Uitslag Haagse gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014 – Uitslag

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Zetelverdeling, coalitie en oppositie

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 is bekend. De Haagse gemeenteraad bestaat momenteel uit 14 fracties.De lijsttrekker van de grootste partij in Den Haag, Ingrid van Engelshoven (D66), heeft na gesprekken met alle lijsttrekkers van de politieke partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman gevraagd als verkenner voor de college-onderhandelingen. Hierna wordt een coalitie en een oppositie gevormd

D66 de grote Winnaar !!!

De PVV leek in de Peilingen de grootste partij te worden in Den Haag. Maar ook hier gooide D66 roet in het eten. D66 komt met 8 zetels in de gemeenteraad, de PVV met 7. Voor de Partij Voor de Vrijheid betekent dat een verlies. In 2010 kwam de PVV met 8 zetels in de raad. Destijds stemde 16,7 procent voor de partij. Deze keer was dat 14,1 procent.

De PvdA, jarenlang de grootste, heeft een flink verlies geleden en komt op 6 zetels. Dat waren er 10. Het percentage kiezers dat voor de partij stemde, daalde van 21 procent naar 12,6 procent. Ook de VVD heeft een behoorlijke tik gekregen. De partij wist in 2010 nog 7 zetels binnen te slepen, maar moet deze keer genoegen nemen met 4 zetels.

De Haagse Stadspartij heeft juist een behoorlijke winst geboekt en breidt zijn zetelaantal uit van 2 naar 5 zetels. De partij geldt als de grootste tegenstander van een omstreden cultuurpaleis in de Haagse binnenstad. GroenLinks komt met 2 zetels in de raad; een verlies van 1. De SP blijft gelijk op 2. Ex-PVV’er Richard de Mos – samen met de Ouderenpartij – kwam uit het niets op 3 raadszetels.

De verschuivingen hebben gevolgen voor het College van Den Haag. Dat had een meerderheid van 26 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Het College is die meerderheid nu kwijt en houdt 21 zetels over.

Strijd
In Den Haag tekende zich de afgelopen dagen een strijd af tussen de PVV, PvdA en D66. Vooral tussen lijsttrekkers Rabin Baldewsingh (PvdA) en Léon de Jong (PVV) werden felle woorden gewisseld.

De PvdA is vaak de grootste partij geweest in Den Haag. In 1982 ging de partij gelijk op met de VVD (beide 14 zetels) en tussen 1994 en 2002 was de VVD de grootste. Ook het CDA scoorde lange tijd goed in Den Haag, maar sinds 2002 zette die partij een daling in: van 7 zetels in 2002 naar 3 in 2010.

Verkenner Coalitievorming

Han Polman commissaris van de koning in Zeeland, die door D66 in Den Haag is gevraagd om als verkenner de vorming van een nieuw stadsbestuur te onderzoeken, zal als verkenner de coalitieonderhandelingen in Den Haag voorbereiden. Hij heeft inmiddels in een brief verslag gedaan van zijn eerste gesprekken.

Daarin schrijft hij onder meer dat de verkiezingsuitslag de politieke verhoudingen in de stad zo heeft opgeschud dat zowel verliezers als winnaars dat nog niet helemaal hebben kunnen verwerken. Bijna alle partijen noemen versterking van de lokale economie en een sterker internationaal karakter van de stad als belangrijke speerpunten. Daarnaast vinden ze het allemaal belangrijk dat er wordt nagedacht hoe de zorg georganiseerd wordt als de taken ervan worden overgeheveld van het rijk naar gemeenten. Ook willen de partijen dat het stadsbestuur meer in de samenleving gaat staan en dat er respectvoller met elkaar wordt omgegaan. lees verder

Hij neemt in zijn eindrapportage die hij de komende dagen uitbrengt, het o.a. het cultuurpaleis mee. De aankondiging van de in te dienen motie wordt gezien als weinig tactisch. Al voor de onderhandelingen goed en wel zijn begonnen, worden partijen door de motie gedwongen om  hun kaarten op tafel leggen. Daardoor zou het lastig worden om verschillen te overbruggen. ‘Ook de voorstanders van het Spuiforum moeten zonder al te veel gezichtsverlies een draai kunnen maken,’ zegt een van de tegenstanders.

