Demonstratie 22.01.2014 Grote Kerk – Malieveld tegen bezuiniging Jeugdzorg

Demonstratie 22.01.2014  bezuiniging Jeugdzorg

Volgens een woordvoerster willen werknemers in de jeugdzorg dat de wet op verschillende punten wordt aangepast. Zo willen de jeugdwerkers dat bezuinigingen worden teruggedraaid en dat er geen banen verloren gaan.
Aan de mars gaat een bijeenkomst vooraf in de Grote Kerk in Den Haag. De jeudwerkers trekken vanaf daar naar het Malieveld.

Woensdag protestmars jeugdwerkers door Den Haag

Trouw 21.01.2014 Jeugdwerkers uit heel Nederland houden woensdag een protestmars door Den Haag. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de Jeugdwet die in 2015 van kracht wordt. Abvakabo FNV, die de mars organiseert, verwacht dat zo’n 1000 jeugdwerkers naar de hofstad komen. Dat heeft de vakbond dinsdag laten weten.

Verder:

Zie ook: Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tegelijk is er veel minder geld beschikbaar. Het kabinet maakt in mei het exacte budget per gemeente bekend.

Veel ontslagen

In oktober besloot Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland al om alle tijdelijke contracten op te zeggen. Hierdoor verliezen 300 van de 1500 medewerkers in de loop van dit jaar hun baan. Er volgen de komende maanden nog meer ontslagen.

Bij Jeugdzorg Zuid-Holland moet uiteindelijk de helft van de 500 medewerkers vertrekken. Bij Haaglanden gaat om minder ontslagen, ruim 50 van de 500 medewerkers. Jeugdzorg is met de bonden in overleg over een sociaal plan.

Inspraak nota Jeugdzorg

DH 07.04.2014 De gemeente Den Haag heeft voor de uitvoering van de Jeugdzorg per 1 januari 2015 haar beleidsplannen opgeschreven in de Concept Haagse Kadernota decentralisatie jeugdzorg (Heel het Kind).

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg. De gemeente wil graag weten wat u van de plannen vindt. Daarom ligt het Concept Haagse Kadernota decentralisatie jeugdzorg (Heel het Kind) tot 1 mei 2014 ter inzage voor inspraak. Ook is er een samenvatting beschikbaar.

Samenvatting Kadernota Jeugd en gezin Heel het Kind.pdf  (PDF, 202 kB)

Verder:

MILJOENEN JEUGDZORG UIT ZORGAKKOORD ONTOEREIKEND

BB 02.05.2014 De 60 miljoen euro extra die voor de jeugdzorg is vrijgemaakt, moet worden besteed aan gemeenten en zorginstellingen die nu al weten dat ze in financiële problemen komen. De 90 miljoen euro die in 2015 vanuit het provinciefonds wordt toegevoegd aan het macrobudget voor gemeenten, moet ook voor deze ‘noodhulp’ worden aangewend.

Continuïteit zorg

Dat stelt gemeentekoepel VNG, die over de besteding van de extra miljoenen met het ministerie van VWS in gesprek wil. Het gaat er om dat de continuïteit van zorg niet in het geding komt, benadrukt de VNG. Daarnaast vindt zij dat frictiekosten niet uit het gemeentelijk budget moeten worden betaald, maar voor rekening moeten komen van de huidige financiers.

Knelpunt

Een aantal gemeenten weet nu al dat het rijksbudget veel te weinig is om de jeugdhulp te bekostigen. Het grootste knelpunt zit ‘m in het verschil tussen omzetopgaven van aanbieders en de rijksbudgetten die gemeenten voor de nieuwe taken krijgen. In sommige regio’s lopen die ver uiteen. Zo komen vijf gemeenten van de regio Zuidoost Utrecht zeker 15 miljoen euro tekort om de jeugdzorg vanaf volgend jaar te kunnen betalen. Zij stuurden daarover deze week een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS. PvdA). Ookandere regio’s hebben berekend bij lange na niet uit te komen met het rijksbudget.

 GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Jeugdgezondheidszorg, wij vermoeden dat U lijdt aan de illusie van controle’

VK 14.04.2014 Sheila Sitalsing heeft thuis niet de indruk dat er iets schort aan de groei, houding of motoriek van haar gebroed. Toch moet ze allerlei formulieren invullen van de Jeugdgezondheidszorg. ‘Uw vragenlijsten dragen niet in positieve zin bij aan onze mentale gesteldheid.’

