Maandelijks archief: januari 2011

De Haagse Inspraak

Ombudsman: ‘Inwoners beter informeren’

RTVWEST 12.01.2011 DEN HAAG – De gemeente Den Haag moet inwoners bij ingrijpende plannen beter informeren. Dat heeft de Haagse Ombudsman Ineke Seuren woensdagmiddag gezegd bij Radio West.

De gemeente publiceert wijzigingen van bestemmingsplannen en bouw- en verbouwplannen op de website en in de weekkrant De Posthoorn. Maar De Posthoorn wordt niet altijd even goed bezorgd en met name oudere bewoners hebben niet allemaal de beschikking over internet.

De Ombudsman vindt dat de gemeente Den Haag bij sommige ingrijpende plannen inwoners één op één moet informeren.

Ineke Seuren: ‘Den Haag moet beter informeren’

Zie ook:

Inspraak Wmo-plan

15 december 2010 Laatste wijziging: 16 december 2010

Vanaf maandag 20 december 2010 tot en met vrijdag 18 februari 2011 kunt u reageren op het Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke ondersteuning ‘Zorg voor elkaar’.

De komende 4 jaar wil de gemeente Den Haag dat meer burgers op eigen kracht actief meedoen aan de Haagse samenleving en zich actief inzetten voor anderen. Dit staat in het kaderplan ‘Zorg voor elkaar’, de Haagse invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Uitvoeringsprogramma Welzijn 2011-2014 ook vrij voor inspraak

De eerste uitwerking van het kaderplan ‘Zorg voor elkaar’ is eveneens vrijgegeven voor inspraak. In deze nota staan de speerpunten van het Participatiebeleid. Lees hierover meer op de pagina over de inspraak op deze nota Participatie.

U kunt het plan ook downloaden:

Meerjarenbeleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 ‘Zorg voor elkaar’  (PDF, 212 kB)

Reageren op het plan

Onder vermelding van Inspraak MJB 2011-2014
College van burgemeester en wethouders
Stafbureau Maatschappelijke ondersteuning
t.a.v. Natalie Schob
Kamer D.09.07
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

E-mail: wmo@denhaag.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen met Natalie Schob, telefoonnummer (070) 353 54 14.

Voor slechtzienden is een exemplaar van het plan met groot lettertype op te vragen bij het stafbureau Maatschappelijke Ondersteuning. 

Inspraak op nota participatie 

Gepubliceerd: 27 december 2010 Laatste wijziging: 28 december 2010

Vanaf maandag 20 december 2010 tot en met vrijdag 18 februari 2011 kunt u reageren op de uitvoeringsnota Welzijn 2011-2014 ‘De Haagse Participatiemaatschappij.

Speerpunten nota

De nota is een eerste uitwerking van het kaderplan Maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 ‘Zorg voor elkaar’  dat in dezelfde periode voor inspraak is vrijgegeven. In de nota staan de speerpunten van het Haagse participatiebeleid. De gemeente vindt het belangrijk dat Hagenaars zich actief inzetten voor elkaar en voor de buurt. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig. Daarom bezuinigt de gemeente de komende jaren niet op het vrijwilligerswerk. Daarnaast blijven er professionele organisaties die een vangnet vormen om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

Het plan ligt ter inzage op alle stadsdeelkantoren en i-Shops.

U kunt het plan ook downloaden.

Nota Participatie (pdf)  (PDF, 122 kB)

Reageren op het plan

Onder vermelding van Inspraak uitvoeringsprogramma 2011-2014

College van burgemeester en wethouders

Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn

Programmabureau Welzijn

Postbus 12652

2500 DP Den Haag

Bij vragen kunt u contact opnemen met Raymond Hamar de la Brethonière,
telefoonnummer (070) 353 25 97.

Geld voor initiatieven in de wijk gaat naar stadsdelen

Persberichten

Budget voor initiatieven in de wijk naar stadsdelen

Oplossing Ventilatie Spoorwijk dichtbij

Na een kleine vertraging is eindelijk het TNO-rapport bij de bewoners afgeleverd.

Na het onderzoek en de tussenmetingen zijn er helaas toch alweer problemen ontstaan.

Ook sloeg de  warmtepomp bij een aantal bewoners uit. Dus geen warm water en geen vloerverwarming.

En ook sloeg hier en daar het ventilatiesysteem weer op hol. Tijdens de feestdagen hebben verschillende bewoners dan ook in de kou gezeten.

Het duurde wel 3 dagen voordat het onderhoudsbedrijf Mampaay het euvel verhielp. Beetje lang wachten dus tijdens het koude weer.

Inmiddels is Sinterklaas terug in Spanje. En ook de Kerstman is alweer vertrokken. Terug naar hun warme plekjes ter voorbereiding van de evenementen eind 2011. Sinterklaas heeft het verlanglijstje van de bewoners uit Spoorwijk boven zijn bed gehangen en houdt alles nauwlettend in de gaten.

Intussen blijft het onrustig in de ‘ijspaleisjes’ in Spoorwijk. De bijnaam ‘ijspaleis’ heeft dan ook weinig te maken met riante en luxueuze villa’s. Doordat de warmtepomp uitviel was er geen warm water. Hierdoor viel ook de vloerverwarming uit. En tot overmaat van ramp sloeg ook de ventilatie weer eens op hol. Verschillende bewoners zaten tijdens de feestdagen met een dikke jas aan op de bank.  

Juist met deze feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, oud/nieuw dan hakt het er flink op in. Vanzelfsprekend dat het na al die jaren begint op te breken. De afgelopen tijd is er (te) veel gebeurd en juist ook dit trekt veel energie en vreugde uit de bewoners. Juist met de feestdagen en de sfeer er om heen is dat ‘thuisgevoel’ zo belangrijk en zeker met de kinderen. 

Kortom, nog steeds zit de feeststemming er niet in bij de bewoners in Spoorwijk. Zal er rond Oud en Nieuw nog een Vreugdevuur losbarsten ??? Wie het weet mag het zeggen !!! 

Stand van zaken:

Het TNO-rapport, dat op 29 november zou verschijnen, is vertraagd en verscheen uiteindelijk in een voorlopige vorm. Vestia gaf alvast een reactie op het rapport. Dit werd de bewoners meegedeeld bij Brief 23.12.2010.   

Het meest opvallende uit de reactie betreft het feit dat Vestia zijn mensen op cursus stuurt voor het onderhoud en de instellingen van het Ventilatiesysteem. Maar ook blijken er al die tijd (bijna 8 jaar!) verkeerde en te kleine raamroosters geplaatst te zijn aan de straatzijde van de woningen. Hierdoor kwam er te weinig frisse lucht in de slaapkamers. En er zijn in de woningen wederom (!!!) vervuilde ventilatiesystemen aangetroffen door TNO. Dit notabene net nadat Bevico deze, in opdracht van Vestia, had schoongemaakt !!

Het vertrouwen bij de bewoners in het oplossen van de problemen is er echt niet meer en uiteindelijk willen de bewoners een nieuw ventilatiesysteem 

Hier is het laatste woord dus nog niet over gevallen. Het TNO-rapport zal eerst nog bestudeerd worden door de advocaat en deskundigen van de bewoners. En ook de Huurcommissie zal zich nog uitspreken over een huurverlaging vanwege achterstallig onderhoud.  

Inmiddels is aannemersbedrijf Bouwborg begonnen met de aanpak van de bouwkundige klachten. Het verwijderen van de schimmels heeft de hoogste aandacht. 

De aanpak van de problemen met de warmtepomp zal plaats vinden in overleg met ENECO.  

Terugblik. 

En ook de afgelopen weken is er weer het een ander gebeurd.  

De bewoners waren op bezoek bij Radio Discus 11.12.2010.

En ook RTVWest kwam op 27.12.2010 weer eens op bezoek. Zie: TNO bevestigt ventilatieproblemen Spoorwijk. Zie ook: Ochtendnieuws Video RTVWEST 28.12.2010 (vanaf 2:00 min. tot 3:17 min.)

Het Algemeen Dagblad – AD kwam op 28.12.2010 ook weer even kijken.

En ook Den Haag FM schreef op 29.12.2010 een artikel.

En voor de SP staat altijd de koffie klaar. Zie: artikel SP 30.12. 2010

Behalve de vele vragen van de Haagse SP waren er ook nog de Vragen van de PVV vanuit de gemeenteraad met de Antwoorden van het college van b&w.

Weblog: ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ (http://effepuffe.wordpress.com/)

Ronald Reaganstraat in de Internationale zone

Internationale zone

Volgens VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis is een opvallende plek in de internationale zone of de toekomstige afrit van de Rotterdamsebaan een geschikte locatie voor een straat of plein vernoemd naar de voormalige Amerikaanse president. 

Er is wel een Haagse straat genoemd naar president John F. Kennedy, die volgens de VVD lang niet zoveel voor de vrede heeft betekend als Reagan, die van 1981 tot 1989 president van Amerika was.  

Het Haagse stadsbestuur steunt het voorstel van de VVD voor een Ronald Reaganlaan of plein. Echter GroenLinks vindt het ‘een zeer slecht’ en ‘ongepast idee’, meldt Den Haag FM.

Exclusief bij Elsevier

Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag verschijnt bij Elsevier de uitgave Ronald Reagan – Ter herinnering 1911-2004. Elsevier brengt in ruim honderd pagina’s het leven van ‘The Great Communicator’ in beeld.

Deze rijk geïllustreerde uitgave kunt u hier bestellen

De scherpe humor van Ronald Reagan – Video

Zo kennen we de oud-communisten weer. Het Haagse college moet zich niets aantrekken van Vianen en haar club en Ronald Reagan, rond diens honderdste geboortedag op 6 februari, het eerbetoon geven dat deze grote Amerikaan verdient.

GroenLinks in Den Haag vindt het idee van de VVD om een straat of plein naar Reagan te vernoemen ‘schadelijk’ voor het imago van Den Haag als ‘Stad van Vrede en Recht’.

Onder Reagan zou Amerika namelijk het internationaal recht en de mensenrechten hebben geschonden. Ook de fracties van D66 en PvdA vinden Reagans ‘agressieve anti-communistische opstelling’ problematisch.

Verzet
Met hun verzet laten de Haagse GroenLinksers weer eens zien waar de wortels van deze partij liggen: in het uiterst-linkse, anti-Amerikaanse kamp. Het raadslid dat zich zo hevig verzet tegen een Ronald Reaganstraat,  Inge Vianen, werkt voor de hulporganisatie ICCO, een omstreden club die onlangs nog door VVD-minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) op de vingers werd getikt omdat zij met publiek geld de fel anti-Israëlische website Electronic Intifada steunt.