De veelbesproken bouw van een nieuw Cultuurpaleis op het Spuiplein zal één van de belangrijkste punten op de agenda zijn bij de coalitiebesprekingen. De Haagse politiek is nog altijd zwaar verdeeld of de vraag of dat Cultuurpaleis er echt moet komen.

De lokale VVD-fracties in Den Haag en Almere willen dat de lokale PVV-fracties afstand nemen van de uitspraken van PVV-leider Wilders over Marokkanen. Wilders vroeg zijn aanhangers gisteravond in Haags Grand Café De Tijd of ze meer of minder Marokkanen in de stad willen. De zaal scandeerde daarop ‘minder, minder’

Pas dan is het mogelijk te praten over samenwerking stelden de VVD-lijsttrekkers Boudewijn Revis (Den Haag) en Miranda Joziasse (Almere) vrijdag. Revis raadt de PVV in Den Haag aan te breken met Wilders. De Haagse PVV’er Chris van der Helm stapt vanwege de omstreden uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen uit zijn fractie.

Verkiezingsuitslag

Teruglezen: een tumultueuze verkiezingsavond

Bijrol voor PvdA in formatie gemeentecoalities›

Coalitie Bekijk de interactieve kaart die als een database van elke gemeente precies laat zien hoe het college is samengesteld: welke partijen meedoen en welke portefeuilles zij hebben – en wie dus het verkiezingsresultaat in macht heeft omgezet.. LEES VERDER

lees ook: PvdA maar in 13 gemeenten aan zet bij coalitieonderhandelingen

Welke partij zet stemmen ook om in wethouders?

VK 19.05.2014 De meeste colleges van B en W zijn gevormd. Wie goed naar de cijfers kijkt, ziet ook de verliezers nog winnen. Hoe staat het er precies voor met de coalitievorming in uw gemeente? Dat kunt u hier zien.

Amsterdamse fractievoorzitters (vlnr) Laurens Ivens (SP), Johnas van Lammeren (PvdD) Eric van der Burg (VVD), Rutger Groot Wassink (GL), Wil van Soest (PvdO), Jan Paternotte (D66), Marijke Shahsavari-Jansen (CDA) en Marjolein Moorman (PvdA)

Amsterdamse fractievoorzitters (vlnr) Laurens Ivens (SP), Johnas van Lammeren (PvdD) Eric van der Burg (VVD), Rutger Groot Wassink (GL), Wil van Soest (PvdO), Jan Paternotte (D66), Marijke Shahsavari-Jansen (CDA) en Marjolein Moorman (PvdA)

Nu bijna 95 procent van de bestuurscoalities in gemeenten tot stand is gebracht, kan elke partij met een beetje goede wil de overwinning claimen. De ene is stembuskampioen, de ander collegewinnaar en de volgende excelleert in het maximaal verzilveren van een op het oog bescheiden positie. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

De twee partijen die nationaal de coalitie vormen: VVD en PvdA, die respectievelijk verloor en een mokerslag kreeg. In 45 procent van de gemeenten zit de grootste verliezer toch in het college. Omgekeerd zit in 45 procent van de gevallen de grootste winnaar er niet in.

VVD en PvdA blijken winnaars in de categorie onmisbaarheid. Van alle partijen wordt hun de toegang tot het college het minst geweigerd als ze een gewoon of een groot verlies hebben geleden. De statistische kans daarop was echter groot, want VVD en PvdA verloren in tweederde van de gemeenten.

Volg de coalitieonderhandelingen met de coalitietool op Volkskrant.nl/coalities.

Lokalen aan de macht in tweederde van de gemeenten

NRC 08.05.2014 In 200 van de 292 gemeenten waar de wethouderszetels inmiddels zijn verdeeld, zijn lokale partijen in het plaatselijke college vertegenwoordigd. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.LEES VERDER

Hoe goed onderhandelen de landelijke partijen lokaal?

