1e kamer/provincie 2015

zie ook: PvdD op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: 50Plus op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: SP op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: SGP op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: D66 op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: GroenLinks op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: PVV op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: CDA op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: VVD op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie ook: PvdA op weg naar de provinciale verkiezingen 18 maart 2015

zie hier –>> 1e kamer/provincie 2015

zie ook:  Op weg naar de uitslag samenstelling 1e kamer 2015

zie ook: Samenstelling 1e Kamer 26 mei 2015

Verkiezingen Provinciale Staten

De provinciale weg N207 is ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen een belangrijk thema. De verkiezingen zijn op 18 maart.

Lees hier meer over de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

zie ook: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

Op 18 maart 2015 vinden Statenverkiezingen plaats. Die verkiezingen trekken vooral de aandacht omdat de nieuwe Statenleden op hun beurt de Eerste Kamer kiezen. Het kabinet heeft op dit moment geen meerderheid in de Senaat. Het is daar op steun van de oppositie aangewezen.

Slechts 15 procent van de kiezers zegt een lid van Provinciale Staten persoonlijk of van gezicht te kennen. Bij jongere kiezers is de onbekendheid nog groter. Negen op de tien kiezers tot 35 jaar kent geen enkel Statenlid.

Het kabinet piept en kraakt nog steeds, aldus Wiegel, mede door ontwikkelingen in de PvdA. Zo heeft PvdA-voorzitter Hans Spekman gezegd dat zijn partij veel vaker activistische politiek kan gaan bedrijven nu veel maatregelen uit het regeerakkoord door het parlement zijn. Volgens Wiegel is die „aanval” heel lastig voor PvdA-leider Diederik Samsom, omdat die het blijkbaar anders moet doen.

„Het is heel gevaarlijk om zowel regeringspartij als activistisch te zijn. Dat hoort eigenlijk niet bij elkaar”, constateerde Wiegel. De kleinste regeringspartij, de PvdA in dit geval, heeft het volgens hem altijd al het moeilijkste. „Als je activistisch gaat zijn, de boel op scherp gaat zetten en als zo’n kabinet eerder valt, dan kun je daar wel eens zelf grote last van krijgen”, zei de VVD-prominent.

» Hier vind je alles wat je moet weten over de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland

ALLES OVER DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2015RTVWEST

10 DAGEN TOT PS2015: VVD EN PVDA STIJGEN BB

Provinciale verkiezing 2015NRC

 – Uitslag 18.03.2015 –

Het opkomstpercentage in Den Haag lag op 40,73. Dat is lager dan het gemiddelde in Zuid-Holland (45,5 procent) en ook lager dan het landelijk gemiddelde (47,5). Het opkomstpercentage in Den Haag ligt flink lager dan bij de vorige statenverkiezingen. Toen was het 50,4.

Gemeenteraadslid in Den Haag

Tiemen Brill

Hij is sinds 2007 lid van Provinciale Staten, waar hij zich voornamelijk bezig heeft gehouden met verkeer en milieu. Eerder was hij onder meer gemeenteraadslid in Den Haag. Naast zijn werk als Statenlid is Brill zelfstandig ondernemer. Hij geeft advies op het gebied van telecommunicatie.

Tiemen Brill nieuwe fractievoorzitter VVD Zuid-Holland

RTVWEST 29.05.2015 De Statenfractie van de VVD Zuid-Holland heeft Tiemen Brill (63) gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Floor Vermeulen op, die woensdag werd geïnstalleerd als gedeputeerde.

De VVD-fractie heeft voor Brill gekozen vanwege zijn ‘ruime ervaring, zijn heldere liberale denkbeelden en zijn vermogen om mensen te binden’. Als grootste partij in de coalitie zegt de VVD het belangrijk om goede relaties met andere partijen te onderhouden. Tiemen Brill is daar volgens de fractie bij uitstek toe in staat.

De nieuwe fractievoorzitter kijkt uit naar de komende vier jaar: ‘De provincie is vaak niet zichtbaar, maar wel erg belangrijk voor haar inwoners. Ik wil dat de VVD samen met de andere partijen de provinciale politiek tot leven laat komen. Het coalitieakkoord biedt daarvoor veel mogelijkheden. We gaan in Zuid-Holland namelijk werk maken van innovatie. Daar profiteren we allemaal van.’  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Nieuw bestuur provincie Zuid-Holland van start

RTVWEST 28.05.2015 Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is woensdagmiddag geïnstalleerd in de Statenzaal in het provinciehuis. Dit na de verkiezingen die op 18 maart werden gehouden.

Het nieuwe college bestaat uit Floor Vermeulen (VVD), Rogier van de Sande (VVD), Han Weber (D66), Adri Bom-Lemstra (CDA) en Rik Janssen (SP). Vermeulen en Bom-Lemstra zijn de enige twee nieuwe gedeputeerden in het college. Samen met Commissaris van de Koning Jaap Smit vormen zij het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland.

Vier partijen vormen nu een meerderheid en leveren de gedeputeerden, dat zijn de ministers van de provincie. Drie gekozen Statenleden zijn nu benoemd tot gedeputeerde, zij moeten hun zetel in de Provinciale Staten afstaan. De lege plekken in de Staten worden nu ingenomen door Bas Kurvers (VVD), Frits Paymans (VVD) en Maurits de Haan (CDA). . Lees verder

gerelateerde artikelen;

 

 

 

 

 

Nieuw provinciebestuur Zuid-Holland gepresenteerd

Den HaagFM 23.05.2015  Het nieuwe bestuur van de provincie Zuid-Holland is vrijdag gepresenteerd. Na de provinciale verkiezingen in maart is ruim zes weken onderhandeld over het nieuwe provinciebestuur.

De vijf kandidaat-gedeputeerden zijn Floor Vermeulen (VVD), Rogier van der Sande (VVD), Adri Bom-Lemstra (CDA), Han Weber (D66) en Rik Janssen (SP), Drie daarvan waren al eerder gedeputeerden in Zuid-Holland.

De vier partijen willen de komende jaren flink investeren in een nieuwe kennisintensieve economie, schone energie en groen. Ook gaan de lasten voor inwoners en bedrijven in Zuid-Holland naar beneden.  …lees meer

Gedeputeerden van provincie Zuid-Holland: dit zijn de namen

RTVWEST 22.05.2015 In het vrijdag gesloten coalitieakkoord van de Provinciale Staten van Zuid-Holland staan de vijf namen van de kandidaat-gedeputeerden. Deze vijf volksvertegenwoordigers vormen hoogstwaarschijnlijk het dagelijks bestuur van de provincie.

