SpuiForum – Haastig Spoed is zelden goed !!!!

Haastig Spoed is zelden goed !!!!

Haastig Spoed is zelden goed !!!!

SpuiForum ??? KrankJorum !!!!!! 

Het Haagse college wil haast maken met de nieuwe plannen voor het SpuiForum ofwel het ambitieuze Cultuurplein.

Het geld  is er, en wat het college betreft kan er worden begonnen met de uitrol van de plannen.

Ze zijn maar alvast met de voorbereiding begonnen.

Kortom,  juist in deze tijd van bezuinigingen moet er dus meer kritisch gekeken worden naar de nieuwe plannen. Door de bezuinigingen is er in de Haagse wijken nogal wat weggehakt o.a. Welzijnswerk, Bibliotheek, Cultuur, Zorg, Buurthuizen etcetera !!!!    Sta ook stil bij de diverse Actie‘s. De reacties op de plannen m.b.t. het Cultuurpaleis zijn daarom nogal gemengd.

Taksimplein Instanbul Turkije

Taksimplein Instanbul Turkije

Wethouder Marnix Norder heeft veel haast maar zou wellicht nog beter even kunnen wachten.

Al is het alleen maar om te voorkomen het Spuiplein verandert in Taksimplein-NL. Er gaan namelijk geluiden door de stad dat er een actiegroep is opgericht onder de naam Taksim-NL. Geïnspireerd door de ontwikkelingen in Instanbul willen ook zij demonstreren en Actie gaan voeren. Ik hoop echter dat het dan niet zo uit de hand loopt zoals in Turkije (zie hier en hier).

“De bedoeling is dat we er blijven kamperen”, schrijven de actievoerders op de internetsite Oprevolutie2013.tk. “Het moet een feest worden, een feest waar de regering wakker van gaat liggen. De bedoeling hiervan is dat er uiteindelijk naar ons geluisterd gaat worden.” De actievoerders laten zich inspireren door de gebeurtenissen op het Taskimplein in de Turkse stad Istanbul.

En inmiddels is ook de actiegroep SpuiForum KrankJorum druk doende met het verzamelen van bouwstenen voor alternatieve plannen. Daar ben ik ook bij aanwezig geweest. De alternatieve plannen hebben namelijk mijn grote voorkeur.

Blij te horen dat dus ook de PvdA alternatieve ideeën heeft over het Spuiforum.

Ook de Haagse SP is geen voorstander van de plannen van wethouder Marnix Norder. Cultuur De SP strijdt voor de Haagse cultuursector. Het gemeentebestuur  had onder leiding van D66-wethouder Marjolein de Jong mooie ambities om in 2018 culturele hoofdstad te worden. Echter deze plannen gingen niet door.  Aan de andere kant werden Haagse iconen als het Koorenhuis wegbezuinigd, verloren Gemeentemuseum en Museon een deel van hun subsidie en verdween er wijkcultuur, zoals bij het Laaktheater en theater de Regentes. De SP maakt andere keuzes: geen prestigieus cultuurforum op het Spuiplein en geen geld naar het zinloze projecten. Hiermee besparen we genoeg geld om bijvoorbeeld alsnog bedreigden cultuurcentra en ook Buurthuizen en bibliotheken open te houden om zo  de wijkcultuur te sparen.

Daar de tijd dringt heeft GroenLinks alvast bedacht de besluitvorming over de plannen de toekomst in te schuiven.  GroenLinks wil namelijk dat het besluit over de komst van het spuiforum na de Gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014 wordt genomen. Volgens GroenLinks moeten Haagse Stemmers de kans krijgen zich in het stemhokje over het controversiële plan uit te spreken Lees meer nog –>meer

En ook de Haagse Stadspartij wil dat er verder gedebatteerd wordt over de plannen voor een Spuiforum. Door twee onderzoeken zijn er nieuwe feiten boven tafel gekomen. –>meer

Het zou daarom een goed idee zijn voor de SP, GL HSP en de PvdA om te gaan samenwerken middels gezamenlijke actie.

Vrienden van Den Haag.