De VVD in Den Haag wil een straat of plein vernoemen naar de veertigste Amerikaanse president, Ronald Reagan.

Dat is een goed idee. Reagan is de Republikein die de Verenigde Staten na enkele armzalige jaren onder de democratische president Jimmy Carter hun zelfbewustzijn teruggaf.

Ronald Reagan dwong door zijn consequent anticommunistische opstelling de Sovjet-Unie op de knieën. Het Sovjet-systeem, dat de volkeren van Oost-Europa zo lang terroriseerde, was onmenselijk en intens corrupt. Reagans oproep aan Michail Gorbatsjov in 1987 bij de Muur aan de Brandenburger Tor in Berlijn  – ‘Mr. Gorbachev, tear down this wall!‘ – gaf de mensen in Oost-Europa hoop.

Reagan – Video  Reagan – Video

In Den Haag wacht de overleden Amerikaanse president Ronald Reagan op zijn beurt. In januari stelde de lokale VVD voor hem te eren in het kader van zijn 100e geboortedag 6 februari jongstleden. “Dat lijkt mij een uitgelezen moment om een laan of plein naar hem te vernoemen”, motiveerde fractievoorzitter Boudewijn Revis. Het probleem is echter dat er eerst een straat moet vrijkomen.

Onzekerheid over Ronald Reaganlaan

Den Haag FM 17.03.2011 Het is nog onzeker of Den Haag een Ronald Reaganlaan krijgt. Dat bleek tijdens een raadscommissievergadering. De VVD wil graag een laan of plein naar de oud-president van de Verenigde Staten vernoemen. Daarmee willen de liberalen…Lees meer

In wachtkamer voor straatnaam

Metro 08.03.2011 Burgemeester Samkalden, Wim Sonneveld en oud-president Reagan hebben één ding gemeen: ze zitten in de wachtkamer voor een…

Reagan mag op een straatnaambordje

RTVWEST 07.02.2011 DEN HAAG – Ronald Reagan komt op een lijst met mogelijkheden voor straatnamen in de gemeente Den Haag. Het is nog onduidelijk wanneer er daadwerkelijk een straat naar hem wordt vernoemd.

Het kan nog wel even duren voordat er een straat naar de Amerikaanse president wordt vernoemd, omdat er op dit moment geen nieuwe straten, lanen of pleinen zijn. Dat schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De VVD in Den Haag wil graag dat Reagan een eigen straat krijgt omdat hij veel voor de wereldvrede zou hebben betekend. Het college onderschrijft deze conclusie en wijst vooral op de leidende rol die Reagan samen met de Russische president Gorbatsjov heeft gespeeld bij de beëindiging van de Koude Oorlog. Gorbatsjov krijgt overigens geen straatnaam, omdat dit is voorbehouden aan overleden personen.

Tegenstanders

D66 en Groenlinks in de Haagse raad zijn tegenstander van een Reaganstraat omdat de president te controversieel zou zijn.

Gerelateerde berichten

 

Den Haag krijgt mogelijk een Reaganstraat

RTVWEST 07.02.2011  DEN HAAG – Ronald Reagan komt op een straatnamenlijst van de gemeente Den Haag. Het is nog onduidelijk wanneer er daadwerkelijk een straat naar hem wordt vernoemd. 

Het kan nog wel even duren voordat er een straat naar de Amerikaanse president wordt vernoemd, omdat er op dit moment geen nieuwe straten, lanen of pleinen zijn. Dat schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. 

De VVD in Den Haag wil graag dat Reagan een eigen straat krijgt omdat hij veel voor de wereldvrede zou hebben betekend. Het college onderschrijft deze conclusie en wijst vooral op de leidende rol die Reagan samen met de Russische president Gorbatsjov heeft gespeeld bij de beëindiging van de Koude Oorlog. Gorbatsjov krijgt overigens geen straatnaam omdat dit is voorbehouden aan overleden personen. 

Tegenstanders

D66 en GroenLinks in de Haagse raad zijn tegenstander van een Reaganstraat omdat de president te controversieel zou zijn.

Reacties op Ronald Reaganstraat

Ronald Ragan krijgt Haagse straat

Den Haag FM 07.02.2011 Het Haagse stadsbestuur wil een straat naar Ronald Reagan vernoemen. Dat heeft het college geantwoord op een verzoek van de raadsfractie van de VVD. Volgens de bestuurders heeft Reagan een belangrijke bijdrage geleverd aan de val van het IJzeren Gordijn en de beëindiging van de Koude…Lees meer  

 

Reagan krijgt Haagse straat

Telegraaf 07.02.2011 De gemeente Den Haag gaat een straat vernoemen naar de Amerikaanse oud-president Ronald Reagan. Dat heeft het gemeentebestuur geantwoord op een verzoek van de VVD-gemeenteraadsfractie.

Den Haag gaat straat vernoemen naar Ronald Reagan

Elsevier 07.02.2011 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag staat ‘positief’ tegenover het voorstel van de lokale VVD om een straat te vernoemen naar oud-president Ronald Reagan. Volgens de bestuurders had de Republikein samen met de Russische president Michail Sergejevitsj Gorbatsjov ‘een grote bijdrage’ in het beëindigen van de Koude Oorlog. ‘Beiden speelden een leidende rol in dit belangrijke vredesproces.’

Zie ook:

Geef Ronald Reagan eigen Haagse straat!

Elsevier 20.01.2011 GroenLinks verzet zich tegen het plan om in Den Haag een straat te vernoemen naar Ronald Reagan. Ex-communisten leren het kennelijk nooit.


Imago
De partij meent dat de in Amerika en Oost-Europa zeer geliefde Reagan verschillende schendingen van het internationale recht en de mensenrechten op zijn naam heeft staan.

GroenLinks is daarom van mening dat een Ronald Reaganstraat of een Ronald Reaganplein schadelijk zal zijn voor het imago van Den Haag als ‘stad van Vrede en Recht’.

GroenLinks wil geen Ronald Reaganstraat in Den Haag

Elsevier 19.01.2011 De Haagse fractie van GroenLinks is fel tegenstander van het voorstel van de plaatselijke VVD om een straat in de stad te noemen naar de in 2004 overleden Amerikaanse president Ronald Reagan.

GroenLinks wil geen Ronald Reaganlaan

DEN Haag FM 19.01.2011 GroenLinks in Den Haag wil geen Ronald Reagan laan in de stad. De VVD-fractie stelde dat onlangs voor ter ere van de 100e verjaardag van de oud-president van de Verenigde Staten. Het stadsbestuur reageerde enthousiast, maar…Lees meer

Stadsbestuur steunt plan Reaganlaan

Den Haag FM 12.01.2011 Het Haagse stadsbestuur steunt het voorstel van de VVD voor een Ronald Reaganlaan of plein. Wethouder Sander Dekker zegt in het AD dat de voormalige Amerikaanse president belangrijk was voor zijn generatie. Zo riep Reagan zijn Russische collega Gorbatsjov op om de Berlijnse muur neer te halen….Lees meer

Haagse VVD wil Ronald Reagan eren met straatnaam

Elsevier 10.01.2011 Het is hoog tijd voor een Ronald Reaganstraat of een Ronald Reaganplein in Den Haag, vindt de VVD-fractie in de stad. ‘Reagan heeft een grote rol gespeeld in de beëindiging van de Koude Oorlog. Het is eigenlijk gek dat de Internationale Stad van Vrede en Recht hem nog niet herdenkt met een straatnaam,’ vindt de VVD.

Haagse VVD pleit voor Ronald Reaganlaan

RTVWEST 10.01.2011 DEN HAAG – Den Haag krijgt waarschijnlijk een Ronald Reaganlaan, vernoemd naar de Amerikaanse oud-president. Wethouder Dekker heeft het voorstel van de VVD overgenomen.

Fractievoorzitter Boudewijn Revis heeft het verzoek ingediend bij de gemeente. De aanleiding voor het verzoek is de honderdste geboortedag van de veertigste president van de Verenigde Staten op 6 februari.

Als het aan collegepartij VVD ligt, komt de Ronald Reaganlaan te liggen in de internationale zone, het gebied rond het World Forum Center waar diverse grote internationale instellingen huizen zoals het Internationaal Strafhof en Europol.

Ook Den Haag doet (n)iets met Burkaverbod ?!

As-Soennah spreekt van ,,een moedige uitspraak’’ die ,,getuigt van hoog niveau, visie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel’’. Volgens de stichting leidt een maatregel als het boerkaverbod tot het afzonderen van een deel van de bevolking en tot ontwrichting van de samenleving. ,,Korpschef Welten kiest met zijn uitspraak nadrukkelijk voor de veiligheid van de samenleving en doet daarmee zijn functie eer aan.’’

As-Soennah is de stichting achter de gelijknamige moskee in Den Haag. Dat is een van de bekendste salafistische moskeeën van Nederland. Salafisme is een zeer orthodoxe stroming binnen de islam. De aanhangers ervan proberen zo veel mogelijk letterlijk volgens de Koran te leven. Aldus de verklaring op de website Al-yaqeen.com.

En de PVV in Den Haag eist een garantie dat korpschef Henk van Essen het boerkaverbod gaat handhaven. In schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur eist de partij de garantie dat de politie Haaglanden alle nieuwe wetgeving zonder voorbehoud gaat uitvoeren.

Zie ook:

Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ???? deel 2

Geert Wilders PVV – (Kop)VoddenTaks alsnog in Nederland ????

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Geen Kopvodden in Den Haag en Almere ???

 

PVV wil de boerka verbannen uit het openbaar vervoer in Den Haag

RTVWEST 05.02.2015 Boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding moeten worden verbannen uit het openbaar vervoer in Den Haag. Dat vindt de PVV in de Haagse gemeenteraad.

Volgens die partij wordt het hoog tijd om een boerkaverbod voor het ov in te stellen omdat deze verhullende kleding een risico zou vormen voor de veiligheid in de samenleving. ‘Zeker nu de AIVD geconcludeerd heeft dat het risico op islamitische aanslagen enorm is toegenomen’, aldus raadslid Elias van Hees. Lees verder

gerelateerde artikelen;

PVV: “Boerka verbieden in tram en bus”

Den HaagFM 05.02.2015 Boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding moeten worden verbannen uit het openbaar vervoer in Den Haag. Dat vindt de PVV in de Haagse gemeenteraad.