Ik geloof niet dat de relatie tussen U en ons zich al zodanig heeft ontwikkeld dat wij intieme details met U willen delen over stemmen, geestverschijningen en die ene keer dat een van ons ontvoerd is geweest door wezens die per ufo reisden en bezwangerd terugkeerde

Beste Jeugdgezondheidszorg, U wilt mijn kind zien. Dat schrijft U in een brief. U schrijft te willen kijken naar ‘groei, houding en motoriek’ van mijn kind. ‘Tevens wordt er een ogentest en gehooronderzoek gedaan.’ Thuis hebben we niet de indruk dat er iets zou schorten aan groei, houding of motoriek van het gebroed, maar als een buitenstaander een deskundige blik op ons nest wil werpen: vooruit dan maar.

DEADLINE VOOR GEMEENTEN: VOOR 1 JULI CONTRACTEN MET BJZ

BB 05.04.2014 Uiterlijk op 1 juli moeten gemeenten hun contracten voor 2015 met de Bureaus Jeugdzorg gesloten hebben. Die deadline gaf staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, VWS) de gemeenten tijdens het Algemeen overleg over de Jeugdwet in de Tweede Kamer. Andere zorgaanbieders moeten langer wachten.

Ontslag
Met deze deadline weten in ieder geval de Bureaus Jeugdzorg binnenkort wat ze van de gemeenten kunnen verwachten volgend jaar.  Met de decentralisatie van de zorg voor de jeugd vervalt mogelijk een groot deel van de werkzaamheden die de BJZ’s nu uitvoeren. De bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland lieten daarom eerder deze week al weten het ontslag van honderden werknemers voor te bereiden. Om hoeveel mensen het exact gaat, is nog onduidelijk, omdat veel gemeenten nog niet weten welke zorg ze van de bureaus gaan inkopen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Transitie Jeugdzorg kost 12 mln

Telegraaf 05.04.2014 De overgang van bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland naar gemeenten gaat ruim 12 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit het reorganisatieplan, in handen van De Telegraaf. Onduidelijk is nog wie er voor die ‘frictiekosten’ op gaat draaien.

Bureau Jeugdzorg (BJZ) Zuid-Holland, ondergebracht in een concern met BJZ Haaglanden, is een van de drie afdelingen die zegt failliet te gaan als ze de kosten zelf moet betalen. In Zuid-Holland zijn de frictiekosten geraamd op 9.548.225 euro. Ook Gelderland en Noord-Brabant komen financieel ernstig in de problemen.

Jeugdzorg binnenkort vaker aanhuis

Den HaagFM 03.04.2014 Jongeren die specialistische zorg nodig hebben, moeten vaker thuis geholpen worden. Zo hoopt de gemeente vanaf 2015 de zware bezuinigingen op de jeugdzorg het hoofd te kunnen bieden.

Ouders worden vanaf 2015 veel verantwoordelijker gemaakt voor hun ‘zorgenkind’. Pas als ze op eigen kracht en met hulp van hun omgeving er niet uitkomen, kunnen ze een beroep doen op zorgvoorzieningen. Dat is het uitgangspunt van de gemeente, die vanaf 2015 de lokale jeugdzorg onder haar hoede krijgt. …lees meer

‘Nog geen ontslagen bij bureaus jeugdzorg’

NU 03.04.2014 De bezuinigingen die gepaard gaan met de overheveling van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten hebben op dit moment niet geleid tot ontslagen bij de bureaus jeugdzorg in Nederland.

Dat zei staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven donderdagmiddag tijdens het debat over de financiële gevolgen van de Jeugdwet voor gemeenten.

De Volkskrant meldt donderdag dat de bureaus Haaglanden en Zuid-Holland al honderden werknemers de wacht heeft aangezegd. Tientallen andere bureaus zouden inmiddels massaontslagen voorbereiden.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Jeugdzorg

Verlies van 5.000 tot 9.000 banen in jeugdzorg verwacht

VK 03.04.2014 De ontslaggolf in de jeugdzorg is begonnen. De bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland zeggen honderden medewerkers de wacht aan, respectievelijk ruim 10 en 30 procent van hun personeel. Tientallen andere bureaus elders in het land bereiden eveneens massaontslagen voor, zegt een woordvoerder van branchevereniging Jeugdzorg Nederland.