Ook de Vrienden van Den Haag houden de ontwikkelingen in de gaten. Gwen Maclaine Pont heeft namens de Vrienden van Den Haag op woensdag 25 juni ingesproken over de Kredietaanvraag Spuiforum in een vergadering van de gemeenteraadscommissies Ruimte en Samenleving. U vindt de inspraaktekst op de website  www.vriendenvandenhaag.nl/dossiers (Spuiplein en dans- en muziekcentrum). Tegelijk is er een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Spuikwartier. Deze tekst vindt u op de website in hetzelfde dossier.

Overigens loopt de gemeente ook te leuren met het bidbook voor Den Haag als Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hiervoor waren inwoners van Den Haag opgeroepen ideeën te aan te dragen die voor projecten die in het kader van Culturele Hoofdstad ontwikkeld uitgevoerd zouden kunnen worden. Dat heeft heel veel energie opgeleverd.

Deze ideeën en energie wil de gemeente Den Haag niet verloren laten gaan, ook niet nu Den Haag niet meer in de race is voor Culturele Hoofdstad 2018.

Samen met mensen in de verschillende stadsdelen wil de gemeente kijken welke verbindingen we kunnen leggen om deze ideeën en initiatieven tot een succes te maken. Tijdens deze gesprekken zou dan ook het Spuiforum aan de orde moeten komen.

Althans, dat lijkt mij !!!!

Inmiddels gaan we de volgende fase van de besluitvorming rond het Spuiforum in: op 18 juli ligt de kredietaanvraag voor de bouw ter besluitvorming voor in de gemeenteraadvergadering. Hier ligt een kans de besluitvorming nog te beïnvloeden door beïnvloeding van het standpunt van de fractie.

Meerdere keren is er de afgelopen jaren in de Werkgroep Stad gesproken over de plannen voor een groot verzameltheater het Spuiforum. De werkgroep was daarbij kritisch over de plannen en achtte een alternatief plan nodig, een plan dat leidt het realiseren van de wensen van de theaters zonder een grootschalig gebouw en dat leidt tot een goed Spuiplein.

Inmiddels twee keer is ook in een ALV gesproken over de plannen. In de laatste ALV bleek dat er slechts een zeer kleine meerderheid voor het plan was.

In het nu voorliggende ‘voorlopig ontwerp’ is op geen enkele wijze aan de inhoudelijke bezwaren tegen het plan tegemoet gekomen. Wat de financiën van het plan betreft: iedere kostendeskundige zal u vertellen dat het niet mogelijk is een zinvolle kostenraming af te geven op basis van een ‘voorlopig ontwerp’ (foutmarge 20% – 50%). De financiële paragraaf is daarom een slag in de lucht.

Door renovatie van de bestaande theaters kan de toekomst van de theaters voor veel minder geld worden veiliggesteld, terwijl het Spuiplein daarmee een impuls kan krijgen. Door het megagebouw zal het plein en de omliggende stad er verder op achteruit gaan. Zeker niet onbelangrijk is dat voor het Spuiforum vele miljoenen, naar het zich laat aanzien zo’n 181 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld (los van de zeker te verwachten forse overschrijdingen, zie hierboven), terwijl op cultuur, bibliotheken, welzijn en zorg grootscheeps is en wordt bezuinigd.

Het beeld is dat het college de Haagse bevolking nog voor de zomer voor voldongen feiten wil plaatsen (zie bijgaand artikel uit Den Haag Centraal kijk hier pag 5). Om te zorgen dat de Haagse PvdA leden voor het cruciale besluitvormingmoment nog een keer hun stam kunnen laten horen is het noodzakelijk om voor 18 juli een ALV te organiseren over de plannen rond het Spuiforum.

Daartoe hierbij een brief aan fractie en bestuur van onze partij waar in de bijlagen is aangegeven waarom het Spuiforum geen goed idee is, en waarin ook is aan gegeven hoe het anders en goedkoper kan.

Door werkgroep Dooievaar wordt in een zaal bij het Spui op 22 juni een plan gepresenteerd dat laat zien dat de renovatie optie tot een uitstekend plan kan leiden en dat voor de helft van het geld. Overtuig jezelf.