VK 28.04.2014 Dat een landelijke partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen fors heeft gewonnen of de grootste is geworden, betekent niet dat die partij ook plaatsneemt in het bestuur van de gemeente. Omgekeerd leidt een groot verlies niet automatisch tot verbanning uit de colleges. De coalitievorming in uw gemeente volgen? Dat kan hier. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de vorming van colleges van B en W na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Van de 380 gemeenten waar toen gestemd kon worden, zijn de coalities van 326 gemeenten bekend of zo goed als bekend. De collegevorming is op de voet te volgen op volkskrant.nl/coalities.

MEER OVER

Onderzoek NRC: SP verliest in collegeonderhandelingen, CDA wint›

NRC 24.04.2014 De SP is van alle politieke partijen verreweg het minst succesvol in het verzilveren van haar verkiezingsresultaat. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC Handelsblad onder de 188 gemeenten waar de wethouderszetels over de partijen zijn verdeeld.

In die 188 gemeenten boekte de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart een raadszetelwinst van ruim 40 procent: van 110 zetels naar 156. Die winst leidt weliswaar tot meer wethouders in de 188 gemeenten: veertien, tegen vijf in de vorige bestuursperiode – op zich een forse stijging. Maar de andere politieke partijen zijn vele malen doeltreffender in het onderhandelen over de macht.

“Spuiforum geen blanco situatie, nader onderzoek nodig”

Den HaagFM 30.03.2014 Han Polman, de commissaris van de koning in Zeeland, die door D66 in Den Haag is gevraagd om als verkenner de vorming van een nieuw stadsbestuur te onderzoeken heeft in een brief verslag gedaan van zijn eerste gesprekken.

Daarin schrijft hij onder meer dat de verkiezingsuitslag de politieke verhoudingen in de stad zo heeft opgeschud dat zowel verliezers als winnaars dat nog niet helemaal hebben kunnen verwerken. Bijna alle partijen noemen versterking van de lokale economie en een sterker internationaal karakter van de stad als belangrijke speerpunten. Daarnaast vinden ze het allemaal belangrijk dat er wordt nagedacht hoe de zorg georganiseerd wordt als de taken ervan worden overgeheveld van het rijk naar gemeenten. Ook willen de partijen dat het stadsbestuur meer in de samenleving gaat staan en dat er respectvoller met elkaar wordt omgegaan. …lees meer

Politieke partijen Den Haag nog verdoofd na verkiezingsuitslag

RTVWEST 29.03.2014 De verkiezingsuitslag in Den Haag heeft de politieke verhoudingen in de stad zo opgeschud dat zowel verliezers als winnaars dat nog niet helemaal hebben kunnen verwerken. Dat zegt Han Polman die de verkenningen doet naar de vorming van een nieuwe coalitie.

Polman heeft de afgelopen week de eerste gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in Den Haag. Hij stelt vast dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een visie op de toekomst van de stad, maar er meer tijd nodig is om de uitslag van de verkiezingen ‘zowel persoonlijk als binnen de eigen politieke fractie en partij te verwerken’. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Van Aartsen: ‘coalitievorming wordt nog een paar keer moeilijker dan in 2010’

RTVWEST 22.03.2014 Burgemeester Van Aartsen maakt zich zorgen over de vorming van een nieuw, stabiel stadsbestuur nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn. ‘Het is een hele ingewikkelde uitslag’, zei hij vrijdagavond bij Omroep West.

De veelbesproken bouw van een nieuw Cultuurpaleis op het Spuiplein zal één van de belangrijkste punten op de agenda zijn bij de coalitiebesprekingen. De Haagse politiek is nog altijd zwaar verdeeld of de vraag of dat Cultuurpaleis er echt moet komen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

PvdA en VVD in Den Haag zien zichzelf in oppositierol

RTVWEST 21.03.2014 DEN HAAG – De PvdA en de VVD in Den Haag bereiden zich voor op een rol in de oppositie in de komende vier jaar. Beide partijen verloren deze week flink tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Daarom past ons bescheidenheid,’ zeggen … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Meeste PVV’ers wonen in Duindorp, PvdA’ers vooral in Schilderswijk

RTVWEST 21.03.2014 DEN HAAG – In Duindorp is de PVV met 34,7 procent de grootste partij van de wijk geworden. Dat staat in de definitieve verkiezingsuitslag die de gemeente Den Haag vrijdag publiceerde. Lees verder