MEER OVER: Jeugdzorg

‘Verlies van banen in jeugdzorg’

Telegraaf 03.04.2014  Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat er van de circa 30.000 banen in de jeugdzorg 5.100 tot 8.700 verdwijnen. De ontslagen zijn een direct gevolg van kabinetsbezuinigingen.

Tot 2017 moeten de instellingen zeker 15 procent van hun budget inleveren, zo meldt de Volkskrant. Ook wordt de aansturing van de jeugdzorg van de provincies overgeheveld naar de gemeenten. Het tempo waarop dit allemaal gebeurt, is volgens velen te hoog. „Wij bereiden ons nu voor op een groot aantal ontslagen zonder precies te weten voor hoeveel medewerkers we na 1 januari nog werk hebben, of welke taken we dan überhaupt nog hebben”, zegt een woordvoerster van Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Leidinggevenden de laan uit bij jeugdzorg

RTVWEST 02.04.2014 De Bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid-Holland hebben ruim 20 leidinggevenden ontslag aangezegd. De ontslagen zijn onderdeel van een forse reorganisatie die nodig is door bezuinigingen en het onderbrengen van de jeugdzorg bij de gemeenten. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

RO 18.02.2014 De Eerste Kamer heeft vanmiddag brede steun uitgesproken voor de Jeugdwet. De fracties SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD stemden in met de wet. De stemming volgde na een lang en intensief debat vorige week met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en staatssecretaris Fred Teeven (VenJ). Dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Eerste Kamer hakt knoop door over jeugdzorg

Trouw  18.02.2014 Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters en wetenschappers hebben er grote zorgen over, maar het is aannemelijk dat de Eerste Kamer vandaag instemt met de kabinetsplannen om de jeugdzorg de verantwoordelijkheid te maken van de gemeenten.

Verwant nieuws;

Jeugdzorg kan van Senaat naar gemeente

NU 18.02.2014 Jeugdzorg wordt vanaf 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten.  Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag groen licht gegeven voor de overheveling van jeugdzorgtaken van Rijk en provincie naar gemeenten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jeugdzorg

Elsevier 18.02.2014 Jeugdzorg valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk en de provincie naar de gemeenten.

45 senatoren stemden in met het voorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) en Fred Teeven (VVD). Alleen SP, GroenLinks, PVV en OSF stemden tegen.

De Tweede Kamer ging in oktober al akkoord. Van Rijn beloofde de gemeenten 150 miljoen euro extra voor psychische zorg voor jeugdigen.

Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters en wetenschappers zijn bezorgd over de veranderingen. Er wordt tegelijkertijd 450 miljoen euro bezuinigd op jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland is wel voor de overheveling maar vindt het allemaal te snel gaan.

Het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten is een van de drie grote decentralisaties die het kabinet wil realiseren. Gemeenten krijgen ook de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg en de sociale werkvoorziening.

Jeugdwet aangenomen door Eerste Kamer

NRC 18.02.2014 De Eerste Kamer heeft vanmiddag officieel de Jeugdwet aangenomen. Naast de twee coalitiepartijen stemden ook de ChristenUnie, D66, CDA en de SGP voor de wet. Zo heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Vanaf 1 januari 2015 zijn hierdoor gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest om de nieuwe jeugdwet. Hulpverleners zouden meer kwijt tijd zijn met formulieren dan met mensen. NRC-redacteuren Elsje Jorritsma en Emilie van Outeren schreven vorige week (€).  LEES VERDER

EERSTE KAMER AKKOORD MET JEUGDWET

BB 12.02.2014 De Eerste Kamer heeft veel en grote zorgen over de uitvoering van de Jeugdwet. Met name de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten en de bezuinigingen die met de decentralisatie jeugdzorg gepaard gaan, liggen de senaat zwaar op de maag. Volgende week wordt over het wetsvoorstel en een aantal moties gestemd, maar nu al is duidelijk dat een meerderheid met de wet zal instemmen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Eerste Kamer achter plan voor overheveling jeugdzorg

Trouw 12.02.2014 De plannen van het kabinet om de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg, kunnen op bijval rekenen in de Eerste Kamer. Door een onafhankelijke commissie in te stellen die alle veranderingen in de gaten gaat houden, leek staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gisteren niet alleen de steun van coalitiepartijen VVD en PvdA binnen te halen, maar ook die van CDA en D66.