Twee van de vijf gedeputeerden zijn nieuw: Floor Vermeulen (VVD) en Adri Bom-Lemstra (CDA) zullen voor het eerst plaatsnemen in het dagelijkse provinciale bestuur. Rogier van der Sande (VVD), Han Weber (D66) en Rik Janssen (SP) waren al gedeputeerden in Zuid-Holland.

Rogier van der Sande (VVD) komt uit Leiden. Voordat hij in 2011 gedeputeerde werd in Zuid-Holland, was hij onder meer wethouder in de gemeente Leiden. De komende vier jaar moet hij de portefeuilles financiën, personeel en organisatie en bestuur voor zijn rekening nemen.

Floor Vermeulen (VVD) is geboren in Boskoop, maar woont in Den Haag. Als fractievoorzitter van de VVD leidde hij de formatiebesprekingen. De komende vier jaar zal hij zich ontfermen over de portefeuilles verkeer en vervoer, vervoersautoriteit en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Han Weber (D66) uit Den Haag was van 1994 tot 2007 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hiervoor werkte hij als public affairs manager bij ProRail. Hij zal zich vooral bezighouden met energie, natuur & recreatie, landbouw en Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Goeree-Overflakkee.

Uit het Westland komt kandidaat-gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA). Zij is voorzitter van de CDA-fractie in Zuid-Holland. Eerder was ze hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. De portefeuilles ruimtelijke ordening & wonen en economie & innovatie zijn voor haar.

Rik Janssen (SP) uit Wassenaar was van 2007 tot 2011 medewerker van de Tweede Kamerfractie op het terrein van Justitie en Vreemdelingenzaken. Ook was hij een aantal maanden Kamerlid toen hij Sadet Karabulut tijdens haar zwangerschap verving. Sinds april 2011 is Janssen gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Hij zal zich de komende vier jaar bezighouden met de portefeuilles milieu, water en cultureel erfgoed. Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Lasten omlaag en meer investeren in economie’: akkoord op hoofdlijnen voor Provincie Zuid-Holland

RTVWEST 22.05.2015 De coalitie van VVD, D66, CDA en SP in de Provinciale Staten is eruit: in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord willen de partijen flink investeren in een nieuwe kennisintensieve economie, schone energie en groen. Ook gaan de lasten voor inwoners en bedrijven in Zuid-Holland naar beneden.

Op economisch gebied leggen de coalitiepartijen de nadruk op innovatie. Dat is volgens het akkoord ‘het sleutelwoord op weg naar een nieuwe kennisintensieve economie en met voldoende werkgelegenheid’. Intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zal daar flink aan bijdragen. Ook zal een impuls van 20 miljoen euro innovatie in het MKB moeten stimuleren.

‘In totaal investeren we de komende periode van vier jaar 140 miljoen euro extra’, zegt formateur Floor Vermeulen. ‘Niet alleen willen we de economie stimuleren, maar ook willen we schoner worden: we gaan een fonds oprichten van 100 miljoen euro voor nieuwe vormen van energie. Ook willen we 40 miljoen euro investeren in groen en 20 miljoen in cultuur. En we willen sterker worden door een belastingverlaging van 40 miljoen euro.’

De coalitiepartijen werkten sinds 8 april aan een coalitieakkoord. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Schoner, slimmer en sterker is het motto van het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland

RTVWEST 21.05.2015 Ze zijn er uit in de provincie Zuid-Holland. VVD, D66, CDA en de SP hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Vrijdag presenteren de partijen hun plannen.

Het hoofdlijnenakkoord heeft de titel ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’ gekregen. Daarin staan de afspraken die de partijen hebben gemaakt voor de komende vier jaar. Tijdens de presentatie wordt ook bekend gemaakt wie de kandidaat-gedeputeerden zijn.

De SP zal het akkoord nog moeten voorleggen aan de leden. Dat gebeurt donderdagavond.

Formatie duurde lang

De provincie Zuid-Holland heeft in vergelijking met de andere provincies lang gedaan over de formatie. Alleen de provincie Zeeland heeft nog geen coalitieakkoord.

Dat het in Zuid-Holland zo lang heeft geduurd is verrassend omdat de vier partijen de afgelopen vier jaar ook al samen in het college zaten. Toch kostten de onderhandelingen tijd omdat de onderhandelaars bij andere fracties om input hebben gevraagd.   Lees verder

gerelateerde artikelen;

Oppositie Zuid-Holland: ‘Coalitiebesprekingen duren veel te lang’

RTVWEST 07.05.2015 De formatiebesprekingen in de provincie Zuid-Holland duren langer dan verwacht. VVD, CDA, D66 en de SP werken sinds 8 april aan een coalitieakkoord, maar zijn er tot nu toe niet uit. Zuid-Holland is een van de vier provincies die nog geen nieuw college heeft.

Het leek er na de verkiezingen op 18 maart op dat de formatie in Zuid-Holland makkelijk zou worden. De coalitie die de afgelopen vier jaar de provincie heeft bestuurd, heeft de meerderheid behouden en kan dus verder op de ingeslagen weg. De vier partijen lieten na de verkiezingen bovendien weten dat ze niet van plan waren veel grote veranderingen door te voeren. Toch hebben de onderhandelaars nog geen akkoord.

LEES OOK: Hoe stemde jouw gemeente? Bekijk hier alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

Oppositiepartij SGP/ChristenUnie wordt ondertussen ongeduldig. ‘Het duurt wel heel lang’, zegt fractievoorzitter Servaas Stoop. ‘Dat is jammer, vooral omdat de partijen zelf wilden dat er vaart achter de onderhandelingen gezet zouden worden. Dat is ook nodig want nu liggen sommige zaken stil in de provincie, terwijl er juist veel moet gebeuren.’ Lees verder

gerelateerde artikelen;

Oppositie gevraagd mee te denken over nieuw coalitieakkoord in Zuid-Holland

RTVWEST 20.04.2015 De Zuid-Hollandse facties van VVD, D66 , CDA en SP die formatiebesprekingen voeren, gaan de komende tijd ook praten met partijen die de komende vier jaar waarschijnlijk in de oppositie zitten.

Formateur Floor Vermeulen wil ook van PVV, SGP&CU, GroenLinks, PvdD en 50Plus horen wat zij de komende jaren belangrijk vinden. Zoals te doen gebruikelijk kunnen overigens ook inwoners van Zuid-Holland, bedrijven en maatschappelijke organisaties ideeën spuien.