Volgens de partij wordt het hoog tijd om zo’n boerkaverbod in te stellen omdat deze verhullende kleding een risico zou vormen voor de veiligheid in de samenleving. “Zeker nu de AIVD geconcludeerd heeft dat het risico op islamitische aanslagen enorm is toegenomen”, zegt gemeenteraadslid Elias van Hees. De PVV zegt “meerdere signalen van bezorgde burgers” die vaak met het ov reizen te hebben gehad. Volgens de PVV ontneemt gezichtsbedekking het nut van beveiligingscamera’s en kunnen mensen die dit type kleding dragen pas na aanhouding door een bevoegd ambtenaar worden geïdentificeerd.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur in de hoop dat de gemeente als grootaandeelhouder van de HTM een verbod instelt. …lees meer

As-Soennah prijst omstreden uitspraken Welten

RTVWEST 06.01.2011 DEN HAAG – De islamitische stichting As-Soennah in Den Haag prijst korpschef Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amstelland om zijn uitspraken over het boerkaverbod. Dat doet de stichting in een verklaring internet.

As-Soennah spreekt van ‘een moedige uitspraak’ die ‘getuigt van hoog niveau, visie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel’.

Islamitische stichting blij met uitspraak Welten

Trouw 06.01.2011 De islamitische stichting As-Soennah in Den Haag prijst korpschef Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amstelland om zijn uitspraken over het boerkaverbod.

Omstreden imam blij met burqa-uitspraak Welten

Elsevier 06.01.2011 Korpschef Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amstelland ligt zwaar onder vuur vanwege zijn aversie tegen het burqaverbod. De omstreden imam Fawaz Jneid ziet in Welten juist een groot visionair.

Stichting As-Soennah prijst Welten

Parool 06-01-11 Volgens de stichting leidt een maatregel als het boerkaverbod tot het afzonderen van een deel van de bevolking en tot ontwrichting van de samenleving. ,,Korpschef Welten kiest met zijn uitspraak nadrukkelijk voor de veiligheid van de samenleving en doet daarmee zijn functie eer aan.” As-Soennah is de stichting achter de gelijknamige moskee in Den Haag. Dat is een van de bekendste salafistische moskeeën van Nederland. Salafisme is een zeer orthodoxe stroming binnen de islam. De aanhangers ervan proberen zo veel mogelijk letterlijk volgens de Koran te leven.

As-Soennah prijst Welten

De pers 06.01.2011 De islamitische stichting As-Soennah in Den Haag prijst korpschef Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amstelland om zijn uitspraken over het boerkaverbod. Dat doet zij in een verklaring op de aan haar verbonden website Al-yaqeen.com.

PVV eist handhaving boerkaverbod

Den Haag FM 06.01.2011 De PVV in Den Haag eist een garantie dat korpschef Henk van Essen het boerkaverbod gaat handhaven. Daarover is discussie ontstaan door uitspraken van de Amsterdamse korpschef Welten. Die zei in een interview dat zijn agenten geen vrouwen met boerka zullen aanhouden. CDA, VVD en PVV leverde…Lees meer

‘Korpschef Haaglanden moet boerkaverbod handhaven’

RTVWEST 06.01.2011 DEN HAAG – De PVV in Den Haag wil dat korpschef Henk van Essen het boerkaverbod gaat handhaven.

In schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur eist de partij de garantie dat de politie Haaglanden alle nieuwe wetgeving zonder voorbehoud gaat uitvoeren.

Over het boerkaverbod is een debat ontstaan door uitlatingen van de Amsterdamse korpschef Welten. Hij zei geen vrouwen met boerka op te zullen pakken. Dat kwam hem op felle kritiek te staan van CDA, VVD en PVV in de Kamer. De As-Soenah moskee in Den Haag prees de korpschef juist voor zijn uitspraak en noemt hem erg moedig.

Achtergrond.

Boerka’s.

Van der Laan: Welten ging over het randje

AD 06.01.2011 AMSTERDAM – De Amsterdamse korpschef Bernard Welten ging ,,net even over het randje” met zijn uitspraken over het boerkaverbod. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in een gesprek met AT5.

Welten wekt woede

Telegraaf 06.01.2010  De positie van de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten staat zwaar onder druk nadat hij zei vrouwen in boerka’s niet te zullen aanhouden. Een aangekondigde wet moet het dragen van die gezichtsbedekkende kleding op de openbare weg verbieden.

Van der Laan steunt Welten

Parool 06.01.2011 AMSTERDAM – Burgemeester Eberhard van der Laan is niet gelukkig met de uitspraken over het boerkaverbod van hoofdcommissaris Bernard Welten maar neemt de zaak niet hoog op. ‘Binnen de Amsterdamse driehoek bestaat er geen misverstand over dat de …

‘Boerkaverbod geen prioriteit’

06.01.2011 De korpschef van de politie Twente Martin Sitalsing zal geen prioriteit geven aan het handhaven van het boerkaverbod. Hij zet de politiecapaciteit liever in voor het terugdringen van overvallen, jeugdcriminaliteit en woninginbraken. Zijn Amsterdamse collega Bernard Welten oogstte deze week felle kritiek door te zeggen dat vrouwen met een boerka niet worden gearresteerd.

Opnieuw dwarsligger boerkaverbod

Telegraaf 06.01.2011 Als er een boerkaverbod wordt ingevoerd, zal de handhaving daarvan geen prioriteit hebben voor korpschef Martin Sitalsing van de politie Twente. „Ik kan mijn capaciteit maar één keer uitgeven”, zegt Sitalsing

Korpschef Twente: Burqaverbod handhaven heeft geen prioriteit

Elsevier 06.01.2011  Als het kabinet een burqaverbod instelt, zal de handhaving daarvan geen prioriteit hebben voor korpschef Martin Sitalsing van de politie Twente. Hij zegt liever overvallen aan te pakken dan huisvrouwen met burqa’s op te pakken. ‘Ik kan mijn capaciteit maar één keer uitgeven,’ zegt Sitalsing vandaag tegen RTV Oost.

Boerkaverbod geen prioriteit korpschef Twente 

NU 06.01.2011 AMSTERDAM – De korpschef van de politie Twente Martin Sitalsing zal geen prioriteit geven aan het handhaven van het boerkaverbod. Hij zet de politiecapaciteit liever in voor het terugdringen van overvallen, jeugdcriminaliteit en woninginbraken.

“Hij moet gewoon uitvoeren wat er besloten wordt. Of hij het daar nu mee eens is of niet, doet niet ter zake”, aldus Verdijk donderdag in de ochtendkrant.

‘Korpschef Welten moet woorden intrekken’

NU 06.01.2011 De Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten moet zijn uitspraken over het negeren van een eventueel boerkaverbod intrekken. Voorzitter van de Amsterdamse Politie Vakorganisatie (AVP) Bert Verdijk noemt in De Telegraaf de uitlatingen van de korpschef “onverstandig”.

Welten neemt niets van zijn woorden terug

AD 05.01.2011  AMSTERDAM – De hoofdstedelijke korpschef Bernard Welten neemt niets van zijn woorden terug over het handhaven van het boerkaverbod. Tijdens een uitzending van het NTR-programma 5 jaar later zei hij sommige dingen uit het regeerakkoord over te …

 

Burgemeester Van der Laan steunt korpschef Welten

NRC 05.01.2011 Burgemeester Eberhard van der Laan heeft zijn steun uitgesproken voor de Amsterdamse korpschef Bernard Welten. Die kreeg vandaag een golf van kritiek over zich heen nadat hij gezegd had een eventueel boerkaverbod niet te zullen gaan handhaven.

De burgemeester onderstreept volgens persbureau Novum dat het boerkaverbod nog niet is ingevoerd en dat Welten slechts zijn zorg uitsprak over de uitvoerbaarheid van het kabinetsvoornemen. “Het zou goed zijn als de zorg van de hoofdcommissaris en de expertise van de Amsterdamse politie een plaats krijgen in het komende wetgevingstraject.”

Burgemeester Van der Laan steunt korpschef Welten

VK 05.01.2011 AMSTERDAM – Burgemeester Eberhard van der Laan steunt de Amsterdamse korpschef Bernard Welten. Die kreeg woensdag een golf van kritiek over zich heen nadat hij had gezegd dat vrouwen die een boerka dragen waarschijnlijk niet gearresteerd worden in de hoofdstad.

De burgemeester onderstreept dat het boerkaverbod nog niet is ingevoerd en dat Welten slechts zijn zorg uitsprak over de uitvoerbaarheid van het kabinetsvoornemen.

Welten: Burqaverbod-uitspraak veel genuanceerder

Elsevier 05.01.2011 De uitspraken van de Amsterdamse korpschef Bernard Welten over het burqaverbod liggen volgens een woordvoerder van Welten een stuk genuanceerder. ‘Zijn woorden moeten in de context worden gezien.’ Dat zei zijn woordvoerder woensdag nadat ophef was ontstaan in de Tweede Kamer over zijn uitlatingen in het tv-programma 5 jaar later.

Zie ook:

‘Welten moet biezen pakken’

Telegraaf 05.01.2011 Korpschef Bernard Welten van de Amsterdamse politie ligt onder vuur bij de PVV, VVD en CDA nadat hij heeft laten weten het boerkaverbod niet te willen handhaven.  ‘Ik zou het sterk toejuichen als de minister in zou grijpen.’ Welten zei gisteren in het NTR-programma 5 jaar later dat hij – mocht het kabinet inderdaad een boerkaverbod invoeren – burgerlijk ongehoorzaam zal zijn. Volgens Welten zal de Amsterdamse politie geen vrouwen in boerka arresteren. Agenten zullen bij een eventueel verbod altijd hun ‘gezond verstand moeten blijven gebruiken’.

Zie ook: • Welten handhaaft boerkaverbod niet

 

Regeringspartijen willen opheldering van Welten over boerkaverbod

NRC 05.01.2011  Regeringspartijen VVD en CDA willen opheldering van de regering over de uitspraak van de Amsterdamse korpschef Bernard Welten dat hij een mogelijk boerkaverbod niet zal handhaven. Dit verbod staat in het regeerakkoord maar is nog niet in behandeling bij het parlement. Welten deed zijn uitspraak gisteravond in het televisieprogramma 5 jaar later.

Wilders woest op Welten

AD 05.01.2011 AMSTERDAM – De opmerking van de Amsterdamse korspschef Bernard Welten dat hij het boerkaverbod niet gaat handhaven wanneer het door de Tweede Kamer komt, heeft tot boze reacties geleid bij de PVV.