Het college vreest DHC 31 mei 2013

Brief aan Bestuur en fractie Spuiforum 17 juni 2013 1.0

Brief aan Bestuur en fractie Spuiforum 9 juni 2013 1.0

Reactie Haagse PvdA Intern

Open brief Spuiforuma aan Spekman Samsom en PvdA leden 4 juli 2013

PvdA – Mijn verzoek aan jullie is mij te laten weten of je deze brief mede wil ondertekenen. Gegeven de beschikbare tijd hoor ik graag spoedig van je.

Is er iemand van wie je weet dat die mee zou willen tekenen, stuur dan dit bericht svp door.

Alvast bedankt en vriendelijke groet,

Frits van Erpers Roijaards – PvdA

Zie verder ook:

Meerderheid PvdA-leden tegen Spuiforum

Den HaagFM 08.07.2013 Op een ingelaste ledenvergadering van de Partij van de Arbeid heeft een meerderheid maandagavond tegen de bouw van het S…lees meer

MEERDERHEID LEDEN PVDA TEGEN HAAGS CULTUURPALEIS

RTVWEST 08.07.2013 DEN HAAG – Een meerderheid van de PvdA-leden heeft maandag tegen de bouw van het Cultuurpaleis gestemd. Van de leden stemden 66 mensen tegen de bouw van het Spuiforum. Daarmee waren ze overtuigend in de meerderheid ten opzichte van de 55 leden die vasthielden aan de bouw. De ledenraad van de PvdA kwam maandag in een speciale ledenvergadering bijeen om te stemmen over een aantal moties. Lees verder

Gerelateerde artikelen:

D-Day voor PvdA Den Haag

DD maandag 8 juli 2013 = Terwijl Den Haag dit weekend massaal de stranden opzocht, mag men ervan uitgaan dat de regelneef van de PvdA, wethouder Norder, overuren heeft gedraaid.

Belletjes plegen, plooitjes gladstrijken, achterkamertjes gesprekken, mediation sessies, afkoelperiodes, harde spelletjes achter de schermen en veel vier uur cup a soep momenten, zal de  Norderregelneef hebben ingezet om de PvdA-leden vandaag een Spuiforum JA te laten stemmen tijdens de extra ledenvergadering van de sociaal-democraten aangaande de komst van het cultuurpaleis aan Het Spui.

Terwijl de andere Haagse coalitiepartijen, bestaande uit D66, de VVD en het CDA, zich schijnen te hebben verzoend met een enorme verkiezingsnederlaag bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, beslist de Haagse afdeling van de Partij van de Arbeid vandaag over haar politieke toekomst.

Kiezen de sociaal-democraten vandaag voor hun principes of kiezen zij voor een prestigeproject van hun wethouder Norder? [Lees verder…]

Onderzoek: “Spuiforum minstens 8,8 miljoen euro”

Den HaagFM 08.07.2013 De kosten van het Spuiforum kunnen tussen de 8,8 en 15 miljoen euro duurder uitvallen dan de 181 miljoen euro waar het s…lees meer

‘Cultuurpaleis mogelijk miljoenen duurder’

RTVWEST 08.07.2013 DEN HAAG – De kans is reëel dat de bouw van het cultuurpaleis 8,8 miljoen euro duurder uitpakt dan de 181 miljoen euro waar het Haagse college van burgemeester en wethouders vanuit gaat. Dat stelt onderzoeksbureau BBN adviseurs, die in opdracht van de Haagse Stadspartij een ‘second opinion’ naar de bouwkosten van het project heeft gedaan…. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Second opinion dodelijk voor Spuiforum

HSP 8 Jul 2013.  In opdracht van de Haagse Stadspartij heeft BBN adviseurs een second opinion uitgevoerd op de bouwkosten van het project Spuiforum. De Haagse Stadspartij heeft aan BBN gevraagd om zowel naar het nieuwbouwplan van Neutelings Riedijk…>Lees verder

‘Cultuurpaleis mogelijk miljoenen duurder’