De Zuid-Hollandse fracties van VVD, D66, CDA en SP zijn op 9 april begonnen met de formatiebesprekingen. VVD’er Floor Vermeulen is, als fractieleider van de grootste partij, de formateur. Als de besprekingen goed verlopen, krijgt Zuid-Holland dezelfde coalitie als de afgelopen vier jaar. Lees verder

gerelateerde artikelen

Onderhandelingen nieuw provinciebestuur Zuid-Holland begonnen; VVD praat met D66, CDA en SP

RTVWEST 09.04.2015 De Zuid-Hollandse fracties van VVD, D66, CDA en SP zijn woensdag begonnen met formatiebesprekingen. VVD’er Floor Vermeulen is, als fractieleider van de grootste partij, de formateur. Hij laat weten dat de gesprekken goed verlopen en dat de partijen ‘druk bezig’ zijn.

Als de besprekingen goed verlopen dan krijgt Zuid-Holland hetzelfde college van Gedeputeerde Staten als de afgelopen vier jaar. Door eerst met D66, CDA en SP te praten, volgt de VVD het advies van informateur Ewald van Vliet. Die zei vorige week dat dit college de grootste kans van slagen heeft.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart verloor de VVD 2 zetels. De partij houdt er nog 10 over en blijft daarmee de grootste. D66 gaat van 5 naar 7 zetels en het CDA van 6 naar 7. De SP blijft op 5 zetels staan. Hierdoor zou een nieuw college van deze partijen komen op 29 van de 55 zetels. Dat is er één meer dan in de voorgaande periode. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Onderhandelingen nieuw provinciebestuur Zuid-Holland begonnen

Den HaagFM 09.04.2015 De Zuid-Hollandse fracties van VVD, D66, CDA en SP zijn woensdag begonnen met formatiebesprekingen. VVD’er Floor Vermeulen is, als fractieleider van de grootste partij, de formateur. Hij laat weten dat de gesprekken goed verlopen en dat de partijen “druk bezig” zijn.

Als de besprekingen goed verlopen dan krijgt Zuid-Holland hetzelfde college van Gedeputeerde Staten als de afgelopen vier jaar. Door eerst met D66, CDA en SP te praten, volgt de VVD het advies van informateur Ewald van Vliet. Die zei vorige week dat dit college de grootste kans van slagen heeft.

Vertegenwoordigers van de fracties gaan nu achter gesloten deuren met elkaar in overleg. In de tussentijd is er sprake van een “radiostilte”, zegt Vermeulen. …lees meer

Nieuwe Provinciale Staten van Zuid-Holland kan beginnen

RTVWEST 01.04.2015 Commissaris van de Koning Jaap Smit (CDA) heeft de 55 leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland woensdagochtend geïnstalleerd. De nieuwe Provinciale Staten die tijdens de verkiezingen op 18 maart is gekozen, kan nu aan de slag. De feestelijke vergadering werd bijgewoond door familie en vrienden van de Statenleden.

Jaap Smit is optimistisch over de samenwerking met de nieuwe Statenleden. ‘Ik denk dat het een beetje gaat lijken op de vorige Staten want er zijn alleen wat kleine verschuivingen geweest. Maar er zitten goede leden in de Staten dus ik kijk uit naar samenwerking.’

Voor VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen is het een feestelijke dag. Zijn partij verloor twee zetels maar blijft de grootste partij in Zuid-Holland en neemt daarom het voortouw in de formatiebesprekingen. De informateur heeft geadviseerd om het huidige college van VVD, D66, CDA en SP voort te zetten.   Lees verder

gerelateerde artikelen;

Statenleden Zuid-Holland zwaaien af, vier krijgen een lintje

RTVWEST 01.04.2015 De leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland kwamen dinsdag voor het laatst bijeen in de huidige samenstelling. Er werd afscheid genomen van 32 van de 55 Statenleden. Zij zijn na de verkiezingen van 18 maart niet herkozen.

Drie van de vertrekkende Statenleden kregen bij het vertrek een lintje. Alfred Blokhuizen (GroenLinks), Eduard Schuringa (VVD) Marijke Kleijweg (GroenLinks) zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Hans Démoed (CDA) krijgt op een later moment een koninklijke onderscheiding in zijn woonplaats. De nieuwe Statenleden worden woensdag geïnstalleerd in het provinciehuis. Lees verder

Als de formatie mislukt dan is er nog een serieus alternatief van VVD-D66-CDA-SGP en ChristenUnie. Voor andere coalities, met de tweede partij de PVV bijvoorbeeld, bleek volgens de informateur onvoldoende draagvlak.

De grootste partij, de VVD zal met dit advies in de hand de formatiebesprekingen beginnen. Woensdag worden de nieuwe statenleden geïnstalleerd tijdens de statenvergadering. Tijdens de afgelopen provinciale staten verkiezingen werd de VVD de grootste partij met tien zetels.

Informateur: ‘Provinciebestuur Zuid-Holland met VVD, CDA, D66 en SP grootste kans van slagen’

RTVWEST 31.03.2015 Informateur Ewald van Vliet adviseert een college van VVD, CDA, D66 en SP in Zuid-Holland. Dat staat in zijn eindrapportage die dinsdag is aangeboden aan de leden van Provinciale Staten. De coalitie in Provinciale Staten bestond de afgelopen vier jaar uit dezelfde partijen.

Volgens Van Vliet heeft voortzetting van de huidige coalitie de meeste kans van slagen. ‘Op basis van de gevoerde gesprekken met alle fracties lijkt op dit moment het meeste draagvlak te zijn voor de voorkeursvariant VVD-D66-CDA-SP,’ schrijft hij. ‘Alle vier betrokken partijen geven aan dit als optie te zien. Belangrijkste argumenten die door partijen worden genoemd voor deze coalitie zijn: een voortzetting van de huidige coalitie, waarbij continuiteit van het beleid en goede onderlinge samenwerking wordt geborgd.’ Lees verder

gerelateerde artikelen;

“Provinciebestuur Zuid-Holland met VVD, CDA, D66 en SP grootste kans van slagen”

Den HaagFM 31.03.2015 Informateur Ewald van Vliet adviseert een college van VVD, CDA, D66 en SP in Zuid-Holland. Dat staat in zijn eindrapportage die dinsdag is aangeboden aan de leden van Provinciale Staten. De coalitie in Provinciale Staten bestond de afgelopen vier jaar uit dezelfde partijen.

Volgens Van Vliet heeft voortzetting van de huidige coalitie de meeste kans van slagen. “Op basis van de gevoerde gesprekken met alle fracties lijkt op dit moment het meeste draagvlak te zijn voor de voorkeursvariant VVD-D66-CDA-SP”, schrijft hij. “Alle vier betrokken partijen geven aan dit als optie te zien. Belangrijkste argumenten die door partijen worden genoemd voor deze coalitie zijn: een voortzetting van de huidige coalitie, waarbij continuïteit van het beleid en goede onderlinge samenwerking wordt geborgd.”