Ophef in Kamer over Welten

Spits 05.01.2011 In de Tweede Kamer is opschudding ontstaan door uitspraken van de Amsterdamse korpschef Bernard Welten. In het tv-programma 5 jaar later zei hij dat de politie in Amsterdam geen vrouwen met een boerka zal arresteren. VVD en CDA noemen dat ongepast. De PVV vindt dat de korpschef weg moet, als hij bij zijn uitspraak blijft. LEES VERDER…

Ophef over uitspraken Welten

Trouw 05.01.2011 De Amsterdamse korpschef Bernard Welten gaat het in het regeerakkoord genoemde boerkaverbod niet handhaven als het door de Kamer komt. “Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt.

Brinkman: Welten is geen knip voor de neus waard Video

Korpschef Welten handhaaft boerkaverbod niet

NU 05.01.2011 De Amsterdamse korpschef Bernard Welten gaat het in het regeerakkoord genoemde boerkaverbod niet handhaven als het door de Kamer komt. Sommige dingen in het regeerakkoord ‘sla ik over’, zei hij dinsdagavond in het NTR-programma 5 jaar later.

Coalitiepartijen: Welten mag boerkawet niet negeren

VK 05.01.2011 AMSTERDAM – Het negeren van een eventueel boerkaverbod door de Amsterdamse korpschef Welten is zeer slecht gevallen bij de VVD, CDA en PVV.

Kritiek op uitspraken Welten

De pers 05.01.2011 De VVD en PVV hekelen de uitspraken van de Amsterdamse korpschef Bernard Welten. Die zei dinsdagavond in het NTR programma 5 Jaar Later dat hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn als er in Nederland een boerkaverbod komt.

Politie: uitspraken Welten genuanceerder

Parool 05.01.2011 De uitspraken van de Amsterdamse korpschef Bernard Welten over het boerkaverbod liggen een stuk genuanceerder. Dat zei zijn woordvoerster woensdag nadat opschudding was ontstaan in de Tweede Kamer over zijn uitlatingen in het tv-programma 5 jaar later. Welten liet hierin weten dat hij er niets voor voelt dat zijn korps vrouwen met een boerka zal arresteren.

”De wet is er nog niet”, aldus de zegsvrouw. Volgens haar moeten zijn woorden in de context worden gezien. ”Hij heeft gezegd dat vrouwen met een boerka zullen worden aangesproken.” Ze erkende wel dat de korpschef geen voorstander is van het boerkaverbod. ”Maar we moeten eerst de wet afwachten.”

Welten wil boerkaverbod negeren

Parool 05.01.2011 Korpschef Bernard Welten moet optreden tegen mensen die een mogelijk boerkaverbod overtreden. Dit vindt PVV-voorman Geert Wilders. ‘Amsterdams korpschef Welten moet wetten uitvoeren, dus ook het komende boerkaverbod, of zijn biezen pakken, vrijwillig of onvrijwillig!’ schrijft hij.

Korpschef: boerkaverbod niet uitvoeren

Spits 05.01.2011 De Amsterdamse korpschef Bernard Welten gaat het boerkaverbod niet handhaven als het door de Kamer komt. “Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat onmiddellijk doet wat er gevraagd wordt”, vertelt hij in het NTR-programma 5 Jaar Later. LEES VERDER…

Welten handhaaft boerkaverbod niet

Telegraaf 05.01.2011 De Amsterdamse korpschef Bernard Welten gaat het boerkaverbod niet handhaven wanneer het door de Tweede Kamer komt. Welten zei gisteren dat hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn als het kabinet het verbod gaat invoeren.

Lees ook:
Raad van Europa tegen boerkaverbod
PVV schrapt korpschef Welten uit spotje
Welten neemt afstand van campagnefilm PVV
‘Cohen en Welten hadden ruzie’
Kritiek Cohen op Welten

PVV Den Haag luidt de noodklok over de ‘Tsunami van Oost-Europeanen’ – deel 3

Zie: Den Haag luidt de noodklok over de ‘Tsunami van Oost-Europeanen’ – deel 2

Zie ook: Haagse PvdA-Wethouder faciliteert commerciele uitbuiting Poolse gastarbeiders

En ook: Den Haag luidt de noodklok over de ‘Tsunami van Oost-Europeanen’ – deel 1

De Pool is net een mens, nu de Roemeen en de Bulgaar nog

VK 29.01.2015 De toestroom van Roemenen en Bulgaren valt erg mee. Laten we hen, net zoals de Polen, als medemensen zien.

Moslims? Daar moet je voor oppassen! Nou ja, zo wordt ons verteld. Laat ons even terugkeren naar eind 2013 en de hetze tegen de komst van Zuidoost-Europeanen. Sinds 1 januari vorig jaar is de grens geopend voor Roemenen en Bulgaren die willen werken in Nederland. Geert Wilders wist het zeker: ons land zou overspoeld worden door een ‘tsunami van Roemenen en Bulgaren’. De SP en de PvdA zweepten eveneens het volk op. Het land zou naar de verdoemenis gaan door de nieuwe Europeanen. De beslissende cijfers die het CBS heeft gepubliceerd vertellen iets anders: het valt allemaal ontzettend mee.

Voorspelde tsunami Bulgaren en Roemenen blijft uit

VK 29.01.2015 De voorspelde tsunami van Bulgaren en Roemenen blijft tot nu toe beperkt tot een rimpeling in de Nederlandse banenvijver. Sinds vorig jaar zijn ruim tweeduizend Bulgaarse en ruim drieduizend Roemeense werknemers naar Nederland gekomen. ‘Ten opzichte van de vele duizenden Polen die elk jaar naar ons land komen, is hun aantal gering’, meldde het CBS vandaag.

Bulgaren en Roemenen kunnen sinds 2014 zonder werkvergunning aan de slag in Nederland. Het aantal Roemeense werknemers verdubbelde bijna van ruim 3.318 eind 2013 naar 6.588 op 1 juli, terwijl het aantal Bulgaarse werknemers toenam van 1.645 eind 2013 naar 3.974 in juli. Het aantal Polen nam in hetzelfde half jaar wel fors toe: met twintigduizend tot bijna 146 duizend.

AANTAL POLEN IN NEDERLAND VOORBIJ DE 100 DUIZEND

BB 11.08.2014 Sinds 1 juli wonen er meer dan 100.000 Polen in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er gaan steeds meer Polen weg uit Nederland, maar het aantal dat zich hier vestigt is nog altijd groter. In totaal immigreerden in de eerste helft van dit jaar 76.000 mensen naar Nederland en emigreerden er 64.000, waardoor het aantal inwoners door migratie met 12.000 steeg, aldus het CBS.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meer dan 100.000 Polen in Nederland

VK 11.08.2014 Sinds 1 juli wonen er meer dan 100.00 Polen in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er gaan steeds meer Polen weg uit Nederland, maar het aantal dat zich hier vestigt is nog altijd groter. In totaal immigreerden in de eerste helft van dit jaar 76.000 mensen naar Nederland en emigreerden er 64.000, waardoor het aantal inwoners door migratie met 12.000 steeg, aldus het CBS.

Stijging aantal immigranten in eerste helft 2014

Den HaagFM 11.08.2014 In de eerste helft van 2014 hebben zich meer mensen in Nederland gevestigd dan een jaar eerder. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend. Er kwamen ruim 76.000 immigranten in Nederland wonen, 8.600 meer dan in 2013. Het aantal mensen, dat vertrok is gelijk gebleven (64.000). Per saldo kwamen er dus ruim 12.000 duizend personen bij.

Van de in het buitenland geboren immigranten vormen de Polen de grootste groep. Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. In de eerste maanden van 2014 schreven 12.000 Polen zich in bij een gemeente, 2.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel is via uitzendbureaus werkzaam in onder meer de bouw en de tuinbouw. Een groot deel vertrekt na verloop van tijd weer. …lees meer

Aantal nieuwe immigranten in Nederland gestegen

NU 11.08.2014 Het aantal immigranten dat zich in Nederland heeft gevestigd is gestegen. In de eerste helft van 2014 kwamen ruim 76.000 immigranten in Nederland wonen, 8.600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Per saldo zijn er in de eerste helft van het jaar twaalfduizend immigranten bijgekomen. Het aantal mensen dat uit Nederland vertrok is met 64.000 gelijk gebleven.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Immigratie

Meer immigranten naar Nederland, vooral Polen weten de weg

Elsevier 11.08.2014 In de eerste helft van dit jaar zijn meer immigranten naar Nederland gekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 76.000 immigranten hebben zich in Nederland gevestigd, 8.600 meer dan in 2013.

Polen vormen de grootste groep, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. 64.000 mensen verlieten Nederland in de eerste zes maanden van dit jaar.

Bouw

In de eerste helft van dit jaar schreven bijna 12.000 Polen zich in bij een Nederlandse gemeente, 2.000 meer dan een jaar geleden. Van hen komt 70 procent naar ons land om te werken, onder meer in de bouw en tuinbouw. Sinds 1 juli wonen er meer dan 100.000 Polen in Nederland.

Sinds 1 januari kunnen Roemenen en Bulgaren zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag. Sindsdien is het aantal Roemenen dat naar Nederland is gekomen, gestegen: dat aantal verdubbelde tot ruim 2.000. Het aantal Bulgaren is gelijk gebleven.

Syrië

Verder blijkt dat er relatief veel asielzoekers naar Nederland komen uit Syrië en Eritrea.

CBS: meer immigranten in Nederland, relatief veel Syriërs

NRC 11.08.2014 Een klein, maar snel toenemend aantal mensen vraagt asiel aan in Nederland. Er komen op dit moment relatief veel asielverzoeken van Syriërs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag (pdf).

In het eerste half jaar van dit jaar zijn bijna drieduizend Syrische asielzoekers ingeschreven in een gemeente. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 600. Van deze groep vertrekken nauwelijks mensen. LEES VERDER

CPB: Roemenen en Bulgaren gaan liever naar Zuid-Europa

Trouw 21.08.2013 De Roemenen en de Bulgaren komen. En daardoor is de EU met het naderen van het jaar 2014, waarin zij vrijelijk de Nederlandse arbeidsmarkt mogen betreden, “een andere EU dan die van vroeger jaren”, zo schreef minister Asscher dit weekend in een open brief in de Volkskrant. “Dit vraagstuk wordt in Europa nog als onvoldoende urgent ervaren.” Maar vormen de Roemenen en Bulgaren straks echt zo’n grote bedreiging voor de Nederlandse arbeidsmarkt? Een aantal feiten.

