Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 – Van NIMBY naar WiMBY!

Het aftellen is begonnen het is bijna 3 maart en dan mag u weer uw stem uitbrengen.

De Inspraak en de Samenspraak in Den Haag is de laatste jaren vele bewoners een doorn in het oog. 

De vraag nu is:

Hoe kan het Haagse Raadslid hier een rol in spelen !!!   Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond.

Maar ook Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt (bron Trouw-enquête )

Vraag het dus eens aan al die Raadsleden voordat je wederom je stem uitbrengt !!!!

 Druk op 3 maart de goede knop. 

 

 Locale politiek, Inspraak en Burgerparticipatie

Van NIMBY naar WiMBY! 

    Zie: voorbeeld Hoogvliet Rotterdam

 

Brengt ons de komende 4 jaar werkelijk vernieuwing ?

Haagse Koepel 25.02.2010 Twintig partijen op de Haagse verkiezingslijst en één punt hebben ze gemeen: ze strijden alle twintig om de gunst van de Haagse kiezer.

Maar wat mogen wij als bewoners en bewonersorganisaties van hen verwachten? Wat hebben deze partijen met inspraak, communicatie en participatie?
En misschien wel het belangrijkst: wat wilt u de partijen meegeven? Lees verder »

Tijdens het debat van de Haagse Koepel waren veel vertegenwoordigers aanwezig van de Haagse bewonersorganisaties en veel bezorgde wijkbewoners uit geheel Den Haag. De Rode draad in het debat bleek niet geheel toevallig de Kwaliteit van de Inspraak.  

Natuurlijk heeft de Haagse politiek invloed op de lokale verkiezingen, maar individuele politici, wethouders en raadsleden, kunnen in samenwerking met de bewoners ook het verschil maken.

Uit veel van de debatten, die reeds plaatvonden o.a. Spoorwijk  en Moerwijk maar ook elders in Den Haag, bleek zeer nadrukkelijk dat de burgers zich nogal eens niet gehoord voelen.

Dit fenomeen is helaas een langlopende kwestie aan het worden die ook nogal eens de media haalt;

Te weinig Inspraak plannen verbetering Haagse kust

Heftig debat VCP Haags´Verkiezingscafé´

Raadsleden vinden dat de Burger hun voor de voeten loopt

Gemeente informeert bewoners te laat bij herinrichting Doorniksestraat

Nieuw licht op de Haagse Samenspraak ?

Wethouder Sander Dekker, zit zijn haar nog goed ???

2009, van IJspaleis naar Vredespaleis

Van megafoons en gehoorapparaten.

Vaak gaat het dus over de lokale problemen die te maken hebben met de leefbaarheid

En juist de grote ironie van dit alles is dat het bij uitstek die lokale thema’s zijn die de PVV van Geert Wilders aanroert: integratie, onderwijs, veiligheid op straat, de ergernis over verloedering.

Het gaat dus tijdens de debatten in de hitte van de campagnestrijd om de Lokale Politiek. Deze namelijk staat voor het ’dicht bij de mensen blijven’ en ’problemen aanpakken daar waar ze zijn’.

Door bijv. voor kinderen dichtbij hun huis een speeltuin aan te leggen, gaan ze niet zwerven door de stad, hebben ze activiteiten waarbij ze samen kunnen spelen en doen ze ook nog iets aan lichamelijke oefening. Kortom: een speeltuin in de wijk is puur lokale politiek.

Bijna alles is dus namelijk lokaal bepaald. De directe leefomgeving staat centraal voor de meeste mensen. Werk, school, kerk, sport, winkels, vrienden zijn allemaal om de hoek. Iedere lokale politicus moet zich dat ieder moment realiseren. Alle politiek speelt om de hoek

Hierbij is Burgerparticipatie een praktisch hulpmiddel. Het bestaat in allerlei vormen en maten. En het is een trend aan het worden. Bewoners barsten van de goede ideeën, zeggen deskundigen.

Oud-minister Pieter Winsemius (VVD): „Ik heb een kist met mooie verhalen.” Hij werkt voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan het rapport Vertrouwen in de burger om een nieuwe impuls te geven aan burgerparticipatie.

Eerder al was Winsemius auteur van het WRR-rapport Vertrouwen in de Buurt (2005).  Hij vindt dat gemeentelijke inspanningen voor burgerparticipatie nog te veel beperkt blijven tot geld voor een buurtbarbecue of een feestje. Door burgers echt te betrekken bij de besluitvorming over hun woonomgeving zullen zij meer vertrouwen krijgen in politiek en bestuur, aldus Winsemius aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook in Den Haag de Internationale Stad aan Zee sleutelt men nog steeds aan de rol van de burger.

Ja,  hoe staat het dus in Den Haag met de Vernieuwing in de Samenspraak ? Regelmatig kwam ook daar nogal eens de rol van de bewoner en de bewonersorganisaties ter sprake ivm de kwaliteit van de Inspraak en de Samenspraak !!!

En hoe zat het nu met die opmerking over de Goedopgeleide Elite versus « Het crapuul, Kool en de zijnen (vervolg) » als tegenaanval op de insprekende Haagse bewoners ? En hoe zat het met de inzet van de insprekende Bewoners uit Vinex Leidschenveen ?

Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w ook niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen’, aldus B&W.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen.

En juist daar zit hem nu net die kneep.  Met name de coalitieraadsleden fungeren nogal eens als Schoothond ipv Waakhond. En ook het Dualisme heeft amper effect op de rol van de Raadsleden.

Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop. (bron: AD 19.07.09)

Rapport onderzoeksbureau AEF

Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Brief aan de bewonersorganisaties

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep

Inspraak en Burgerparticipatie. 

 

Participatie besteding wijkbudgetten

Preadvies n.a.v. motie 5.1 van de fractie van GROENLINKS inzake wijkbudgetten

Pilot projectregeling steentje bijdragen

Initiatiefvoorstel Progressieve Participatie

Deconcentratiebeleid – betrokkenheid bewoner.

Raadsmededeling

Kiezen en delen: evaluatie Deconcentratiebeleid 2006 – 2010 AEF
Bijlagenboek

Inspraak Samenspraak

raadsvoorstel (m.u.v. inspraakrapport) 1993

Algemene Inspraakverordening Den Haag (deze verordening is vervallen) 1994

Inspraak- en samenspraakverordening 2006

Verordening 2006

Brief 2007 Brief 2008

Raadsmededeling 2009

Eindrapport over de kwaliteit van inspraak en samenspraak in Den Haag AEF 2009

De huidige verordening kent alleen het onderscheid tussen inspraak en samenspraak. In het kader van het traject “kwaliteit van inspraak en samenspraak” is naar voren gekomen dat het containerbegrip samenspraak te weinig onderscheidend vermogen heeft voor een goed verwachtingenmanagement.

Uiteindelijk komt er via D66 het Initiatief “Progressieve Participatie” een voorstel voor betere burgerparticipatie in Den Haag.

Middels het Raadsvoorstel 2010  wil het college van Burgemeester en wethouders wil de huidige verordening ‘Inspraak en Samenspraak’vervangen door een ‘Inspraak- en participatieverordening ’. De mogelijkheid om in te spreken verandert niet. Maar in plaats van samenspraak doet het college een voorstel voor 4 vormen van participatie. Raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen worden uiteindelijk de steekwoorden voor de nieuwe Inspraak-samenspraakverordening.

Wordt vervolgd

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s