Als de formatie mislukt dan is er nog een serieus alternatief van VVD-D66-CDA-SGP en ChristenUnie. Voor andere coalities, met de tweede partij de PVV bijvoorbeeld, bleek volgens de informateur onvoldoende draagvlak. De grootste partij, de VVD zal met dit advies in de hand de formatiebesprekingen beginnen.  …lees meer

Ewald van Vliet uit Monster informateur in Zuid-Holland

RTVWEST 22.03.2015 Westlander Ewald van Vliet (VVD) wordt informateur in Zuid-Holland. Dat bevestigt hij zondagavond tegen Omroep West. Van Vliet stemt in met het verzoek om hem te laten verkennen welke partijen een coalitie kunnen gaan vormen.

De VVD’er laat weten per direct aan de slag te gaan in de provincie. De coalitie in Provinciale Staten bestaat nu nog uit VVD, CDA, SP en D66. De kans is groot dat deze coalitie ook de komende vier jaar door gaat. De VVD werd woensdag tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland de grootste partij met tien zetels.

Van Vliet was in 2007 burgemeester van de gemeente Lansingerland. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Westland. . Lees verder

gerelateerde artikelen;

EwaldvanVlietinformateurinZuid-Holland

Den HaagFM 22.03.2015 Ewald van Vliet (VVD) wordt informateur in Zuid-Holland. Dat bevestigt hij zondagavond tegen Omroep West. Van Vliet stemt in met het verzoek om hem te laten verkennen welke partijen een coalitie kunnen gaan vormen.

De VVD’er laat weten per direct aan de slag te gaan in de provincie. De coalitie in Provinciale Staten bestaat nu nog uit VVD, CDA, SP en D66. De kans is groot dat deze coalitie ook de komende vier jaar door gaat. De VVD werd woensdag tijdens de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland de grootste partij met tien zetels.

Van Vliet was in 2007 burgemeester van de gemeente Lansingerland. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Westland. …lees meer

Ewald van Vliet uit Monster gevraagd als informateur in Zuid-Holland

RTVWEST 22.03.2015 Ewald van Vliet (VVD) uit Monster is gevraagd om de informateur in Zuid-Holland te worden. Alle lijsttrekkers in de Provinciale Staten staan achter het verzoek om hem te laten verkennen welke partijen een coalitie kunnen vormen.

Van Vliet was in 2007 burgemeester van Lansingerland. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Westland.

De coalitie in de Provinciale Staten bestaat nu nog uit VVD, CDA, SP en D66. De kans is groot dat deze coalitie ook de komende vier jaar door gaat. De VVD werd woensdag tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland de grootste partij met tien zetelsLees verder

gerelateerde artikelen;

VVD wint verkiezingen PS in Utrecht van D66 met 104 stemmen verschil

NU 23.03.2015 De VVD heeft afgelopen woensdag in de provincie Utrecht 104 stemmen meer gekregen dan D66. De VVD heeft daarmee de verkiezingen voor Provinciale Staten gewonnen, al hebben de twee partijen beiden negen zetels.

Dat heeft Jan van Zanen maandagmorgen bekendgemaakt. Van Zanen is als burgemeester van de stad Utrecht voorzitter van het centraal stembureau in de provincie.

De verkiezingsuitslag bleef in Utrecht tot maandagmorgen spannend, want in eerste instantie leek D66 winnaar van de verkiezingen met acht stemmen meer dan de VVD.

Dit zijn de uitslagen van de provinciale verkiezingen l Verkiezingen achter de rug, hoe nu verder?

Lees meer over: Utrecht Verkiezingen

Gerelateerde artikelen;

VVD wint met 104 stemmen

Telegraaf 23.03.2015   De VVD heeft in de provincie Utrecht 104 stemmen meer gekregen dan D66. De VVD heeft daarmee de verkiezingen voor Provinciale Staten gewonnen, al hebben de twee partijen beiden negen zetels.

Dat heeft Jan van Zanen maandagmorgen bekendgemaakt. Van Zanen is als burgemeester van de stad Utrecht voorzitter van het centraal stembureau in de provincie.

Verkiezingsuitslag Zuid-Holland blijft onveranderd

RTVWEST 23.03.2015 De definitieve verkiezingsuitslag die de provincie Zuid-Holland maandag bekend maakte, leidt niet tot veranderingen in de zetelverdeling.

Afgelopen donderdagochtend werd een voorlopige uitslag gepresenteerd, die maandag ongewijzigd kon worden vastgesteld als definitief.

De VVD blijft met tien zetels de grootste partij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, gevolgd door de PVV met acht zetels. D66 en CDA hebben allebei zeven zetels. Lees verder

LEES OOK: Hoe stemde jouw gemeente? Bekijk hier alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

gerelateerde artikelen

Verkiezingsuitslag blijft onveranderd – Cohen en Van Rey gekozen

NRC 23.03.2015 De regeringscoalitie van VVD en PvdA en de ‘constructieve drie’ van D66, ChristenUnie en SGP blijven staan op 36 zetels in de Eerste Kamer. Twee te weinig voor de meerderheid in de 75 zetels tellende senaat. Dat blijkt uit de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten, meldt de Kiesraad.

WATER NATUURLIJK EN CDA GROOTST IN WATERSCHAP

Bij de waterschapsverkiezingen zijn Water Natuurlijk (84 zetels) en het CDA (76 zetels) de grootste partijen geworden. Dat heeft de Unie van Waterschappen vandaag laten weten. De VVD haalde 67 zetels. Nieuwkomer 50Plus heeft in bijna alle waterschappen een zetel bemachtigd. Voor de Partij voor de Dieren is het aantal zetels verdubbeld: van 8 zetels bij 6 waterschappen in 2008 naar 15 zetels bij 8 waterschappen nu.

lees ook; CDA en Water Natuurlijk grootst in waterschap

en; CDA en Water Natuurlijk grootst bij waterschapsverkiezingen

ook: CDA en Water Natuurlijk grootst

WAT VERDER OPVALT :

 • Job Cohenis met voorkeurstemmen gekozen in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij stond op een ‘onverkiesbare’ twintigste plek, maar kan door zijn 6.327 stemmen – theoretisch gezien – een plek innemen in het dagelijks bestuur.
 • De van corruptie verdachte politicusJos van Rey is gekozen in de Provinciale Staten van Limburg. Van Rey was lijstduwer voor de Volkspartij Limburg en kreeg in totaal 3.801 voorkeurstemmen. Lijsttrekker Vincent Zwijnenberg kreeg 834 stemmen. Morgen wordt duidelijk of hij daadwerkelijk de zetel inneemt.
 • De komende vier jaar zitten minder vrouwen in Gelderse Provinciale Statendan in de huidige Staten. Donderdag worden 18 vrouwen geïnstalleerd. Nu worden 20 van de 55 zetels bezet door een vrouw, meldt gldstemt.nl, de verkiezingssite van De Gelderlander en Omroep Gelderland. LEES VERDER

Verkiezingsuitslag voor Provinciale Staten blijft onveranderd

NU 23.03.2015 De coalitie van VVD en PvdA blijft na de Provinciale Statenverkiezingen met steun van de ‘constructieve drie’ van D66, ChristenUnie en SGP staan op 36 zetels in de Eerste Kamer.