PVV wil Den Haag op slot doen voor Oost-Europeanen

RTVWEST 20.08.2013 DEN HAAG – De gemeente Den Haag moet niet langer nog meer Polen, Roemenen en Bulgaren toelaten. De Partij voor de Vrijheid (PVV) in de Haagse gemeenteraad luidt de noodklok over het vestigen van die mensen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

PVV: “Geen Oost-Euopeanen meer welkom in Den Haag”

Den HaagFM 20.08.2013 De PVV in de Haagse gemeenteraad wil de grenzen van Den Haag dichtgooien voor Oost-Europeanen. De PVV luidt de noodklok over de “enorme problematiek” rondom de vestiging van “letterlijk talloze” zogenoemde MOE-landers, voornamelijk Polen, Roemenen en Bulgaren. …lees meer

‘Migratie Bulgaren en Roemenen naar Duitsland zal verdubbelen’

Elsevier 20.08.2013 Duitsland krijgt volgend jaar te maken met een enorme toestroom van migranten uit Roemenië en Bulgarije. In 2014 schaft de Europese Unie (EU) de laatste beperkingen voor arbeidsmigratie in de twee landen af.

Politiek

Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken kondigde zaterdag ‘code oranje’ af voor de Europese arbeidsmarkt. In een opiniestuk zegt Asscher dat zeker 12 procent van het personeel in de Nederlandse land- en tuinbouw uit Midden- en Oost-Europa komt.

Hij vreest dat laagopgeleiden in de rijkere Europese landen de dupe worden van het vrije verkeer van werknemers binnen de EU.

De PVV wil een debat met Asscher ‘waarin hij moet uitleggen hoe hij de hordes Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari 2014 bij de grens gaat tegenhouden’.

Carla Joosten: Vrij verkeer van personen in EU is verworden tot vrij verkeer van armen

Haagse PVV wil geen Polenhotel aan Lozerlaan in Den Haag

RTVWest 24.04.2013 DEN HAAG – De bouw van een Polenhotel aan de Lozerlaan in Den Haag moet worden afgeblazen. Dat vindt de PVV in de Haagse gemeenteraad. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Polenhotel Lozerlaan: kleiner en later

RTVWEST 18.03.2013 DEN HAAG – Het Polenhotel dat aan de Lozerlaan in Den Haag komt, wordt kleiner dan aanvankelijk gepland. Ook is de bouw ervan vertraagd. Dat blijkt uit een brief van wethouder Marnix Norder (PvdA, stadsbeheer) aan de gemeenteraad. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Polenhotel lozerlaan kleiner en later

Den HaagFM 18.03.2013 Het Polenhotel dat aan de Lozerlaan in Den Haag komt, wordt kleiner dan aanvankelijk gepland. Ook is de bouw ervan vertr…lees meer

Zorgen over Polenhotel worden werkelijkheid

SP 14-03-2013 • De zorgen die de SP eerder uitte over de bouw van een zogenaamd ‘Polenhotel’ aan de Jaap Edenweg in Den Haag blijken werkelijkheid te worden. De partij stelde eerder verschillende vragen over bijvoorbeeld lichtinval, ventilatie en de omvang van de kamers in dit nog te bouwen gebouw voor Poolse arbeiders.

Inmiddels is bekend geworden dat de bouw stil ligt, omdat het beoogde bouwwerk niet aan de regels zou voldoen. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: “We hebben heel veel vragen gesteld over dit onderwerp en gewaarschuwd voor de gevolgen. PvdA-wethouder Norder heeft hier niet naar geluisterd en z’n ondoordachte plan doorgezet. Nu blijkt dat de bouw al lange tijd stil ligt en het nog maar de vraag is of het gebouw er überhaupt ooit gaat komen. Wel heeft de gemeente al ruim tweeënhalve ton aan voorbereidingskosten gemaakt. Een domme zet van het stadsbestuur en wederom een voorbeeld van belastinggeld over de balk smijten!”

Lees verder…

Polenhotel in Haagse Laak open

RTVWEST 01.02.2013 Laakhaven Video DEN HAAG – In de 1e Lulofsdwarsstraat in Den Haag is vrijdag een ‘Polenhotel’ voor 190 arbeidsmigranten geopend. In het complex dat in opdracht van uitzendbureau OTTO Work Force is gebouwd, zijn 95 compleet ingerichte … Lees verder

Gerelateerde artikelen:

Polenhotel in laak geopend

Den HaagFM 01.02.2013 In de 1e Lulofsdwarsstraat in Laak is vrijdag een ‘Polenhotel’ voor 190 arbeidsmigranten geopend. Het comple…lees meer

Voorlopig geen wooncomplex voor Polen

RTVWEST 17.03.2011 Het wooncomplex voor 360 Oost-Europeanen aan de Lozerlaan in Den Haag komt er voorlopig niet. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag start de bouw van de tijdelijke woonunits voor voornamelijk Polen zeker niet voor de zomer.

Gerelateerde berichten;

‘Polenpanden zorgen voor overlast’ Video

De pers 17.03.2011 De overlast van kamerbewoners en bewoners van ‘polenpanden’ in Eindhoven is de laatste jaren flink toegenomen. Dat concludeert een commissie van gemeenteraadsleden.

Nog geen bouw wooncomplex voor Polen

Den Haag FM 17.03.2011 De bouw van het wooncomplex voor Oost-Europeanen aan de Lozerlaan in Den Haag begint zeker niet voor de zomer. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West gezegd. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van exploitant Jobcenter duurt langer. Ook als de bouwvergunning wordt…Lees meer 

PVV: Uitspraken wethouder Norder hypocriet

Den Haag fM  04.03.2011 De PVV in Den Haag is verbaasd over een weblog van wethouder Marnix Norder op de site van de PvdA. Daarin schrijft Norder dat hij tegen de huisvesting van arbeidsmigranten door uitzendbureaus is. Bij deze…Lees meer

PVV stelt vragen na blog wethouder Norder

RTVWEST 03.03.2011 DEN HAAG – De Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad heeft naar aanleiding van een blog van wethouder Norder vragen gesteld.

De wethouder stelt in zijn blog ** op de website van de PvdA dat hij tegen de huisvesting van arbeidsmigranten door uitzendbureaus is. Bij deze koppelpraktijken zouden onwenselijke afhankelijkheidssituaties op de loer liggen.

PVV-raadslid en woordvoerder Wonen Bart Brands noemt dat hypocriet. Hij wijst er op dat de wethouder verregaande plannen heeft voor huisvesting van MOE-landers, aan de Lozerlaan, door uitzendbureau JobCenter. De PVV roept de wethouder op te stoppen met dat plan.

** » Blog wethouder Marnix Norder 24.02.2011 In Den Haag werken we hard aan het oplossen van de problemen met onder andere extra informatievoorziening, spreekuren, taallessen, overlastbestrijding en een terugkeerregeling voor Oost-Europese daklozen. Maar ook de hulp van het kabinet en de Tweede Kamer is nodig! Vandaag presenteerde Hans Spekman en Martijn van Dam een actieplan hiervoor, vol met goede, werkbare oplossingen.

‘Nederland mag werkloze Polen niet terugsturen’

AD 25.02.2011 Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft Nederland gewaarschuwd dat het de EU-richtlijn over het vrije verkeer van personen moet respecteren. Ze doelde op plannen van minister Henk Kamp van Sociale Zaken om werkloze Polen die …

Brussel waarschuwt Nederland over uitzetten Polen

Telegraaf 25.02.2011 Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft Nederland vrijdag gewaarschuwd dat het de EU-richtlijn over het vrije verkeer van personen moet respecteren. Reding doelt op het plan van minister Henk Kamp (VVD, Sociale Zaken) om Polen terug te sturen naar hun land.

EU: Polen mag je niet terugsturen

Spits 25.02.2011 De opmerkingen over het terugsturen van Polen vallen niet goed bij de EU. Eurocommissaris Viviane Reding van Justitie heeft Nederland op de vingers getikt. Ze waarschuwt dat we de EU-richtlijn over het vrije verkeer van personen moet respecteren. LEES VERDER…

Brussel waarschuwt Nederland over Polen

Metro 25.02.2011 BRUSSEL (ANP) – Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft Nederland vrijdag gewaarschuwd dat het de EU-richtlijn…

Brussel waarschuwt Nederland over Polen 

NU 25.02.2011 BRUSSEL – Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft Nederland vrijdag gewaarschuwd dat het de EU-richtlijn over het vrije verkeer van personen moet respecteren.

Schoonmaakbedrijf verdacht van uitbuiting

AD 21.02.2011 ROTTERDAM – Een schoonmaakbedrijf in Rotterdam wordt verdacht van onderbetaling en mogelijk uitbuiting van Poolse werknemers. De Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV stellen een onderzoek in naar het bedrijf.

Snel groeiende trend: het Polenhotel

VK 12.02.2011 WEEZE/WATERINGEN – Nederlandse uitzendbureaus met veel Oost-Europese werknemers ontwikkelen in hoog tempo grootschalige ‘Polenhotels’, vaak …

Groot onderzoek naar Polen in Nederland

RTVWEST 02.02.2011 DEN HAAG / LEIDEN – De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden is een onderzoek gestart naar de Polen in ons land.

Het onderzoek wordt gehouden omdat de Poolse gemeenschap in Den Haag en op andere plekken door de jaren heen steeds belangrijker is geworden. Professor Wim Willems leidt het project ‘Geef de Polen een gezicht’. Volgens hem willen de onderzoekers een beeld krijgen van wat de Poolse nieuwkomers hebben toegevoegd aan de Nederlandse samenleving.

De onderzoekers gaan een jaar lang op zoek naar de sporen van de aanwezigheid van Polen. Mensen die foto’s, documenten en verhalen uit de periode van 1900 hebben wordt gevraagd zich te melden. Dat kan via de website www.vijfeeuwenmigratie.nl. De informatie zal gebundeld worden in een boek.

Deel met anderen

Wim Willems, onderzoeksleider van het project, licht een en ander toe

‘Polen slachtoffer van moderne slavernij’

AD 02.02.2011 Circa honderdduizend, vooral Poolse, werknemers zijn slachtoffer van moderne slavernij door uitzendbureaus. Ze maken teveel uren, worden onderbetaald, mogen niet ziek zijn en betalen teveel voor huisvesting.