RTVWEST 08.07.2013 DEN HAAG – De kans is reëel dat de bouw van het cultuurpaleis 8,8 miljoen euro duurder uitpakt dan de 181 miljoen euro waar het Haagse college van burgemeester en wethouders vanuit gaat. Dat stelt onderzoeksbureau BBN adviseurs, die … Lees verder

Gerelateerde artikelen

Spreek zelf raad en wethouders toe over Spuiforum

Spreek zelf raad en wethouders toe over Spuiforum

  • GL vr 5 jul 2013 –   Op donderdag 18 juli staat de besluitvorming over het Spuiforum op de agenda van de gemeenteraad. Dan stemmen de politieke partijen voor of tegen de kolossale nieuwbouw voor het Nederlands DansTheater, Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium. Dat is ook hét moment om de gemeenteraad en wethouders te laten weten wat inwoners van de stad van dit plan vinden. Alle burgers van Den Haag mogen hen namelijk zelf toespreken vanachter het spreekgestoelte in de raadszaal. Wil jij gebruik maken van de mogelijkheid om in te komen spreken? Dan kun je je tot 18 juli, 16 uur aanmelden bij griffie@denhaag.nl of even bellen naar 070-3533131. De griffie houdt je vervolgens op de hoogte over de hoeveelheid inspreektijd die je krijgt: die hangt namelijk af van het totaal aantal insprekers. Lees meer
  • Vervolg debat Spuiforum
  • GL vr 5 jul 2013, 12:44uDavid Rietveld    – Deze week is er weer veel gesproken over het Spuiforum. Door de grote hoeveelheid stukken die (wederom) in korte tijd besproken moest worden, was er voor GroenLinks maar weinig tijd om de ruimtelijke kaders over het Wijnhavenkwartier, de Haagse Loper en Schedeldoekshaven te bespreken.

PvdA-Den Haag boos over oproep aan landelijke partijtop

Den HaagFM 05.07.2013 Het bestuur van de PvdA in Den Haag heeft ontstemd gereageerd op de oproep aan de landelijke partijtop om te voorkomen d…lees meer

Haagse wethouder Norder serveert alternatief plan Dooievaar af

RTVWEST 05.07.2013 DEN HAAG – Wethouder Marnix Norder van Den Haag ziet helemaal niets in het alternatieve plan voor het cultuurpaleis dat is gemaakt door actiegroep Dooievaar. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Marnix Norder veegt alternatief voor Spuiforum van tafel

Den HaagFM 05.07.2013 Wethouder Marnix Norder ziet helemaal niets in het alternatieve plan voor het Spuiforum dat is gemaakt door actiegroep D…lees meer

Zorgvuldige afweging Spuiforum belangrijk

SP 05-07-2013 • Op verzoek van de SP heeft Dooievaar+, de organisatie verantwoordelijk voor een realistisch alternatief voor het Spuiforum, een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over hun alternatief. Ook zijn mede op verzoek van de SP twee ontbindende voorwaarden gesteld aan het Spuiforum. Deze voorwaarden waren eerder door de raad bepaald, maar werden door PvdA-wethouder Norder terzijde geschoven. Gelukkig zijn deze voorwaarden nu als ontbindende voorwaarden weer opgenomen in het plan. › Lees verder…

Spuiforum brengt nog meer financiële onzekerheden voor Haagse culturele sector

Spuiforum brengt nog meer financiële onzekerheden voor Haagse culturele sector

Gisteravond is weer ruim vier uur vergaderd over het Spuiforum. Een van de dingen waar het over ging waren de sponsorinkomsten voor het Spuiforum. Het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium hebben afgesproken met de gemeente dat zij voor 15 miljoen euro aan sponsors gaan zoeken. Lukt hen dat niet, dan springt de gemeente bij. Maar het is onduidelijk uit welk gemeentelijk potje die 15 miljoen betaald gaan worden als de interesse van sponsoren er niet blijkt te zijn. Lees meer