Partijleiders PvdA en VVD in Den Haag denken niet aan opstappen

RTVWEST 21.03.2014 De partijleiders van PvdA en VVD in Den Haag zien in de slechte verkiezingsuitslag geen aanleiding om op te stappen. De partijen verloren deze week flink wat zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Pieter Hilhorst trok deze week wel zijn conclusies en legde zijn functie neer.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Haagse VVD eist dat PVV met Wilders breekt

RTVWEST 21.03.2014 DEN HAAG. De Haagse VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis eist dat de Haagse PVV met Geert Wilders breekt. Dat zei hij tijdens de bekendmaking van de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Geert Wilders liet woensdagavond in een café op het Plein in Den Haag een menigde scanderen dat zij ‘minder Marokkanen’  willen. Dit veroorzaakte grote ophef. Revis vindt de uitspraken en het scanderen van Wilders ‘veel te ver’ gaan. Volgens hem doen zijn uitspraken denken aan de jaren dertig: ‘Dit kan niet. De maat is vol.’Lees verder

Gerelateerde artikelen;

WILDERS IS MOREEL KOMPAS KWIJT

BB 21.03.2014 ‘Wilders is zijn morele kompas echt verloren.’ Dat zei burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag vrijdag in een interview met Omroep West. Wilders vroeg zijn aanhangers gisteravond in Haags Grand Café De Tijd of ze meer of minder Marokkanen in de stad willen. De zaal scandeerde daarop ‘minder, minder’. Daarop zei de PVV-leider: ‘Dat gaan we regelen’.

Zetelverdeling Den Haag blijft gelijk na officiële uitslag

RTVWEST 21.03.2014 DEN HAAG – De zetelverdeling in de Haagse gemeenteraad blijft gelijk. Dat maakt burgemeester Van Aartsen vrijdagochtend bekend. Er zijn geen wijzigingen sinds de uitslagenavond woensdagnacht. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Overzicht verkiezingen: D66 grote winnaar in de regio

RTVWEST 20.03.2014  Het is de day after. De stemmen zijn geteld, de winsten en verliezen zijn bekend. D66 is over het algemeen de grote winnaar in de regio. PvdA en VVD verliezen in veel gemeenten. Hieronder een overzicht van de uitslagen in de grootste gemeenten van de regio. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

D66 verslaat PVV en wordt grootste in Den Haag

VK 20.03.2014 D66 is de PvdA voorbijgestreefd als grootste partij van Den Haag. De PVV eindigde als tweede, de PvdA als derde. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen die vannacht bekend werden gemaakt in het stadhuis van Den Haag.

D66 komt met 8 zetels in de gemeenteraad, de PVV met 7. Voor de Partij Voor de Vrijheid betekent dat een verlies. In 2010 kwam de PVV met 8 zetels in de raad. Destijds stemde 16,7 procent voor de partij. Deze keer was dat 14,1 procent.

D66 oppermachtig in grote steden, PvdA hard onderuit

Elsevier 20.03.2014 D66, SP, ChristenUnie/SGP zijn samen met de lokale partijen de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Grote verliezers zijn PvdA en VVD.

D66 is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Rode bolwerken

De partij stoot PvdA van de troon in rode bolwerken Amsterdam en Groningen, verslaat de PVV in Den Haag en zet GroenLinks aan de kant in Utrecht. Winst is er ook in Tilburg, Leiden, Haarlem en Enschede.

Rotterdam is de enige grote stad die niet door D66 wordt gewonnen. Daar is Leefbaar Rotterdam de grootste.

Samsom en Rutte

Partijleider van de PvdA Diederik Samsom heeft in een toespraak de nederlaag toegegeven. Ook premier Mark Rutte (VVD) sprak nietig over zijn partij. Hij feliciteerde, net als Samsom, de andere partijen als D66 die het ‘erg goed hebben gedaan’.

De opkomst lijkt in de eerste prognose met 53 procent mee te vallen. Gevreesd werd dat de opkomst onder de 50 procent zou uitkomen.