PVV, SP, OSF en Partij voor de Dieren zijn niet tegen de operatie, maar wel tegen de grote druk en de bezuiniging van 450 miljoen euro waarmee de operatie gepaard gaat. GroenLinks, ChristenUnie hakken pas later de knoop door.

Steun in Senaat voor overheveling jeugdzorg

NU 12.02.2014 De plannen van het kabinet om de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg kunnen op bijval rekenen in de Eerste Kamer.

Door een onafhankelijke commissie in te stellen die alle veranderingen in de gaten gaat houden, leek staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag niet alleen steun van coalitiepartijen VVD en PvdA binnen te halen, maar ook die van CDA en D66.

Steun voor overheveling jeugdzorg

Telegraaf 12.02.2014 De plannen van het kabinet om de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg kunnen op bijval rekenen in de Eerste Kamer. Door een onafhankelijke commissie in te stellen die alle veranderingen in de gaten gaat houden, leek staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dinsdag niet alleen steun van coalitiepartijen VVD en PvdA binnen te halen maar ook die van CDA en D66.

Senator onwel bij debat jeugdzorg

Telegraaf 12.02.2014 D66-senator Marijke Scholten is dinsdagavond laat onwel geworden tijdens het debat over de jeugdzorg. De Eerste Kamer debatteerde dinsdag urenlang met de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Fred Teeven (Justitie) over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten.

CONTRACTOPZEGGING BJZ: ANDERE RECHTBANK, ANDERE UITSPRAAK

BB 07.02.2014 Drie dagen nadat de rechtbank in Zwolle de opzegging van het contract tussen de provincie en  Bureau Jeugdzorg onrechtmatig noemde, heeft de rechtbank in Den Haag in eenzelfde zaak een opvallende uitspraak gedaan: De provincie Zuid-Holland had alle recht het contract met haar BJZ op te zeggen.

Redelijke termijn
Dinsdag werd bekend dat Overijssel het contract met Bureau Jeugdzorg niet had mogen opzeggen per 1 januari 2015, de datum Jeugdzorg over gaat van provincies naar gemeenten. Het contract werd in december 2012 opgezegd, maar er was geen sprake van een redelijke termijn, aldus de rechtbank in Zwolle. En dus was het besluit tot stopzetting van het contract in strijd met de wet.

Kunnen en moeten weten
De rechtbank in Den Haag vindt echter dat er wel degelijk sprake is van een redelijke termijn. ‘In het primaire besluit staat ondubbelzinnig vermeld dat de subsidierelatie met ingang van 1 januari 2015 beëindigd wordt, zodat het eiseres (BJZ – red.) duidelijk is dat zij na dat tijdstip geen subsidie van de provincie meer zal ontvangen en zij zich daarop kan instellen.’ Bureau Jeugdzorg had ‘kunnen en moeten begrijpen’ dat het stelsel van Jeugdzorg zo ingrijpend zou veranderen dat er geen sprake kan zijn van voortzetting van de bestaande situatie, aldus de rechtbank.

Hoger beroep
De uitspraak in Overijssel zorgde voor reuring in het land, omdat er een precedentswerking vanuit zou kunnen gaan. Maar of dat na deze uitspraak nog zo is, kan betwijfeld worden. Juristen zullen zich daar het hoofd over breken. Ondertussen is Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland teleurgesteld in de uitspraak en zegt desgevraagd dat het in hoger beroep gaat. De Provincie Zuid-Holland is zoals te verwachten tevreden. Jeugdzorg Nederland wacht andere uitspraken in soortgelijke zaken af en hoopt dat de behandeling van de Jeugdwet door de Eerste Kamer, 11 februari, meer duidelijkheid zal geven over eventuele overgangsmaatregelen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Komt het slotoffensief tegen de nieuwe Jeugdwet te laat?