‘Spuiforum duurder’ : Veel risico’s omschreven in geheime raadstukken

SP 04-07-2013 • Het cultuurcentrum Spuiforum wordt mogelijk meer dan vijftig miljoen euro duurder dan begroot. Dat blijkt volgens de SP en de Haagse Stadspartij uit de geheime bijlagen van het bouwplan, die de gemeenteraad kreeg toegestuurd. D66 noemt die conclusie onzinnig. Bron:AD/Haagsche Courant, 3 juli 2013 door Lex de Jonge. › Lees verder…

‘Haagse raad wilde zelf snel besluit cultuurpaleis’

RTVWEST 04.07.2013 Audiofragment DEN HAAG – De Haagse gemeenteraad wilde zelf dat er al voor deze zomer een besluit wordt genomen over het cultuurpaleis. Dat zei wethouder Norder van Den Haag woensdagavond tijdens een commissievergadering over het bouwproject op … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Hotel woedend over plannen Spuiforum

Den HaagFM 04.07.2013 De eigenaar van het Mercure Hotel aan het Spui is woedend op de gemeente Den Haag, over de plannen voor het Spuiforum. I…lees meer

‘Landelijke PvdA-top moet cultuurpaleis tegenhouden’

RTVWEST 04.07.2013 DEN HAAG – De landelijke top van de PvdA moet ingrijpen bij de afdeling Den Haag van die partij om zo te voorkomen dat de bouw van het cultuurpaleis in het centrum van de stad doorgaat. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

“Landelijke partijtop PvdA moet plannen Spuiforum stoppen”

Den HaagFM 04.07.2013 De landelijke top van de PvdA moet ingrijpen bij de Haagse afdeling van de partij om te voorkomen dat de bouw van het Sp…lees meer

PVV wil besluit over cultuurpaleis vertragen met volksverzet

RTVWEST 04.07.2013 DEN HAAG – De PVV in de Haagse gemeenteraad wil de besluitvorming over het cultuurpaleis laten vast lopen met een oproep aan de burgerij om massaal te komen inspreken. De partij hoopt dat er op die manier voorafgaand aan het debat … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

PVV wil vergadering over Spuiforum eindeloos rekken

Den HaagFM 03.07.2013 Als het aan de Haagse PVV ligt wordt de gemeenteraadsvergadering op 18 juli over het Spuiforum eindeloos lang. De partij…lees meer

Expositie over Spuikwartier in stadhuis

Den HaagFM 03.07.2013 Bezoekers van het stadhuis kunnen sinds dinsdag de expositie Bouwen in het Spuikwartier bezichtigen. De expositie neemt …lees meer

Extra raadsvergaderingen over Spuiforum

Den Haag 01.07.2013 Deze week zijn er twee extra vergaderingen van de commissies Ruimte en Samenleving van de gemeenteraad over het Spuiforum. Op woensdag 26 juni was de eerste vergadering. Daar werden zoveel vragen gesteld over de plannen voor het cultuurpaleis, dat wethouders Marjolein de Jong en Marnix Norder niet voldoende tijd meer had om deze te beantwoorden. De extra vergaderingen in de raadszaal in het stadhuis zijn op woensdagavond 3 juli en als het nodig is ook nog op donderdagmiddag 4 juli. …lees meer

“De bedoeling is dat we er blijven kamperen”, schrijven de actievoerders op de internetsite Oprevolutie2013.tk. “Het moet een feest worden, een feest waar de regering wakker van gaat liggen. De bedoeling hiervan is dat er uiteindelijk naar ons geluisterd gaat worden.” De actievoerders laten zich inspireren door de gebeurtenissen op het Taskimplein in de Turkse stad Istanbul.

Actievoerders willen Haags plein bezettenVideo

Den HaagFM 29.06.2013 Op internet circuleren oproepen om in Den Haag een plein te bezetten als protest tegen het regeringsbeleid. “De be…lees meer

Tegenstanders Spuiforum Den Haag eisen stukken

RTVWEST 29.06.2013 DEN HAAG – Tegenstanders van het Spuiforum willen inzage in de kostenramingen van de gemeente voor het theatercomplex. Ze hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om de stukken in handen te krijgen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Tegenstanders Spuiforum eisen stukken

Den HaagFM 29.06.2013 Tegenstanders van het Spuiforum willen inzage in de kostenramingen van de gemeente voor het theatercomplex. Ze hebben ee…lees meer