PVV fel over ‘dakloze MOE-landers’

Weekkrant 18.01.2011 De PVV Den Haag stelt scherpe vragen over ‘de gigantische toestroom van dakloze MOE-landers’ (een bijnaam voor mensen uit Midden en Oost-Europa). PVV vraagt aan het gemeentebestuur of deze daklozen ‘misbruik’ maken van de Haagse daklozenopvang.

Den Haag en Westland samen tegen Polenoverlast

RTVWEST 06.01.2011  DEN HAAG – De gemeenten Den Haag en Westland gaan samenwerken om de problemen met Oost-Europeanen op te lossen. Dat heeft Haagse wethouder Marnix Norder laten weten.

Het is de uitkomst van een werkbezoek dat burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland woensdag aflegde aan Den Haag op uitnodiging van Norder. Hierbij was ook minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken aanwezig.

Volgens Norder gaan de twee gemeenten gegevens uitwisselen over Polen die in het Westland werken en in Den Haag wonen. Zo ontstaat een beter overzicht over de Oost-Europeanen die hier zijn en kan illegale huisvesting makkelijker opgerold worden.

Uitzendbureaus

Ook worden de lijsten van malafide uitzendbureaus die actief zijn in beide gemeenten gekoppeld. Eerder deze week riep burgemeester Van der Tak de land- en tuinbouworganisaties op om bedrijven die met illegalen werken te royeren.

Deel met anderen

Den Haag en Westland slaan handen ineen

Gerelateerde berichten

Samenwerking aanpak problemen Oost-Europeanen

Spits 06.01.2011 De gemeenten Den Haag en Westland gaan samen de problemen met Oost-Europeanen aanpakken. Dat is besloten tijdens een werkbezoek van burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland aan Den Haag. Daarbij waren minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken en wethouder Marnix Norder…Lees meer

Maatregelen Koptisch – Orthodoxe kerk Den Haag

07.01.2011 RTVWEST nieuws Video (vanaf 1:15 – 2:35)

Koptische kerk Den Haag treft maatregelenVideo

Kerkgangers en buurtbewoners over de dreiging – Video

Politie bij kerstviering Koptische kerk

Ook de SGP betuigt steun aan de koptisch orthodoxe kerk. SGP-voorman Kees van der Staaij gaat maandag met een delegatie van de SGP-Kamerfractie op bezoek bij de koptische kerk in Den Haag. Het bezoek is bedoeld als steuntje in de rug, laat de orthodox-gereformeerde partij vrijdag weten.

ChristenUnie nodigt kopten in Nederland uit

07.01.2011 De ChristenUnie belegt dinsdag een spoedbijeenkomst met Egyptische koptische christenen in Nederland. De partij wil hiermee de positie van hen bespreken, na de aanslag in Alexandrië en de bedreiging van koptische kerken in Nederland.

Avondmis in Koptische kerk onder politiebewaking gehouden

RTVWEST 07.01.2011 DEN HAAG – In de Koptisch-orthodoxe kerk van St. Marcus in Den Haag is donderdagavond onder politiebewaking de Kerstavondmis opgedragen. De kerk wordt bewaakt na de zware aanslag op een Koptische kerk in het Egyptische Alexandrië.

Drie van de zes Egyptische kerken in Nederland staan op een lijst van Al-Qaeda. Het Koptische gebedshuis in Den Haag is daar niet bij. Voor de zekerheid zijn er wel veiligheidsmaatregelen getroffen.

De Kopten, Egyptische christenen, vieren vrijdag feest. De kerk hanteert de oude Egyptische kalender die zegt dat Jezus op 7 januari is geboren.

Beveiliging 

Voor de deur van de Haagse kerk stonden politieauto’s. Ook bij andere kerken in het land zijn donderdagavond veiligheidsmaatregelen getroffen. De avond is overal rustig verlopen.

Politie bij kerstviering Koptische kerk

Gerelateerde berichten

Politiebewaking bij Koptische kerkdienst 

Den Haag FM 07.01.2011 Honderden kopten hebben donderdagavond in de Koptisch-orthodoxe kerk in Den Haag hun kerstavondmis gehouden. Dat gebeurde onder politiebewaking na de aanslag op een Koptische kerk in Egypte.

Al-Qaeda heeft drie van de zes Egyptische kerken in Nederland op een terreurlijst gezet. Het…Lees meer

Koptische kerk Den Haag treft maatregelen

RTVWEST 04.01.2011 DEN HAAG – De koptisch-orthodoxe kerk in Den Haag gaat maatregelen nemen om haar geloofsgemeenschap te beschermen. Eerder deze week werd bekend dat een aantal koptische kerken in Nederland op de terreurlijst staan van Al-Qaida.

Bij een bomaanslag op een koptische kerk in Egypte vielen zaterdag 21 doden. Of de terreurdreiging ook geldt voor deze koptische kerk in Den Haag is onduidelijk.

Bekijk op de kaart

Kerkgangers en buurtbewoners over de dreiging – Video
Koptische kerk Den Haag treft maatregelenVideo

Bekijk video

Koptische kerken extra beveiligd – Video

Amsterdamse kerk op terreurlijst Al-Qaida – Video

Moslims willen koptische christenen beschermen Video

Koptische kerken slaan islamitische hulp af   – Video

Het gaat om de drie koptische orthodoxe kerken in Nederland die op een lijst van al-Qaeda staan als mogelijk doelwit voor een bomaanslag. De kerken staan in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. In totaal zijn er zeven koptische orthodoxe kerken in Nederland.

De Koptisch-orthodoxe Kerk (Koptisch: ti.eklyseya en.remenkimi en.orthodoxos ente alexandriasis) is een van de Oriëntaals-orthodoxe Kerken. Zij is de belangrijkste christelijke kerk van Egypte met zetel in Caïro. De Koptisch-orthodoxe Kerk gaat terug tot het Concilie van Chalcedon in 451. Deze kerk mag niet verward worden met het oosters-orthodoxe Grieks-orthodox patriarchaat van Alexandrië, met zetel in Alexandrië, waarvan ze afgescheiden is in 451. Ze mag ook niet verward worden met de Koptisch-katholieke Kerk.

Waarom zijn Kopten doelwit van Al Qaida?  

VK 04.01.2011 AMSTERDAM – Opeens is de Koptische Kerk wereldnieuws, vanwege een bloedige aanslag in Egypte. Waarom heeft Al Qaida het juist op deze groep gemunt?

Moslims willen kerken beschermen 

De Pers 04.01.2011 Moslimgroeperingen bieden koptische kerken in Nederland bescherming aan tegen mogelijke aanslagen. Dat hebben woordvoerders van de Nederlandse Moslim Raad (NMR), de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland en de Federatie Islamitische Organisaties (FION) dinsdag laten weten.  

Moslims willen koptische kerken beschermen

AD 01.04.2011 RIJSWIJK – Moslimgroeperingen bieden koptische kerken in Nederland bescherming aan tegen mogelijke aanslagen. Dat hebben woordvoerders van de Nederlandse Moslim Raad (NMR), de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland en de Federatie Islamitische …

Moslims bieden koptische kerken bescherming aan

Parool 04.01.2011 Moslimgroeperingen bieden koptische kerken in Nederland bescherming aan tegen mogelijke aanslagen. Dat hebben woordvoerders van de Nederlandse Moslim Raad (NMR), de Raad Marokkaanse Moskeeëen Nederland en de Federatie Islamitische Organisaties (FION) dinsdag laten weten.

Het gaat om de drie koptische orthodoxe kerken in Nederland die op een lijst van al-Qaeda staan als mogelijk doelwit voor een bomaanslag. De kerken staan in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. In totaal zijn er zeven koptische orthodoxe kerken in Nederland.

De pastoor van de koptische orthodoxe kerk in Amsterdam zei dinsdag in een reactie een e-mail te hebben ontvangen met het aanbod. Het bestuur heeft een e-mail teruggestuurd om te bedanken. Het neemt het voorstel ,,serieus in overweging”.

Moslims willen kerken beschermen

Spits 04.01.2011 Moslimgroeperingen bieden koptische kerken in Nederland bescherming aan tegen mogelijke aanslagen. Dat hebben woordvoerders van de Nederlandse Moslim Raad (NMR), de Raad Marokkaanse Moskeeën Nederland en de Federatie Islamitische Organisaties (FION) vandaag laten weten. LEES VERDER…

Laffe daad

Trouw 04.01.2011 Hier en daar waren afgelopen weekeinde wat cynische geluiden over de paus te horen. Benedictus XVI zou de aanslag van moslimterroristen op een koptische kerk in Alexandrië (21 doden) best willen gebruiken om de pedofiliezaken die zijn instituut treffen te doen vergeten. 

Kopten vrezen aanslag in Nederland

Trouw 04.01.2011 Egyptische christenen in Nederland vrezen deze week doelwit te worden van bomaanslagen. Extremistische moslims roepen op internet op tot geweld tegen Koptische kerken, waaronder ook drie Nederlandse. Dossier: Religieuze spanningen

NCTb informeert burgemeesters over kerken

NU 04.01.2011 AMSTERDAM – De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft dinsdag de burgemeesters van onder meer Amsterdam, Utrecht en Eindhoven geïnformeerd over de veiligheidssituatie van de koptische kerken in hun gemeenten.

Extra alertheid rond koptische kerken in Nederland

NRC 04.01.2011 Drie koptisch-orthodoxe kerken in Nederland nemen maatregelen tegen eventuele aanslagen. De politie houdt de kerken in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven in de gaten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) meldde dit vanmorgen. De maatregelen volgen op een aanslag op een koptische kerk in Alexandrië,

Terreurdreiging: Koptische kerken Nederland bewaakt

Elsevier 04.01.2011 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft regionale politiekorpsen opgeroepen ‘een oogje in het zeil te houden’ bij koptisch-orthodoxe kerken in Nederland. Een aantal van deze kerken blijkt op een terreurlijst van extremistische moslims te staan.

Zie ook:

Kopten extra beveiligd

Telegraaf 04.03.2011 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft regionale politiekorpsen opgeroepen ‘een oogje in het zeil te houden’ bij koptisch-orthodoxe kerken. Ook houdt de dienst op internet de ‘koptische belangen in Nederland’ in het oog. Dat meldde een woordvoerder van de NCTb maandagavond laat.