VK 11.02.2014 De geestelijke gezondheidszorg GGZ is een slotoffensief gestart tegen de nieuwe Jeugdwet. Vandaag behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel waar de verenigde lobby van de jeugd-GGZ zich tegen keert. Maandag presenteerden de Nederlandse vereniging voor psychiatrie NVP, het Nederlands instituut voor psychologen NIP, GGZ Nederland en het landelijk platform GGZ zich met advertenties in kranten.

VK 11.02.2014 Roos Kuiper is moeder van twee zorgkinderen. Ze doet een laatste poging om de senatoren te overtuigen niet in te stemmen met de grote veranderingen die in de zorg op stapel staan. ‘Om zorg te krijgen voor onze kinderen zullen we aardig moeten doen tegen de ambtenaar en laten zien dat we echt wel kunnen opvoeden en niet van die ouders zijn die klakkeloos hun drukke kinderen een pilletje geven zodat ze lekker rustig zijn. Want dat denkt de regering namelijk.’

‘Bezuiniging jeugdzorg is drama voor kwetsbare kinderen’

RTVWEST 11.02.2014 DEN HAAG – Medewerkers in de jeugdzorg vrezen dat de bezuinigingen op jeugdzorg een drama worden voor kwetsbare kinderen die specialistische zorg nodig hebben. Lees verder

‘Zorg vrees kinderen-drama’

Telegraaf 11.02.2014  Medewerkers in de jeugdzorg zijn er bang voor dat kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe worden van bezuinigingen en veranderingen in de Jeugdzorg. Vakbond Abvakabo FNV zegt dinsdag in korte tijd al tientallen meldingen van werknemers te hebben gehad. Door ontslagen, hoge werkdruk en het verdwijnen van specialistische zorg krijgen kinderen niet meer de hulp die ze nodig hebben. De Eerste Kamer behandelt dinsdag die Jeugdwet.

Jeugdzorgwerkers vrezen effect bezuinigingen

NU 11.02.2014  Medewerkers in de jeugdzorg zijn er bang voor dat kwetsbare kinderen en gezinnen de dupe worden van bezuinigingen en veranderingen in de Jeugdzorg.

Vakbond Abvakabo FNV zegt dinsdag in korte tijd al tientallen meldingen van werknemers te hebben gehad.

Door ontslagen, hoge werkdruk en het verdwijnen van specialistische zorg krijgen kinderen niet meer de hulp die ze nodig hebben. De Eerste Kamer behandelt dinsdag die Jeugdwet.

BERG BEZWAREN OVER JEUGDWET VOOR EERSTE KAMER

BB 09.02.2014Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters, wetenschappers, allemaal hebben ze zorgen over de nieuwe Jeugdwet die aanstaande dinsdag behandeld wordt in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft de wet afgelopen oktober aangenomen.

Zorgen van verschillende beroepsgroepen over decentralisatie

Vraag is of leden van de Eerste Kamer gevoelig zijn voor de kanttekeningen die de afgelopen tijd door deskundigen zijn geplaatst, in open brieven of direct gericht aan de Eerste Kamer. Verschillende beroepsgroepen lijken ieder hun eigen haken en ogen te zien in de nieuwe wet die onder meer bepaalt dat jeugdzorg, tot nu toe verantwoordelijkheid van provincies, wordt ondergebracht bij gemeenten. Daarbij komt dat er flink bezuinigd wordt op de voorzieningen. Kinderrechters lieten eind vorig jaar al weten de nieuwe wet te ingewikkeld te vinden als het gaat om het regelen van gedwongen zorg voor kinderen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat jongeren in een gesloten inrichting worden opgenomen terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter is.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Wetenschappers en jeugdwerkers uiten hun zorgen over nieuwe Jeugdwet

VK 09.02.2014 Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters, wetenschappers, allemaal hebben ze zorgen over de nieuwe Jeugdwet die aanstaande dinsdag behandeld wordt in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft de wet afgelopen oktober aangenomen.

