SBS6 HvNL weer in Spoorwijk

“Ventilatie in nieuwbouwhuizen blijkt een ondergeschoven kindje”. 

En zo blijkt dit inderdaad dan ook.  Kom maar eens kijken in Spoorwijk te Den Haag.

Bewoners Spoorwijk zijn woedendVideo – SBS6 Hart van Nederland

Bewoners Spoorwijk zijn woedend

04.11.2010 SBS6 – HvNL Bewoners in de Haagse Spoorwijk zijn letterlijk ziek van hun huis. Schimmels, lekkages en een niet functionerend ventilatiesysteem zijn onder meer de oorzaak.

Verhuurder Vestia beloofde in augustus voor de Hart van Nederland camera beterschap en kwam in actie. Maar volgens de bewoners gaat het allemaal veel te langzaam, ze zijn het spuugzat.

Zie verder;

05.11.2010 – Deskundigen onthullen op Alusta-symposium 04.11.2010 nieuwste inzichten in ventilatie. 

 ‘Geef bewoners het wooncomfort waar ze recht op hebben’  

Er is nog een wereld te winnen op het gebied van ventilatie. Dat bleek op het jaarlijkse, druk bezochte symposium dat Alusta op 4 november organiseerde. Vier deskundigen onthulden de nieuwste inzichten en testresultaten van onderzoeken, die lieten zien hoe wooncomfort meetbaar is én hoe ‘de branche’ daar mee kan omgaan. 

De vier presentaties in het auditorium van het bedrijf in Etten-Leur waren uiteenlopend van aard, maar de boodschap was bijna eensluidend. In technisch opzicht zijn er ongekende mogelijkheden en de roep om energiezuinige oplossingen is actueler dan ooit; het is nu vooral zaak om snel en met kennis van zaken aan de slag te gaan. 

‘Aan de slag gaan’ was een letterlijke aanbeveling van prof. ir. Eddy Gerretsen (TNO), die als eerste spreker een vereenvoudigde meetmethode voor ventilatiegeluid in woningen presenteerde.

“Ventilatie in nieuwbouwhuizen blijkt een ondergeschoven kindje”. 

Dat is de voorlopige conclusie uit een onderzoeksrapport onder 300 nieuwbouwwoningen, verspreid over heel Nederland, waarbij werd gekeken hoe de ventilatie functioneerde.

Dat blijkt een rotzooitje te zijn. Bij veel woningen is er sprake van een waslijst aan tekortkomingen. Slechts één op de vijf onderzochte woningen heeft een systeem waar niets aan mankeert.

Aldus een van de onderzoekers, ir. Jaap Balvers. Hij is van adviesbureau BBA Binnenmilieu en voerde de studie uit met collega ir. Atze Boerstra, in opdracht van – toen nog – het ministerie van VROM. Balvers deed zijn uitspraken tijdens een symposium, donderdag, bij het bedrijf Alusta in Etten-Leur.

“Er wordt vooral naar de prijs gekeken van een woning. Er blijft vaak een minimumbedrag over voor het ventilatiegedeelte. Dat hangt er in de totaalkosten voor een huis maar een beetje bij en is in feite het slachtoffer in het totale spel.”  

Ventilatie woning blijkt rotzooitje

Telegraaf 04.11.2010 De ernstige klachten die bewoners van de Amersfoortse wijk Vathorst hebben over het slechte binnenklimaat van hun huis, vormen geen incident. Zo’n situatie kan zich gemakkelijk elders ook voordoen. 

PERSBERICHT  – Ook bent u welkom bij het Alusta symposium dat op woensdag 21 november aanstaande plaatsvindt in het auditorium van het Alusta-kantoor te EttenLeur

Nabeschouwing.

‘Effe Puffe’ en de woonomstandigheden in de 21e eeuw

Waarom doet dit denken aan het Woonklimaat van vroeger ??

Bij de beesten af. Zo waren de woonomstandigheden van een groot deel van de Nederlanders halverwege de negentiende eeuw. „De holen der menschen – en anders mogen de woningen van velen uit den min gegoeden stand niet heeten – staan niet zelden achter bij de plaatsen, die ten verblijve voor vele dieren zijn afgezonderd”, schreef een commissie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in 1854

„De eerste vereischten voor leven en gezondheid ontbreken; alles schijnt er aangelegd om het zedelijk leven, hetwelk in die holen wordt geleid, op den dierlijken voet te handhaven, en zoo doende staan die holen als onuitputtelijke bronnen van verderf, alle verstandelijke, vooral alle zedelijke ontwikkeling tegen en belemmeren den voortgang van eene gewichtige klasse der maatschappij.”

Veel huizen mochten dan ’een schrik voor den meer beschaafde’ zijn, armoede gold ook als een soort natuurwet. In de sterk hiërarchische samenleving kende iedereen zijn plaats. Slechts drie à vijf procent van de bevolking had het geluk tot de elite te behoren, 45 à 47 procent mocht zich rekenen tot de middenstand en de andere helft van de bevolking maakte deel uit van de laagste klasse, die van het werkvolk

Tegen 1900 kantelde het denken, langzaam maar gestaag. Sociale hygiëne kon bijdragen aan het algemeen welbevinden van een samenleving en zeker aan dat van de allerarmsten. Van der Woud gaat onder meer uitgebreid in op de lange weg naar fatsoenlijke riolering.

De maatschappij was, zoals de liberaal Goeman Borgesius in 1882 schreef, ’geen verzameling atomen, geen vereniging van op zichzelf staande individuen, maar een levend geheel, een organisme, waarvan het eene deel niet ziek kan zijn zonder dat ook de andere deelen lijden’.

Auke van der Woud: Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Bert Bakker, Amsterdam. ISBN 9789035135970; 430 blz. €29,95

Holbewoners van de 19de eeuw  

Trouw 30.10.2010 Ons beeld van de negentiende eeuw is te zoetsappig, vindt Auke van der Woud. In zijn boek neemt hij de lezer mee naar de sloppen en stegen in de steden van toen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s