Al-Qaida wil NL kerken kapotmaken

Spits 04.01.2011 Op een lijst van al-Qaida worden drie koptische orthodoxe kerken genoemd als mogelijk doelwit. Het gaat om de gebouwen in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Ze staan vermeld op de website Shumukh al-Islam, waarop tientallen koptische kerken in Egypte en Europa worden genoemd. Ook de al-Qissiddinkerk in Alexandrië, het doelwit van nieuwjaarsdag, stond op de lijst. LEES VERDER… 

NCTb houdt situatie kopten in de gaten 

Parool 04-01-2011 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft regionale politiekorpsen opgeroepen ‘een oogje in het zeil te houden’ bij koptisch-orthodoxe kerken. Ook houdt de dienst op internet de ‘koptische belangen in Nederland’ in het oog. Dat meldde een woordvoerder van de NCTb maandagavond laat. 

NCTb houdt situatie kopten in de gaten

Metro 04.01.2011 DEN HAAG (ANP) – De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft regionale politiekorpsen opgeroepen ‘een…

NCTb houdt situatie kopten in de gaten

De pers 04.01.2010 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft regionale politiekorpsen opgeroepen ‘een oogje in het zeil te houden’ bij koptisch-orthodoxe kerken. Ook houdt de dienst op internet de ‘koptische belangen in Nederland’ in het oog. Dat meldde een woordvoerder van de NCTb maandagavond laat.

Parool 04.01.2011 Drie koptische orthodoxe kerken in Nederland worden op een lijst van al-Qaeda genoemd als mogelijk doelwit voor een bomaanslag. Het betreft onder andere de koptische kerk van Amsterdam aan de Mosstraat in Noord. Ook de koptische kerken in Eindhoven en Utrecht worden genoemd, aldus woordvoerders van de drie christelijke kerkgenootschappen. 

Nederlandse kerken genoemd op lijst al-Qaeda

AD 04.01.2011 AMSTERDAM/UTRECHT – Drie koptische orthodoxe kerken in Nederland worden op een lijst van al-Qaeda genoemd als mogelijk doelwit voor een bomaanslag. Het betreft de koptische kerken van Eindhoven, Utrecht en Amsterdam, aldus woordvoerders van de …

NL-kerken op lijst al-Qaeda

Telegraaf 03.01.2011 Drie koptische orthodoxe kerken in Nederland worden op een lijst van al-Qaeda genoemd als mogelijk doelwit voor een bomaanslag. Het betreft de koptische kerken van Eindhoven, Utrecht en Amsterdam, aldus woordvoerders van de drie christelijke kerkgenootschappen.

Nederlandse kerken op lijst al-Qaeda

De Pers 03.01.2011 Drie koptische orthodoxe kerken in Nederland worden op een lijst van al-Qaeda genoemd als mogelijk doelwit voor een bomaanslag. Het betreft de koptische kerken van Eindhoven, Utrecht en Amsterdam, aldus woordvoerders van de drie christelijke kerkgenootschappen.

Rosenthal uit afschuw

Telegraaf 03.01.2011 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft zijn Egyptische ambtgenoot een brief geschreven waarin hij zijn afschuw kenbaar heeft gemaakt over de bomaanslag in Alexandrië, die was gericht tegen Koptische kerkgangers. Hij heeft hem bovendien opgeroepen al het mogelijke te doen om religieuze minderheden in Egypte te beschermen tegen geweld, zo heeft het departement in Den Haag maandag bekendgemaakt.

‘EU moet bescherming christenen afdwingen’  

Trouw 03.01.2011 De Europese Unie moet bij de Egyptische regering aandringen op een betere bescherming van de christelijke minderheden in Egypte. 

Parool 03.01.2011 De Europese Unie moet bij de Egyptische regering aandringen op een betere bescherming van de christelijke minderheden in Egypte. Dat stelt ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind in vragen aan de bewindslieden op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zie ook:

Ophef gemeenteraad om Snoepreisje wethouder Marnix Norder naar Dubai en Abu Dhabi

Zie ook: Snoepreisje wethouder Marnix Norder Dubai en Abu Dhabi zorgt voor ophef in gemeenteraad

Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad twijfelde aan het nut van de reis.

Ze vonden dat Norder eind november een snoepreisje had gemaakt op kosten van de belastingbetaler.

Maar de wethouder schrijft nu in een reisverslag aan de raad dat het goed is gelukt om aan de top van bouwend Nederland over te brengen dat ‘Den Haag een prima plek is om te investeren, juist in deze onzekere tijd.’ 

‘Dubai-reis wel degelijk nuttig’

RTVWEST 03.01.2011 DEN HAAG – De reis van de Haagse wethouder Norder naar Dubai en Abu Dhabi met de Stichting Hoogbouw zou Den Haag wel degelijk wat hebben opgeleverd. 

Wethouder Norder: ‘Dubai-reis was wel nuttig’

Telegraaf 03.01.2011 DEN HAAG –  Volgens de Haagse bouwwethouder Marnix Norder zou zijn reis naar Dubai en Abu Dhabi met de Stichting Hoogbouw wel degelijk wat hebben opgeleverd, dat meldt Omroep West.

Gerelateerde artikelen

03-09-10: Dienstreis Doebai valt niet in smaak

Haagse nieuwjaarsreceptie 2011 Stadhuis

Zie ook: Nieuwjaarsfeest Den Haag 2011  

Slàinte mhath – Geen feestje voor de  Haagse PVV.

De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad, en ook de PVV-fractie in Almere,  hekelt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, zondagavond. Die zou 150 duizend euro belastinggeld kosten.

PVV-raadslid Machiel de Graaf liet weten dat de acht leden van de fractie niet op de bijeenkomst aanwezig zullen zijn. De grootste oppositiepartij in de gemeenteraad vindt het ‘brutaal en bespottelijk dat er ter meerdere eer en glorie van de bestuurlijke elite’ 150.000 euro wordt uitgegeven aan de bijeenkomst.

De gemeente Den Haag zegt dat de nieuwjaarsreceptie juist voor elke Hagenaar is, maar daarvoor moesten mensen zich wel van tevoren aanmelden. De reden hiervoor is dat er niet meer dan tweeduizend mensen in het Haagse stadhuis passen.

Eerder al liet burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam weten dat de traditionele Amsterdamse nieuwjaarsreceptie in het Concertgebouw niet doorgaat vanwege de in deze tijd onevenredig hoge kosten. Ook de bijeenkomst in Amsterdam kostte de afgelopen jaren 150.000 euro. Van der Laan riep alle directeuren van gemeentelijke diensten op ook hun nieuwjaarsbijeenkomsten af te gelasten of te versoberen. Lees ook: Schrappen Amsterdams feestje is een goed signaal

Waarom liet de PVV niet eerder van zich horen ?? Zij hadden toch al weken geleden vragen kunnen stellen in de gemeenteraad ?  Zij hebben notabene al het record vragen (128 in 2010) stellen aan het college op hun naam staan !!! Zie : Haagse PVV breekt record 2010 

Hoe bedoelt u PVV + Roeptoeters = Huilie Huilie ??? 

Nieuwjaarsreceptie Den Haag  Fotoserie

Den Haag gaat overvallen en inbraken te lijf

RTVWEST 03.01.2011 DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat het komende jaar nog krachtiger overvallen en woninginbraken te lijf. Die zei burgemeester Van Aartsen zondagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Het zal extra aandacht krijgen van politie en justitie omdat overvallen volgens Van Aartsen een inbreuk zijn op ‘het hele wezen van Hagenaars’. Van Aartsen deed zijn uitspraak naar aanleiding van de evaluatie van de jaarwisseling in de hofstad. ”Het was jarenlang een slagveld in Den Haag met oud en nieuw”, aldus de burgemeester.

”Die tijd is gelukkig veranderd. Maar elke gewonde agent, auto in brand of steen die door de ruiten gaat is er een te veel.”

Verder zei Van Aartsen dat Den Haag het komende jaar de samenwerking met Rotterdam verder uitbreidt. Ook krijgt de stad in 2011 zijn 500.000e inwoner.

De Haagse PVV boycotte de nieuwjaarsreceptie omdat het elitair zou zijn. Burgemeester Van Aartsen noemde dit ‘onzin’. Volgens hem heeft de PVV een kans laten liggen om allerlei soorten Hagenaars te ontmoeten.

Van Aartsen: ‘Nog te veel incidenten Oud en Nieuw’
Alle Hagenaars welkom op receptieJorritsma boos op PVV Video

Den Haag gaat misdaad krachtiger te lijf

NU 03.01.2011 DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat het komende jaar nog krachtiger overvallen en woninginbraken te lijf. Die belofte deed burgemeester Jozias van Aartsen zondagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Den Haag gaat misdaad krachtiger te lijf 

AD 03.01.2011 DEN HAAG – De gemeente Den Haag gaat het komende jaar nog krachtiger overvallen en woninginbraken te lijf. Die belofte deed burgemeester Jozias van Aartsen vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Harde aanpak misdaad Den Haag

De Pers 03.01.2011 De gemeente Den Haag gaat het komende jaar nog krachtiger overvallen en woninginbraken te lijf. Die belofte deed burgemeester Jozias van Aartsen zondagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag

De Pers 03.11.2011 Den Haag telt nog dit jaar meer dan een half miljoen inwoners. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen zondagavond bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Van Aartsen: “Den Haag is een vitale stad”

Den Haag FM 03.01.2011 Hagenaars moeten zich niet laten ‘besmetten door het somberheidsvirus’. Die oproep deed burgemeester Jozias van Aartsen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in het stadhuis. Volgens Van Aartsen is Den Haag ondanks…Lees meer

Jos van Leeuwen krijgt Haagse Pluim

Den Haag FM 03.01.2011 De Haagse fotograaf Jos van Leeuwen heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de Haagse Pluim gekregen. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan Hagenaars die zich op bijzondere wijze inzetten voor de stad. Burgemeester Jozias van Aartsen noemde Van Leeuwen ‘onze…Lees meer

Den Haag verwacht half miljoenste inwoner

Metro 03.01.2011 – Den Haag telt nog dit jaar meer dan een half miljoen inwoners. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen zondagavond bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Jorritsma boos op PVV Video
De Pers 03.01.2011 Burgemeester Jorritsma van Almere zegt niet blij te zijn met de afwezigheid van de PVV op de nieuwjaarsreceptie. De partij liet weten niet te komen omdat de receptie van 60.000 euro te duur zou zijn.

PVV boycot recepties

Telegraaf 03.01.2011 De PVV is weggebleven bij de nieuwjaarsrecepties. De raadsfracties van de partij in Den Haag en Almere boycotten de feestjes, die ze geldverspilling vinden.