Dat blijkt uit de definitieve uitslagen van de verkiezingen, die maandag door de Kiesraad zijn verzameld en vastgesteld.

De regeringscoalitie van VVD (13 zetels) en PvdA (8) neemt in de Eerste Kamer 21 zetels in.

Zelfs met steun van D66 (10 zetels), ChristenUnie (3) en SGP (2) kan de regering niet bogen op een meerderheid in de Senaat. Daarvoor zijn 38 zetels vereist.

Het CDA komt in de Eerste Kamer op 12 zetels, PVV en SP elk op 9. GroenLinks heeft er 4, 50Plus en de Partij voor de Dieren elk 2. De Onafhankelijke Senaatsfractie/overig neemt de laatste zetel in.

Dit zijn de uitslagen van de provinciale verkiezingen l Verkiezingen achter de rug, hoe nu verder?

Lees meer over: Verkiezingen

Gerelateerde artikelen

Verkiezingsuitslag blijft onveranderd

Telegraaf 23.03.2015  De coalitie van VVD en PvdA blijft met steun van de ‘constructieve drie’ van D66, ChristenUnie en SGP staan op 36 zetels in de Eerste Kamer. Dat blijkt uit de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten, die maandag door de Kiesraad zijn verzameld en vastgesteld.

Die projectie van de zetelverdeling door de ANP Verkiezingsdienst in de nacht van woensdag op donderdag blijft daarmee gehandhaafd. De regeringscoalitie van VVD (13 zetels) en PvdA (8) neemt in de Eerste Kamer 21 zetels in. Zelfs met steun van D66 (10 zetels), ChristenUnie (3) en SGP (2) kan de regering niet bogen op een meerderheid in de Senaat. Daarvoor zijn 38 zetels vereist.

Het CDA komt in de Eerste Kamer op 12 zetels, PVV en SP elk op 9. GroenLinks heeft er 4, 50Plus en de Partij voor de Dieren elk 2. De Onafhankelijke Senaatsfractie/overig neemt de laatste zetel in.

Kiesraad geeft maandag uitslag

Telegraaf 23.03.2015  De Kiesraad en de waterschappen presenteren maandag de definitieve uitslag van de verkiezingen van vorige week. Daags na de verkiezingen was al duidelijk hoe er gestemd is, met name op provinciaal niveau. De definitieve uitslag laat echter altijd wat langer op zich wachten.

 – Uitslag 18.03.2015 –

Het opkomstpercentage in Den Haag lag op 40,73. Dat is lager dan het gemiddelde in Zuid-Holland (45,5 procent) en ook lager dan het landelijk gemiddelde (47,5). Het opkomstpercentage in Den Haag ligt flink lager dan bij de vorige statenverkiezingen. Toen was het 50,4.

Alles even rustig nalezen?

Den Haag heeft alle cijfers netjes op een rij gezet in een Excel bestand, dat hier te downloaden is. Uitslagen van andere gemeenten staan natuurlijk ook op onze site, die vind je hier.

Verkiezingen: PVV grootste in Haagse wijk Duindorp, D66 in Duinoord, PvdA blijft populair in Schilderswijk

RTVWEST 20.03.2015 De PVV heeft bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Den Haag het hoogste percentage stemmen gekregen in Duindorp. De partij haalde daar ruim 42 procent van de stemmen. Dat blijkt uit de definitieve uitslag die de gemeente Den Haag vrijdag bekend heeft gemaakt.

De partij van de Arbeid, die in alle gemeenten in Nederland verlies leed, blijft populair in de Haagse Schilderswijk. Daar haalde de partij het hoogste percentage: ruim 23.

De VVD en D66 kregen de meeste stemmen. Beide partijen wisten ruim 18 procent van de kiezers aan zich te binden. Maar D66 kreeg net een tiental stemmen meer en is daarmee de grootste geworden in Den Haag.
Lees verder

Verkiezingen: PVV hoogste percentage stemmen in Duindorp

Den HaagFM 20.03.2015 De PVV heeft bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Den Haag het hoogste percentage stemmen gekregen in Duindorp. De partij haalde daar ruim 42 procent van de stemmen. Dat blijkt uit de definitieve uitslag die de gemeente Den Haag vrijdag bekend heeft gemaakt.

De PvdA, die in alle gemeenten in Nederland verlies leed, blijft populair in de Schilderswijk. Daar haalde de partij het hoogste percentage: ruim 23. D66 was het populairst in Duinoord, daar haalde de partij 27 procent van de stemmen. De VVD hengelde de meeste kiezers binnen in Westbroekpark/Duttendel, met ruim 44 procent.

Het opkomstpercentage in Den Haag lag op 40,73. Dat is lager dan het gemiddelde in Zuid-Holland (45,5 procent) en ook lager dan het landelijk gemiddelde (47,5). Ook ligt het opkomstpercentage flink lager dan bij de vorige provinciale verkiezingen. Toen was dat 50,4 procent in Den Haag. …lees meer

Dit moet u weten over de uitslag van de provinciale verkiezingen

VK 19.03.2015 Nederland stemde woensdag op nieuwe provinciale politici en, indirect, op nieuwe vertegenwoordigers in de Eerste Kamer. De meest opvallende uitkomsten op een rij.

