvereniging gaat verkopen, dringt de tijd. Wij roepen de wethouder op om nu over de brug te komen met een alternatief”. › Lees verder

Den Haag in 60 seconden: Conflict De Kruin laait op

Den HaagFM 08.05.2014 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag in 60 seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit den Haag doorgenomen. In de uitzending van donderdag 8 mei wordt aandacht besteed aan: – Conflict wijkvereniging De Kruin en gemeente verder opgelopen. …lees meer

Wijkgebouw De Kruin en wethouder Norder lijnrecht tegenover elkaar

Den HaagFM 08.05.2014 Het conflict tussen wijkvereniging De Kruin en de gemeente Den Haag over de sloop van het wijkgebouw is geëscaleerd.

Het bestuur van De Kruin wil niet meer praten met wethouder Marnix Norder omdat ze zich met de rug tegen de muur gezet voelt. Maar zonder overleg is het vinden van een oplossing onmogelijk, zegt Norder. Hij wil het wijkgebouw slopen om plaats te maken voor kluskavels. Een zoektocht naar een andere locatie in de Bomenbuurt heeft tot niets opgeleverd, maar volgens Norder zijn er wel kansrijke alternatieve locaties. …lees meer

Conflict om sloop wijkgebouw Haagse Bomenbuurt loopt op

RTVWEST 07.05.2014 Het conflict tussen wijkvereniging De Kruin en de gemeente Den Haag over de sloop van het wijkgebouw is verder opgelopen. Het bestuur van De Kruin wil niet langer met de gemeente overleggen omdat de vereniging zich met de rug tegen de muur gezet voelt. Maar zonder overleg is het vinden van een oplossing onmogelijk, zegt wethouder Norder.

Wijkvereniging De Kruin moet wijken omdat het pand waar de vereniging sinds veertig jaar in zit wordt gesloopt. De gemeente heeft de grond verkocht als vrije kavels waar particulieren hun eigen woning op kunnen bouwen. Een zoektocht naar een alternatieve locatie in de Bomenbuurt heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Zelf plek vinden

Norder dringt er bij de vereniging op aan om deze maand het gesprek met de gemeente te hervatten zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. Als er geen oplossing gevonden wordt omdat overleg met De Kruin niet mogelijk is, zet de gemeente de verkoop van de kavels door en zal de vereniging zelf een nieuwe plek moeten vinden.    … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

DE KRUIN MOET IN DE WIJK BLIJVEN

SP 29-04-2014•Wijkvereniging De Kruin in de bomenbuurt moet van de gemeente Den Haag haar deuren sluiten. De SP wil samen met de HSP en CDA dat de wijkvereniging een alternatieve locatie krijgt aangeboden in de Bomenbuurt. De drie partijen hebben  daarover schriftelijke vragen gesteld aan het College. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: “De wijkvereniging wordt nu al te lang in onzekerheid gelaten. Daarom moet er snel duidelijkheid komen voor de vele vrijwilligers die hier actief zijn in de Bomenbuurt. Wij willen dat de verantwoordelijk wethouder samen met de wijkvereniging snel op zoek gaat naar een gelijkwaardige alternatieve locatie”. › Lees verder

‘Snel duidelijkheid over lot wijkvereniging Bomenbuurt Den Haag’

RTVWEST 21.04.2014 De gemeente Den Haag moet snel duidelijkheid geven over het lot van wijkvereniging De Kruin in de Bomenbuurt.

SP, CDA en de Haagse Stadspartij willen dat er een alternatieve plek wordt gevonden voor de vereniging in de buurt. De gemeente wil het wijkgebouw De Kruin slopen en er woningen bouwen. Hagenaars kunnen nu al een optie nemen op een van de kavels om er zelf een huis te bouwen.

SP, CDA en de Haagse Stadspartij vinden het vreemd dat de wijkvereniging nog steeds niet weet waar haar activiteiten kunnen worden voortgezet. De Kruin voert al enige tijd actie tegen de sluiting van het buurthuis. Lees verder

Gerelateerde artikelen

SP, CDA en Stadspartij willen nieuwe plek voor wijkgebouw De Kruin

Den HaagFM 21.04.2014 De SP, CDA en Haagse Stadspartij in de gemeenteraad willen dat er een nieuwe plek komt voor het wijkgebouw De Kruin.

De gemeente wil het wijkgebouw slopen en er woningen bouwen. Hagenaars kunnen nu al een optie nemen op een van de kavels om er zelf een huis te bouwen. De drie partijen vinden het vreemd dat de wijkvereniging nog steeds niet weet waar haar activiteiten kunnen worden voortgezet. De Kruin voert al enige tijd actie tegen de sluiting van het buurthuis. …lees meer

Een Reactie op “Bedreiging wijkvereniging De Kruin Bomenbuurt

  1. Pingback: Bewonersorganisatie De Kruin heeft zichzelf opgeheven | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s