Meerderheid gemeenteraad wil ‘second opinion’ over Spuiforum

Den HaagFM 27.06.2013Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil binnen enkele weken een ‘second opinion’ zien over de financi…lees meer

Raad wil eerder ‘second opinion’ cultuurpaleis

RTVWEST 26.06.2013 Video DEN HAAG – Het Haagse college moet de gemeenteraad binnen enkele weken een ‘second opinion’ leveren over de financiële risico’s van het cultuurpaleis. Het college van burgemeester en wethouders zegt deze extra informatie pas te … Lees verder

gerelateerde artikelen

Oppositie Haagse raad slijpt messen voor debat over cultuurpaleis

RTVWEST 26.06.2013 DEN HAAG – De oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad slijpen de messen. Woensdagochtend is het eerste debat over het uitgewerkte plan voor het cultuurpaleis dat op het Spuiplein moet komen. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Gemeenteraad debatteert over Spuiforum

Den HaagFM 26.06.2013 De oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad slijpen de messen. Woensdagochtend is het eerste debat over het uitgewerk…lees meer 

College breekt woord kosten Spuiforum

SP 26-06-2013 • Het bouwplan voor het Spuiforum kent miljoenen euro’s aan risico’s. Eerder werd beloofd door D66-wethouder De Jong dat de aanleg voor maximaal 181 miljoen zou kunnen en de tijdelijke huisvesting voor de instellingen maximaal 5 miljoen zou kosten. Nu blijkt dat beide bedragen fors worden overschreden doordat de risico’s op financieel gebied gigantisch zijn. De risico’s en negatieve tekorten liggen versluierd in de meerkosten van het bouwplan. “De aanleg gaat de stad en haar inwoners ook in de nabije toekomst heel veel geld meer kosten. Daarnaast zijn de risico’s nog groter dan gedacht en worden deze miljoenen ook afgewenteld op de stad. In de toekomst gaat al het gemeentelijk spaargeld, wat bedoeld is voor heel veel andere zaken op aan dit dwaze bouwproject.” aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei. › Lees verder…

Den Haag in 60 Seconden: o.a. SpuiForum

Den HaagFM 25.06.2013 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag in 60 seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit d…lees meer

Onderzoek: Steeds meer tegenstanders Spuiforum

Den HaagFM  25.06.2013 77 Procent van de Hagenaars is tegen de bouw van het nieuwe Spuiforum. Dat blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond …lees meer

Oppositie Haagse raad slijpt messen voor debat over cultuurpaleis

RTVWEST 25.06.2013 DEN HAAG – De oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad slijpen de messen. Woensdagochtend is het eerste debat over het uitgewerkte plan voor het cultuurpaleis dat op het Spuiplein moet komen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

SP: Verzet tegen Cultuurpaleis groeit

RTVWEST 25.06.2013 DEN HAAG – Steeds minder Hagenaars voelen iets voor het nieuwe Cultuurpaleis, het Spuiforum. Dat blijkt uit onderzoek door Maurice De Hond in opdracht van de Haagse SP. In totaal is nu 77 procent tegen de investering van 181 miljoen . In november vorig jaar was ook al 66 procent tegen de bouw van het Cultuurpaleis.  Als het aan de SP ligt, gaan de omstreden plannen dan ook in de prullenbak en krijgen de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater een grondige opknapbeurt.   Lees verder

Draagvlak Spuiforum verder afgebrokkeld

SP 25-06-2013 • Op verzoek van de SP heeft Maurice de Hond opnieuw het draagvlak onder de Haagse bevolking voor de bouw van het Spuiforum onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de plannen verder is afgebrokkeld, meer dan driekwart van de inwoners zit niet te wachten op het Spuiforum. In november van vorig jaar peilde De Hond ook al het draagvlak voor het Spuiforum. De tegenstanders zijn substantieel toegenomen, gaf vorig jaar nog 69% aan tegen te zijn, inmiddels is 77% van de Haagse inwoners tegen. Toch wil het gemeentebestuur het plan voor het Spuiforum nog voor de zomervakantie doordrukken, bang voor het alsmaar toenemende verzet in de stad. › Lees verder…