Uitslagen;

Bekijk hier de uitslag van de verkiezingen in uw provincie
Bekijk hier de uitslag van de verkiezingen in uw gemeente

Hoe stemde jouw gemeente? Bekijk hier alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

Einduitslag Zuid-Holland: VVD grootste, D66 grootste stijger, PvdA grootste verliezer

‘Coalitie VVD, CDA, SP, D66 gaat door in Zuid-Holland’

Vrijwel evenveel stemmen voor D66 en VVD in Den Haag

‘De PvdA kreeg er flink van langs’

Terwijl de toespraken klinkenschuiven in de zaal steeds meer bekende politieke kopstukken uit de landelijke politiek aan. Gewezen LPF-minister Hilbrand Nawijn is aanwezig namens zijn Nederland Lokaal en in de hoek van de zaal staan ook de oprichters van de politieke partij Denk, van Groep Kuzu/Öztürk, voorheen leden van de PvdA, om de uitslagen op de voet te volgen. ‘Wat mij opvalt is dat de opkomst lager is dan normaal’, aldus Tunahan Kuzu, die deze avond heel wat handen staar te schudden. ‘De mensen herkennen zichzelf niet in de politici. Er is niet genoeg diversiteit. Wat daarnaast in het oog springt is dat de PvdA er flink van langs heeft gekregen. Dat verbaast mij niets. De kiezers herkennen zich niet in de partij, die zijn mensen heeft verloochent. Ook opvallend dat de SP op de linkerflank nu het grootste is.’

‘IK MOET EERLIJK ZEGGEN DAT HET HARTSTIKKE SPANNEND IS’

BB 19.03.2015 VVD de winnaar, PvdA de verliezer en opgetogen gezichten bij D66. In het provinciehuis van Zuid-Holland beleefde een gemeleerd gezelschap van politici en bestuurders een enerverend avondje, dat aanvankelijk rustig begon maar laat eindigde.

Arie Slob
De meeste aandacht in het provinciehuis ging aan het begin van de avond uit naar Arie Slob, die met zijn delegatie van de ChristenUnie was neergestreken in Den Haag. Slob zag zijn partij zetels winnen en constateerde dat tevreden, maar zonder uitbundig te worden. ‘Dit is natuurlijk een mooie uitslag. Van tevoren hoop je op winst en dan is het mooi dat het uitkomt.’ De Zwollenaar, die in zijn thuisstad de grootste werd, hoopt dat het CDA en GroenLinks zich aansluiten bij de oppositie, waar hij zelf fanatiek deel vanuit maakt. ‘Het wordt tijd dat het CDA uit zijn midlife-crisis komt. We moeten aan de slag. Voor het kabinet wordt het nog moeilijker met deze uitslag een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen, maar dat is hun probleem’, zo wilde hij tussen het opnemen van camera-items voor NOS, RTV Rijnmond en Omroep West door, kwijt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Alle verkiezingsuitslagen zijn binnen – VVD grootste met 13 zetels

NRC 19.03.2015 Alle Nederlandse gemeenten zijn klaar met het tellen van de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing van gisteren. De laatste die zijn uitslagen doorgaf was het Noord-Hollandse Uitgeest, zo meldt persbureau ANP vanmiddag. Regeringspartij VVD is de grootste met 15,8 procent van de stemmen.

Omgerekend lijkt de partij daarmee te kunnen rekenen op 13 zetels, hoewel de exacte zetelverdeling pas later duidelijk wordt. CDA is de tweede partij met 14,7 procent van de stemmen, of 12 zetels. D66 wist 12,3 procent van de stemmers te overtuigen en heeft 10 zetels in het vooruitzicht.

Uitslag: VVD blijft de grootste in de senaat

Alle stemmen geteld: VVD echt de grootste in senaat

Alle uitslagen Provinciale Statenverkiezingen binnen

Alle uitslagen en reacties: CDA en D66 grote winnaars

Uitslagenkaart Provinciale Statenverkiezingen

Op de kaart ziet u de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen 2015.

Bekijk ook: De zetelverdeling per provincie en landelijke prognose.

#PS2015: wat zijn de uitslagen in uw provincie?

De stemmen zijn geteld: VVD verslaat CDA met 1 zetel

Bekijk hier alle uitslagen per gemeente en landelijk

En lees alles over de verkiezingen in ons dossier

Ruttes ‘referendum’ over kabinet komt hem nu duur te staan

Juichen of stil toekijken op de partijbijeenkomstenfoto

 ‘Leer leven met wisselende coalities’

‘Uitkomst boven verwachting’

Opgetogen Buma ziet groene CDA-vlag weer overal wapperen

‘Gedogen op de schop’

SP grootste in Groningen

Rutte verwacht uitzitten rit

Opkomst fors lager

SP scoort bij vrouwen

Wilders hoopte op beter resultaat

‘PVV profiteerde van opkomst’

‘Partijtop lijkt in andere wereld’

Rode bolwerk in Groningen stort in

PvdA verliest in alle gemeenten

Verliezend PvdA noemt verkiezingsuitslag ‘pijnlijk’

Media: kabinet bestraft, en kan Samsom wel blijven?

Samsom krijgt rode kaart

Voorpagina van donderdag

VVD nipt grootste bij Provinciale Statenverkiezingen

VVD toch de grootste partij in provincie Utrecht

‘Ze zetten hun kanon in, maar hebben misgeschoten’

Waarom stemmen loont: in Utrecht maakten 7 stemmen het verschil

‘Genoeg is genoeg’, maar niet voor teleurgestelde PVV in de Staten

PVV grootste in Rotterdam

Rutte: VVD op weg terug

VVD weer nipt de grootste

‘Inbrekers’ in stemlokaal

Senaat in juni aan de slag

Teruglezen: liveblog over Provinciale Statenverkiezingen

Pechtold in debat: Wilders praat ons angst aan

VK 16.03.2015 PVV-leider Geert Wilders praat anderen angst aan voor moslims. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold vanavond in het televisieprogramma EenVandaag, waar hij in verkiezingsdebat ging met Wilders.

U wil zelf alles kunnen zeggen, maar u verbiedt een ander z’n religie uit te kunnen voeren, aldus D66-leider Alexander Pechtold !!

‘We moeten ons niet, zeker niet als je Partij voor de Vrijheid heet, op de momenten dat terroristen ons uitdagen, onze eigen vrijheden ontnemen. En dat doet u wel. U wil zelf alles kunnen zeggen, maar u verbiedt een ander z’n religie uit te kunnen voeren. En u neemt het mensen kwalijk, hele bevolkingsgroepen die u discrimineert, dat een enkeling dat geloof misbruikt’, zei Pechtold. ‘U heeft het altijd over haatpredikers, u bent een angstprediker als het gaat om dit probleem.’

‘Wilders de wegloper’ en ‘Pechtold de ontkenner’ in debat

Trouw 16.03.2015 Een wegloper en een ontkenner, een terror-oehoe en een wolf. Geert Wilders en Alexander Pechtold deden vanavond hun best om elkaar zo slecht mogelijk af te schilderen. Maar het EenVandaag-verkiezingsdebat was vooral interessant toen de leiders van PVV en D66 afweken van hun ingestudeerde quotes en de actualiteit aan bod kwam.