Verschillende beroepsgroepen lijken ieder hun eigen haken en ogen te zien in de nieuwe wet die onder meer bepaalt dat jeugdzorg, tot nu toe verantwoordelijkheid van provincies, wordt ondergebracht bij gemeenten

Vraag is of leden van de Eerste Kamer gevoelig zijn voor de kanttekeningen die de afgelopen tijd door deskundigen zijn geplaatst, in open brieven of direct gericht aan de Eerste Kamer. Verschillende beroepsgroepen lijken ieder hun eigen haken en ogen te zien in de nieuwe wet die onder meer bepaalt dat jeugdzorg, tot nu toe verantwoordelijkheid van provincies, wordt ondergebracht bij gemeenten. Daarbij komt dat er flink bezuinigd wordt op de voorzieningen.

MEER OVER

Gemeenten manen senaat tot spoed om jeugdzorg

NU 03.02.2014 De Eerste Kamer moet haast maken met de behandeling en goedkeuring van de wijzigingen in de jeugdzorg.  Dat zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) Annemarie Jorritsma zondag in Nieuwsuur. Als de senaat het nieuwe stelsel niet spoedig goedkeurt, laat dat de gemeenten te weinig tijd.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: VNG Annemarie Jorritsma

VAN RIJN MAANT SENAAT TOT SPOED BEHANDELING JEUGDWET

BB 27.01.2014 Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) dringt er in een brief bij de Eerste Kamer op aan de Jeugdwet voor 19 maart te behandelen. Een van de argumenten is dat gemeenten een jaar voorbereidingstijd moeten krijgen tussen de afronding van de wetgeving en de inwerkingtreding daarvan.

Afspraak bestuursakkoord

Dit is afgesproken in het Bestuursakkoord 2011-2015 tussen rijk en de koepels van gemeenten (VNG) en provincie (IPO), schrijft Van Rijn aan de Eerste Kamer. ‘Voor een stelselwijziging van deze omvang is het van belang dat de betrokkenen tijdig kunnen beginnen met de implementatie.’ Zolang het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is, is het voor gemeenten niet mogelijk ‘om te starten met de daadwerkelijke implementatie’.

Zorgen over haalbaarheid

Bij zowel de Raad van State, als de landelijke als lokale politiek leven zorgen over de haalbaarheid van de invoeringsdatum. Onder meer omdat kabinet en gemeenten het oneens zijn over de voorwaarden waaronder de Wmo op verantwoorde wijze door de lokale overheid kan worden uitgevoerd. In het gunstigste geval behandelt de Eerste Kamer de Wmo voor het zomerreces. Dan resten er nog hoogstens zes maanden voor de inwerkingtreding van deze wet.

11 februari

Behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer staat vooralsnog gepland voor 11 februari. De senatoren hebben nog veel vragen over deze decentralisatie, met mame over de overgang van de JeugdGGZ naar gemeenten.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Jeugdwet is wetenschappelijk onverantwoord’

VK 23.01.2014 Wetenschappers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben zich in een open brief fel gekeerd tegen de nieuwe Jeugdwet. Het onderbrengen van de kinder- en jeugdpsychiatrie bij gemeenten, wat het kabinet wil, is vergelijkbaar met het onderbrengen van kindergeneeskunde bij gemeenten, betogen ze.

Volgens de KNAW is de maatregel wetenschappelijk onverantwoord omdat kinderpsychiatrie onlosmakelijk is verbonden met de ‘volwassen’ psychiatrie. Alle aandoeningen die vallen onder de volwassen psychiatrie, zoals angststoornissen, depressies en schizofrenie ontstaan in de puberteit, schrijven de wetenschappers.

9 Reacties op “Demonstratie 22.01.2014 Grote Kerk – Malieveld tegen bezuiniging Jeugdzorg

 1. Is er ook een tegendemonstratie vanuit onze samenleving.
  Ik stel mij beschikbaar!!!!

 2. Mensen waar blijven wij nou met al onze klachten naar deze machtlustige monsters!!!!

 3. Pingback: PVV uitgesloten bij Zorgdebat Haags Spuiplein 12.04.2014 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 4. Pingback: Demonstratie 08.11.2014 tegen de aangekondigde bezuinigingen in de zorg | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 5. Pingback: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad

 6. Pingback: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad

 7. Pingback: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 2 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 8. Pingback: Manifest gedonder ook in de Haagse Zorg door bezuinigingen | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

 9. Pingback: Terugblik demonstratie 07.08.2017 HWW Zorg bij winkelcentrum Leyweg | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s