De SP'ers tijdens de manifestatie

SP 24-06-2013 • Op zaterdag 22 juni was de SP aanwezig bij de manifestatie Spuiforum? Krankjorum! De partij deelde hier flyers uit en ondersteunde het alternatief wat dezelfde dag gepresenteerd werd door de Dooievaar+. Dit alternatief kost 80 miljoen minder dan het gemeentelijke plan voor het Spuiforum, wat de Haagse belastingbetaler 180 miljoen euro gaat kosten. SP-bestuurslid Andreas Kort was bij de manifestatie aanwezig: “De tegenstand onder de Haagse bevolking is groot tegen het gemeentelijke plan om het Spuiforum op het Spuiplein neer te zetten. Daarom zien wij graag het alternatief overgenomen worden door het stadsbestuur. Wij steunen dit niet alleen in woorden, maar ook in daden. Daarom waren we vandaag aanwezig bij deze manifestatie.”

Manifestatie tegen Haags cultuurpaleis

RTVWEST 22.06.2013 DEN HAAG – Tegenstanders van de bouw van het Cultuurpaleis in Den Haag houden vanmiddag een ludieke manifestatie op het Spuiplein. Ze presenteren er hun alternatieve plannen voor wat ze de ‘kolossale vergissing van het Spuiforum’ . Haagse architecten hebben een ontwerp gemaakt waarbij de sloop van de Anton Philipszaal en het NDT-complex niet nodig is. De actievoerders hopen vandaag veel handtekeningen op te halen voor de petitie tegen de bouw van het Spuiforum.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Ludieke actie tegen bouw Spuiforum

Den HaagFM 22.06.2013 Tegenstanders van de bouw van het Cultuurpaleis hebben zaterdagmiddag een ludieke manifestatie gehouden op het Spuiplein…lees meer

Zie ook: Spuiforum hoeft niet, als jij dat wilt! Den HaagOrg 20.06.2013

Lawine aan vragen over Haags cultuurpaleis

RTVWEST 21.06.2013 DEN HAAG – De Haagse wethouders Marnix Norder en Marjolein de Jong zijn gebombardeerd met vragen uit de gemeenteraad over het uitgewerkte plan voor het cultuurpaleis. In totaal zijn er ruim vijfhonderd ‘technische’ vragen ingediend, … Lees verder

Honderden vragen van raadsleden over Spuiforum

Den HaagFM 21.06.2013 De Haagse wethouders Marnix Norder en Marjolein de Jong zijn gebombardeerd met vragen uit de gemeenteraad over het uitge…lees meer

PvdA-leden eisen extra overleg Spuiforum

Den HaagFM 21.06.2013 Leden van de Haagse afdeling van de Partij van de Arbeid eisen dat hun partij een extra ledenvergadering houdt over het …lees mee

Collegepartijen zetten zorgvuldige besluitvorming onder drukr

Collegepartijen zetten zorgvuldige besluitvorming onder druk

GL do 20 jun 2013, 15:13uInge Vianen –  – Gisteravond heeft een aantal partijen uit de Haagse gemeenteraad geprobeerd om wat meer tijd te krijgen om de plannen voor het Spuiforum goed te kunnen lezen. Pas afgelopen vrijdag waren alle stukken beschikbaar en vandaag moeten de technische vragen ingeleverd worden. Onder andere GroenLinks wilde een week extra de tijd om de meer dan vijfhonderd pagina’s tekst te lezen. De collegepartijen blokkeerden deze wens van de oppositie. Lees meer

22 juni: Manifestatie Tegen Spuiforum

HSP 20 Jun 2013.  DEN HAAG WIL GEEN SPUIFORUM De Haagse bevolking is in grote meerderheid tegen het plan van de gemeente om voor 181 miljoen een nieuw cultuurpaleis te bouwen op het Spuiplein. Terwijl keihard bezuinigd wordt op het…>Lees verder