Dat de PvdA het ‘rode bastion’ Amsterdam met zo’n groot verschil verloor aan D66, betekent een enorme breuk in de Hollandse Waterlinie van de sociaaldemocratie. Waarom trekken Diederik Samsom en Pieter Hilhorst hun conclusies niet? Naar het commentaar van Eric Vrijsen

 

Lees het laatste nieuws rond de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 op de speciale pagina #Verkiezingen

Den Haag

De PVV leek in de peilingen de grootste partij te worden in Den Haag. Maar ook hier gooide D66 roet in het eten. De partij komt met 8 zetels in de gemeenteraad, de PVV met 7.

Voor de Partij Voor de Vrijheid betekent dat een verlies. In 2010 kwam de PVV met 8 zetels in de raad. Destijds stemde 16,7 procent voor de partij. Deze keer was dat 14,1 procent. De PvdA, jarenlang de grootste, heeft een flink verlies geleden en komt op 6 zetels. Dat waren er vier jaar geleden nog 10.

CDA grootste

Met ruim 90 procent van de stemmen geteld staat het CDA op 14,6 procent, de VVD op 12,0, D66 op 11,8 en de PvdA op 10,2 procent.

De percentages bij VVD en PvdA bleven in de loop van de avond stabiel. De PvdA is de grootste verliezer en raakt bijna 5 procent van de stemmen kwijt.

Ook Utrecht, Den Haag en Groningen gaan naar D66

Elsevier 20.03.2014 In Utrecht werd GroenLinks verslagen, in Den Haag de PVV van Wilders en in Groningen werd de PvdA van de troon gestoten. D66 pakte ook in deze drie steden de macht.

Aan het succes van D66 lijkt geen einde te komen.

Groningen

De partij boekte niet alleen een historische overwinning op de PvdA in Amsterdam, ook in andere grote steden was er succes. Zo maakte de partij, net als in Amsterdam, ook in Groningen een einde aan de hegemonie van de sociaaldemocraten.

De PvdA ging in de Martini-stad van 9 naar 6 zetels, terwijl D66 een omgekeerde route bewandelde en van 4 naar 9 zetels ging.

Utrecht

In Utrecht was het lang spannend. Hier was GroenLinks de te kloppen partij. Ook hier liep het goed af voor D66. Met 13 zetels stoot de partij GroenLinks, dat 9 zetels behaalde, van de troon.

In 2010 was GroenLinks met 10 zetels de grootste. D66 behaalde toen, net als de PvdA, 9 zetels. De sociaaldemocraten verloren ook hier flink en vielen terug op 5 zetels.

Dat de PvdA het ‘rode bastillon’ Amsterdam met zo’n groot verschil verloor aan D66, betekent een enorme breuk in de Hollandse Waterlinie van de sociaaldemocratie. Waarom trekken Diederik Samsom en Pieter Hilhorst hun conclusies niet? Naar het commentaar van Eric Vrijsen

(VIDEO) Burgemeester maakt verkiezingsuitslag in Den Haag bekend

RTVWEST 19.03.2014 VideoDEN HAAG – D66 heeft PVV en PvdA woensdag verslagen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Burgemeester Jozias van Aartsen maakte vlak voor 01.30 uur de voorlopige uitslag bekend. Lees verder

Vormen van nieuw stadsbestuur in Den Haag wordt heidens karwei

RTVWEST 19.03.2014 DEN HAAG – Het beloven moeizame coalitieonderhandelingen te worden in Den Haag. De kans is heel erg groot dat het college van burgemeester en wethouders gaat bestaan uit vijf partijen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

DEN HAAG DEFINITIEVE UITSLAG: D66 verslaat PVV, opkomst 48,5 procent

RTVWEST 19.03.2014 VideoDEN HAAG – D66 heeft de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag definitief gewonnen. De partij heeft woensdag 15,4 procent van de stemmen behaald, goed voor acht zetels. PVV volgt op de tweede plek met 14,1 procent van de stemmen: zeven zetels. PvdA (zes zetels), derde, kreeg 12,6 procent van de stemmen…. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

2 Reacties op “Uitslag Haagse gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014

  1. Pingback: De nieuw Haagse Coalitie na 19.03.2014 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  2. Pingback: Meer zeggenschap voor Buurtbewoners | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s