“Ik dacht dat hij was gevangen, maar de terror-oehoe van de Nederlandse politiek staat daar.” Met een Wiegeliaanse vinger wees Geert Wilders op Alexander Pechtold, maar die leek niet echt onder de indruk. “Ja, en de wolf staat daar.” Waar het op sloeg, was niet echt duidelijk, maar met de kwinkslag wist Wilders zich wel verzekerd van aandacht.

‘Wilders praat ons angst aan’

Telegraaf 16.03.2015 PVV-leider Geert Wilders praat anderen angst aan voor moslims. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold maandagavond in het televisieprogramma EenVandaag, waar hij in verkiezingsdebat ging met Wilders. „We moeten ons niet, zeker niet als je Partij voor de Vrijheid heet, op de momenten dat terroristen ons uitdagen, onze eigen vrijheden ontnemen. En dat doet u wel. U wil zelf alles kunnen zeggen, maar u verbiedt een ander z’n religie uit te kunnen voeren. En u neemt het mensen kwalijk, hele bevolkingsgroepen die u discrimineert, dat een enkeling dat geloof misbruikt”, zei Pechtold. „U heeft het altijd over haatpredikers, u bent een angstprediker als het gaat om dit probleem.”

Vijf redenen waarom je woensdag 18 maart moet stemmen voor de Provinciale Staten

RTVWEST 16.03.2015 De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur, maar heel populair zijn deze verkiezingen niet onder Zuid-Hollanders. Toch zijn er genoeg redenen om woensdag je stem te laten horen. Omroep West zet de belangrijkste kwesties voor je op een rij.

 1. Rotterdam -The Hague Airport
  De economie groeit weer en dat kan zomaar meer perspectief bieden voorRotterdam-The Hague Airport. Het is namelijk mede aan de provincie Zuid-Holland om te bepalen hoeveel luchtverkeer er vanaf deze luchthaven mag opstijgen en landen.
 2. Rijnlandroute
  Komt ‘ie er of komt ‘ie er niet? Dat was jarenlang de vraag over de Rijnlandroute. De weg die tussen Katwijk en de A4 bij Leiden moet gaan lopen, is inmiddels goedgekeurd door Provinciale Staten. Door procedures van belanghebbenden is het inmiddels aan de Raad van State om er een oordeel over te vellen. Toch kunnen de verkiezingen nog verschil maken,GroenLinks en SP zijn namelijk allebei tegen de weg.

LEES OOK: Kiezerscolumn: De Rijnland Route en de verkiezingen

 1. Helihaven
  Als het aan het bedrijf Heliplan ligt gaan er over een tijdje 400 vluchten vertrekken vanaf een gloednieuw helikopterplatform bij het Prins Clausplein. Het zou gaan om taxi- en plezier vluchten. De buurtbewoners van de wijk Ypenburg in Den Haag zien daar helemaal geen plezier in. Zij vrezen voor geluidsoverlast.Ook de Haagse Stadspartij ziet de helihaven niet zitten. Maar de gemeente heeft er weinig over te zeggen, het is de provincie die uiteindelijk over de vergunning gaat.

LEES OOK: Kiezerscolumn: Nóg een vliegveld in de Randstad?!

 1. Ottertunnel
  Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Een ottertunnel moet er voor zorgen dat de otters van de Nieuwkoopse Plassen veilig kunnen oversteken zonder plat gereden te worden. DePVV vindt het zonde van het geld. De partij wil de otters laten uitzetten in Friesland, waar een groot deel van hun familie woont en waar de dieren ooit vandaan kwamen.
 2. Windmolens
  You hate them, or you love them..windmolens.En zo denken de partijen in de Provinciale Staten er ook over. De standpunten van de partijen liggen erg uit elkaar. En de gemeenten in Zuid-Holland zijn de windturbines ook liever kwijt dan rijk. De provincie heeft de meeste gemeenten die niet open staan voor windmolens.

Weet je nou nog niet op wie je gaat stemmen? Misschien kan het debat van Omroep West en RTV Rijnmond je op weg helpen. In het provinciehuis kruisen de zes grootste partijen de degens.  Maandagavond wordt het debat live uitgezonden tussen 18.00 en 19.00 uur op 89.3 Radio West. Lees verder

» Lees hier meer over de Provinciale Statenverkiezingen

gerelateerde artikelen;

Zieltjes winnen in Gouda op verkiezingsmarkt is laatste grote kans voor politieke partijen

RTVWEST 16.03.2015 De traditionele verkiezingsmarkt in Gouda is voor partijen één van de laatste kansen om kiezers te overtuigen. Over twee dagen mogen stemgerechtigden stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Van bekende tot minder bekende partijen zette zich zaterdag in om de laatste twijfelaars voor zich te winnen. Toch lijken de meeste voorbijgangers zich niet te laten overtuigen door de gadgets, snoep of flyers die bij de campagnes worden uitgedeeld. ‘De politieke partijen die hier flyeren moeten wel met hele goede ideeën komen willen ze mij op straat nog kunnen overtuigen’, reageert een voorbijgangster.

Maar de meeste passanten weten echter al wat ze gaan stemmen. ‘Ik vind niet dat je op het laatste moment pas moet gaan bekijken wat je gaat stemmen’. In totaal doen er 53 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Wie nog niet weet waarop gestemd moet worden kan hier de stemwijzer nog invullen.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Weet je nog niet op wie je gaat stemmen voor de Provinciale Staten? Luister maandagavond naar het lijsttrekkersdebat

RTVWEST 16.03.2015 Met nog twee dagen te gaan tot de Provinciale Statenverkiezingen, staan de lijsttrekkers van de zes grootste partijen maandagavond tegenover elkaar. Radio West en Radio Rijnmond spreken hen in de Statenzaal van het Provinciehuis over een aantal ‘knellende kwesties’.

VVD, D66, PVV,CDA, PvdA, SP, gaan met elkaar in debat over windmolens in Zuid-Holland, Provinciale wegen,en de aanleg van ottertunnels. Verdienen boeren in Zuid -Holland meer ruimte voor de bouw megastallen? En hoe staat de provincie tegenover uitbreiding van het aantal vluchten vanaf Rotterdam-The Hague Airport  en mogelijke aanleg van een helihaven in de wijk Haagse wijk Ypenburg?