SP 19-06-2013 • De SP ondersteunt de manifestatie op zaterdag 22 juni tegen de komst van het Spuiforum. Tijdens deze dag zal een alternatief voor de huidige bouwplannen van het stadsbestuur voor een Spuiforum gepresenteerd worden. Dit alternatief is ontwikkeld door een groep architecten verenigd in de Dooievaar+. Ook zal later op de dag een protestmanifestatie tegen het Spuiforum plaatsvinden op het Spuiplein. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “Wij ondersteunen deze manifestatie en dit alternatief van harte. Vanaf het begin heeft de SP dit alternatief al ondersteund. Dit is niet alleen betaalbaarder, maar ook nog eens duurzamer en het verpest niet het gehele Spuiplein. Wij roepen iedereen op die de stad een warm hart toedraagt en dus tegen dit idiote dure plan van het stadsbestuur is om zich 22 juni aan te sluiten!” › Lees verder…

Nieuw wapen tegen cultuurpaleis: de ‘Spuipijn boogie’

Den HaagFM 17.06.2013 De actiegroep Dooievaar zet een nieuw wapen in tegen de plannen voor een nieuw cultuurpaleis op het Spuiplein: de ‘…lees meer

Gemengde reacties op Cultuurpaleis Den Haag

RTVWEST 14.06.2013 Video DEN HAAG – De begroting van het te bouwen Cultuurpaleis is rond. Het nieuwe thuis van het Residentie Orkest en het Nederlandse Danstheater kost 181 miljoen, maar dat is volgens het gemeentebestuur haalbaar. Zolang het plan bestaat, … Lees verder

“Financiële haalbaarheid Spuiforum niet te controleren”

Den HaagFM  14.06.2013 De financiële haalbaarheid van het Spuiforum is niet te controleren, dat zei Peter Drijver van werkgroep Dooievaar vrijd…lees meer

Haagse stadsgesprekken Spuiforum Krankjorum 2013

Stadsgesprek SpuiForum 18.04.2013

Stadsgesprekken “Spuiforum Krankjorum ???”

Spuiforum weer in hottalk

Massaal protest tegen cultuurpaleis

Actie tegen komst Cultuurpaleis

Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

Gemeente en inwoners grote verliezer met bouw Spuiforum

GroenLinks: ‘Kiezers moeten zich uitspreken over cultuurpaleis’

Noodzaak schrappen Spuiforum steeds groter

De tijd is gekomen in Theater aan het Spui

Geen cultuurpaleis, maar bibliotheken

Gemeente en inwoners grote verliezer met bouw Spuiforum

Stadspartij wil onderzoek naar besluitvorming Cultuurpaleis

Voorbereidingen bouw cultuurpaleis Den Haag gaan sneller dan gepland

Charme-offensief om nieuwbouw cultuurpaleis te realiseren

Bouw cultuurpaleis is volgens stadsbestuur Den Haag echt te betalen

Duidelijkheid over Haags cultuurpaleis

Stadsbestuur presenteert nieuw ontwerp Spuiforum

Rode Loper van Spuiplein naar Anna van Buerenplein

Tijdelijk Cultuurpaleis voor Den Haag CS

Fractievoorzitter ChristenUnie: ‘Besluit cultuurpaleis onverstandig’

Den Haag stemt in met bouw omstreden cultuurcentrum

RAAD STEMT VOOR: CULTUURPALEIS KOMT ER

Cultuurpaleis tegen zere been Hagenaar

PvdA trekt zich niets aan van mening Hagenaars over cultuurpaleis

Turkse demonstratie tegen Erdogan op Haagse Malieveld

Cultuur in uw stadsdeel

7 Reacties op “SpuiForum – Haastig Spoed is zelden goed !!!!

  1. Pingback: Gedonder bij de Haagse PvdA over het Spuiforum | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  2. Pingback: Gedonder bij de Haagse PvdA over het SpuiForum « Debat in de Digitale Hofstad

  3. Pingback: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  4. Pingback: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! | Kunst in de Wijk

  5. Pingback: De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!! – deel 2 | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  6. Pingback: Aftrap bouw SpuiForum | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

  7. Pingback: Start bouw Haags spuiForum | Kunst in de Wijk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s