PVV boycot receptie stadsbestuur

Den Haag FM 02.01.2011 De raadsleden van de PVV zijn vandaag niet aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van het Haagse College van B&W. PVV-raadslid Machiel de Graaf noemt het feest “brutaal en bespottelijk”. Volgens hem wordt er 150.000 euro aan belastinggeld weggegooid voor een feest voor 1500 mensen ‘ter meerdere…Lees meer  

PVV boycot Haagse nieuwjaarsreceptie

RTVWEST 02.01.2011 De lokale politici van de PVV in Den Haag boycotten de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De grootste oppositiepartij in de stad noemt het ‘brutaal en bespottelijk dat ter meerdere eer en glorie van de bestuurlijke elite 150.000 euro wordt uitgegeven’ aan de bijeenkomst van zondagavond.

PVV hekelt nieuwjaarsreceptie

AD 02.01.2011 DEN HAAG – De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad hekelt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag, die vanavond plaatsvindt. Dat heeft raadslid Machiel de Graaf gemeld. 

Dure receptie valt verkeerd

Telegraaf 02.01.2011 De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad vindt het „brutaal en bespottelijk dat ter meerdere eer en glorie van de bestuurlijke elite“ 150.000 euro wordt uitgegeven aan een nieuwjaarsreceptie. 

PVV boycot ‘elitaire’ nieuwjaarsreceptie Den Haag

Elsevier 02.01.2011 De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad boycot de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag die zondagavond plaatsheeft. Dat heeft raadslid Machiel de Graaf zondag laten weten.

PVV boycot nieuwjaarsreceptie Den Haag

Metro 02.01.2011 DEN HAAG (ANP) – De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad boycot de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag die…

PVV vindt Haagse nieuwjaarsreceptie ‘bespottelijk’

Trouw 02.01.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de nieuwsjaarsreceptie van de gemeente Den Haag, die zondagavond plaatsvindt. De PVV’ers zullen niet aanwezig zijn op de in hun ogen veel te dure receptie, hebben zij laten weten.  PVV-raadslid Machiel de Graaf noemt de nieuwjaarsreceptie een ‘gratis feest voor 1500 mensen, ter meerdere eer en glorie van de bestuurlijke elite, waarbij 150 duizend euro aan belastinggeld wordt weggegooid’. De Graaf vindt de receptie ‘brutaal en bespottelijk’.

PVV Den Haag vindt receptie te duur

Spits 02.01.2011 De PVV-fractie van de gemeente Den Haag vindt de nieuwjaarsreceptie van vanavond maar niks. Volgens raadslid Machiel de Graaf is het “brutaal en bespottelijk dat ter meerdere eer en glorie van de bestuurlijke elite” 150.000 euro wordt uitgegeven aan het partijtje. LEES VERDER…

PVV boycot nieuwjaarsreceptie Den Haag

Trouw 02.01.2011 DEN HAAG (ANP) – De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad boycot de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag die zondagavond plaatsvindt. Dat heeft raadslid Machiel de Graaf zondag laten weten.

PVV boycot receptie

Telegraaf 02.01.2011 De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad boycot de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag die zondagavond plaatsvindt. Dat heeft raadslid Machiel de Graaf zondag laten weten. 

PVV boycot nieuwjaarsreceptie Den Haag

Parool 02.01.2011 DEN HAAG – De fractie van de PVV in de Haagse gemeenteraad boycot de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Haag die zondagavond plaatsvindt. Dat heeft raadslid Machiel de Graaf zondag laten weten.

PVV vindt Haagse nieuwjaarsreceptie ‘bespottelijk’

02.01.2011 De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft geen goed woord over voor de nieuwsjaarsreceptie van de gemeente Den Haag, die zondagavond plaatsvindt. De PVV’ers zullen niet aanwezig zijn op de in hun ogen veel te dure receptie, hebben zij laten weten. 

Ook boycot PVV Almere

Telegraaf 02.01.2011 De PVV-fractie in Almere laat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente aan zich voorbijgaan. Dat heeft Toon van Dijk, tweede op de lijst voor de PVV, zondag gezegd. Hij vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven aan de bijeenkomst. Eerder al vroeg Van Dijk de geraamde kosten voor de receptie op. „Er is een bedrag van 59.728 euro begroot en dat is heel veel geld.”

PVV boycot ook receptie Almere

De Pers 02.01.2011 Na de PVV-fractie in Den Haag laat ook de fractie in Almere de nieuwjaarsreceptie van de gemeente aan zich voorbijgaan. Dat heeft Toon van Dijk, tweede op de lijst voor de PVV, zondag gezegd. Hij vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven aan de bijeenkomst.

PVV Almere borrelt ook niet

Spits 02.01.2011 De PVV-fractie in Almere laat de nieuwjaarsreceptie van de gemeente aan zich voorbijgaan. Dat heeft Toon van Dijk, tweede op de lijst voor de PVV, vandaag gezegd.

Hij vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven aan de bijeenkomst. Vanochtend werd al bekend dat de PVV in Den Haag de nieuwjaarsreceptie in de hofstad boycot. LEES VERDER…

Den Haag Oud en Nieuw 2010/2011

Oud en Nieuw 2010 -2011

 

In Den Haag raakten bij twee incidenten vier agenten gewond. Twee politiemannen moesten met ernstig been- en hoofdletsel in het ziekenhuis worden behandeld nadat ze met vuurwerk waren belaagd.Bij een ander incident raakten twee agenten gewond nadat ze met een stoel waren geslagen. Ook zij moesten in het ziekenhuis worden behandeld voor hoofd- en gebitsletsel.

In Scheveningen werden brandweerlieden mikpunt van agressie. Niemand raakte gewond, wel werd een brandweervoertuig beschadigd.Bij ongeregeldheden in de Haagse wijk Ypenburg (kaart) is tijdens de jaarwisseling de mobiele eenheid ingezet. Zij kwamen in actie toen iets na een uur een groep jongeren ruiten van woningen ingooiden. Tijdens dat optreden zijn aanhoudingen verricht.

Volgens een voorlopige schatting van de politie werden er tijdens de oud- en nieuwnacht in de hofstad tussen de dertig en veertig auto’s in brand gestoken. Autobranden rond oud en nieuw Dat zou een stijging betekenen in vergelijking met vorige jaar. Toen werden er voor zover bekend in Den Haag 23 voertuigen in brand gestoken. De meeste branden vonden traditiegetrouw plaats in de Schilderswijk en het Laakkwartier.

In totaal werden 73 mensen aangehouden voor vergrijpen als vernieling, brandstichting, mishandeling en openlijk geweld. Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag zei dat de incidenten in bepaalde delen van de stad niet exemplarisch waren voor de rest van de stad. In een groot aantal wijken waar in het verleden veel rumoer was, zoals Loosduinen, Scheveningen en Escamp, verliep de viering dit jaar zonder problemen  en is de Jaarwisseling relatief rustig verlopen.

ME grijpt in bij Haagse jaarwisseling – Video

De mobiele eenheid greep in. – Video

ME grijpt in bij Haagse jaarwisseling – Video

ME voert charge uit in straat Ypenburg – Video

ME komt in actie in Ypenburg – Video

Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag – audio

Omroep West was ter plaatse in Ypenburg – audio 

ME voert charges uit in Ypenburg

Regio 15 01.01.2011 Den Haag – In het Haagse stadsdeel Ypenburg heeft de Mobiele Eenheid iets na 02.00 uur opgetreden tegen dronken en vernielzuchtige jongeren.  Rond de kruising Hopmanstraat / Olieslagerlaan stond een groep jongeren die na de jaarwisseling voor overlast in de straat zorgde, onder andere door met zwaar vuurwerk te gooien. Op een gegeven moment zijn er ruiten van woningen (bewoonde en niet bewoonde) ingegooid en tevens werden langsrijdende poltiievoertuigen bekogeld.

 

Mobiele eenheid in actie in Ypenburg

RTVWEST 01.01.2011 – DEN HAAG – Bij ongeregeldheden in de Haagse wijk Ypenburg is tijdens de jaarwisseling de mobiele eenheid ingezet. De ME kwam kort in actie toen iets na een uur een groep jongeren ruiten van woningen ingooiden. Tijdens het optreden zijn aanhoudingen verricht. Dat maakten de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen en korpschef Henk van Essen zaterdagochtend vroeg bekend.

Agenten ernstig gewond na rellen in Den Haag 

AD 01.01.2011 De Mobiele Eenheid heeft vannacht ingegrepen bij de nieuwjaarsviering in de Haagse wijk Ypenburg. De ME kwam kort in actie toen iets na één uur een groep jongeren ruiten van woningen ingooiden. Tijdens het optreden zijn aanhoudingen verricht.

ME grijpt in bij Haagse jaarwisseling

Metro 01.01.2010 DEN HAAG (ANP) – De Mobiele Eenheid heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingegrepen bij de nieuwjaarsviering in de…

ME grijpt in bij Haagse jaarwisseling

De Pers 01.01.2011 DEN HAAG (ANP) – De Mobiele Eenheid heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingegrepen bij de nieuwjaarsviering in de Haagse wijk Ypenburg. De ME kwam kort in actie toen iets na een uur een groep jongeren ruiten van woningen ingooiden. Tijdens het optreden zijn aanhoudingen verricht. 

Mobiele eenheid in actie in Ypenburg

RTVWEST 01.01.2011 DEN HAAG – Tijdens het optreden zijn aanhoudingen verricht. Dat maakten de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen en korpschef Henk van Essen zaterdagochtend vroeg bekend. In totaal werden in de stad tot twee uur ’s nachts 29 mensen aangehouden voor diverse vergrijpen. Het is de bedoeling dat op de raddraaiers supersnelrecht wordt toegepast.

Branden tijdens jaarwisseling

01 januari 2011 De brandweer heeft het tijdens de jaarwisseling in Den Haag druk met een aantal branden in huizen. Bovendien gingen meerdere containers in vlammen op en in de Melkwegstraat brandde twee auto’s uit. Kort na middernacht brak er brand uit in een woning aan de Maartensdijklaan in Den Haag. Eén persoon is nagekeken op rookklachten en het huis is volledig uitgebrand. Ook in een woning aan de Jan Tooropstraat ontstond brand. Lees meer

Brand in poort Charlotte de Bourbonstraat

Brand verwoest kamer van flatwoning

Portiekwoning Maartensdijklaan uitgebrand