Onder leiding van Menno Tamming en Lot van Bree van Omroep West en Justus Cooiman van Radio Rijnmond worden deze onderwerpen gaan de politici met elkaar in debat. Het lijsttrekkersdebat is van 18.00 tot 19.00 uur te horen op 89.3FM Radio West en de volgende dag om 18.00uur te zien op TV West.   Lees verder

Meer over de lijsttrekkers en de Provinciale Statenverkiezingen 2015 op onze speciale pagina.

gerelateerde artikelen;

Bijna 12,8 miljoen Nederlanders mogen stemmen voor Provinciale Staten

RTVWEST 16.03.2015 Bijna 12.790.000 mensen mogen woensdag hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat blijkt uit gegevens die de 393 Nederlandse gemeenten aan de Verkiezingsdienst van het ANP hebben doorgegeven.

Het aantal mensen dat mee mag doen aan de waterschapsverkiezingen is nog wat groter: het is voldoende als iemand in Nederland woont, de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste.

In totaal doen er 53 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. De ruimste keus hebben inwoners van Gelderland en Groningen, waar negentien partijen op het stembiljet staan. De twaalf provincies hebben opgeteld 570 zetels in de Staten te verdelen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Minister Lodewijk Asscher kent lijstrekker van zijn PvdA in Zuid-Holland niet

RTVWEST 16.03.2015 Dat de Provinciale Statenverkiezingen een speelbal zijn geworden van de landelijke politieke kopstukken wordt deze week bevestigd in WestBusiness presenteert: FRITS!. Tafelgast Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en vice-premier, moet in de uitzending bekennen geen idee te hebben wie in de provincie Zuid-Holland de lijsttrekker is van zijn partij PvdA.

Als presentator Frits Huffnagel de vraag aan de minister stelt, moet Asscher het antwoord schuldig blijven. ‘Maar in mijn eigen provincie Noord-Holland weet ik het wel’, probeert Asscher de situatie nog te redden.

De lijsttrekker van de PvdA in Zuid-Holland is Ron Hillebrand. Samen met zestien andere partijen dingt hij op 18 maart mee naar een zo goed mogelijk resultaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Politici debatteren bij Haagsche Studenten Vereniging

Den HaagFM 16.03.2015 In het kader van de Provinciale Verkiezingen debatteren politici maandag bij de Haagsche Studenten Vereeniging.

De politici krijgen vijf stellingen om over te debatteren. Daarna zijn er nog wat korte stellingen waar alleen ja of nee op geantwoord kan worden. De avond aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 3 wordt afgesloten met de mogelijkheid voor de politici de studenten nog een laatste keer te overtuigen voor hun partij te stemmen.

De Provinciale Verkiezingen zijn komende woensdag. Behalve voor de Provinciale Staten kunnen mensen dan ook een stem uitbrengen voor de leden van het Waterschap Delfland.

Luister dinsdagmiddag om 16.00 uur naar het programma van Ron Davids op Den Haag FM voor een verslag van het debat. …lees meer

Verkiezingen: dit staat er woensdag voor de grote partijen op het spel›

NRC 16.03.2015 Woensdag gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Officieel om het ‘parlement’ van de provincie te kiezen, maar omdat de Statenleden in mei de Eerste Kamer kiezen, heeft de verkiezing ook voor Den Haag grote gevolgen. Wat staat er woensdag voor de grote landelijke partijen op het spel? Een overzicht.

VVD: geplaagd door schandalen
Voor de VVD staat er veel op het spel, dat is vooral te merken aan de wijze waarop premier Mark Rutte zelf zich inzet in de verkiezingscampagne. “Dit zijn landelijke verkiezingen, die raken direct ook het kabinet”, zei hij begin dit jaar in een interview met NRC Handelsblad (€). Sindsdien wordt de partij geplaagd door schandalen, met als dieptepunt het vertrek van het JustitieduoIvo Opstelten en Fred Teeven. De VVD is in de Eerste Kamer met 16 zetels de grootste partij, maar het is zeer de vraag of dat zo blijft. Rutte lijkt te hebben opgegeven dat de VVD alleen met coalitiepartner PvdA een meerderheid haalt, maar hoopt met de gedogers D66, ChristenUnie en SGP wel aan de benodigde 38 zetels te komen. Zijn pogingen in interviews en televisiedebatten steeds de hand uit te steken naar CDA, SP en GroenLinks, stuitten slechts op weerstand.

PvdA: halvering dreigt

De Partij van de Arbeid moet de neergang in de Eerste Kamer nog ervaren. In 2011 deed de partij het – toen in felle oppositie tegen Rutte I en vooral gedoogpartner PVV – meer dan behoorlijk: 14 zetels. De Tweede Kamerverkiezingen verliepen nog beter, maar sinds de partij regeert, is zij electoraal in een vrije val beland. Bij de lokale en Europese verkiezingen stemden vorig jaar nog maar zo’n de 10 procent van de kiezers PvdA en de weg omhoog lijkt nog niet gevonden. Partijleider Diederik Samsom heeft in ieder geval zijn campagnestrategie aangepast, hij gaat niet meer bij kiezers langs de deuren. De partij zou in de senaat wel eens kunnen halveren. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor het kabinet en de invloed in de provincies, maar zal ook de leiderschapsdiscussie rond Diederik Samsom weer kunnen aanwakkeren.

PVV: kabinet naar huis sturen

Als Geert Wilders zelfs bij de VARA verschijnt, weet je dat het menens is in de campagne. De PVV hoopt op een hoge opkomst, want haar kiezers zijn sneller dan anderen geneigd thuis te blijven. Het is onwaarschijnlijk dat de PVV, zelfs wanneer ze in sommige provincies de grootste wordt, een coalitie weet te vormen. Weinig andere partijen zullen met ze willen besturen na de gestrande avonturen in Den Haag en Limburg. Wilders’ inzet is vooral om het kabinet naar huis te sturen door zoveel mogelijk zetels in de senaat te bemachtigen — en daarmee Tweede Kamerverkiezingen forceren. Het is overigens onduidelijk wie daarop plaatsnemen, want de PVV heeft nog geen andere kandidaten voor de Eerste Kamer bekend gemaakt dan Marjolein Faber, die deze campagne in opspraak kwam omdat ze haar zoon had ingehuurd.

SP: profiteren van neergang PvdA
Profiteert de SP (voldoende) van de neergang van de PvdA? Dat is de vraag voor de partij van Emile Roemer. Hij is met Wilders de enige die hardop zegt dat een minderheid voor de coalitie en de ‘constructieve’ drie betekent dat het kabinet moet verdwijnen. Tegenover die harde oppositie in Den Haag staat dat de partij in de provincie juist hoopt tot meer coalities toe te treden. De afgelopen vier jaar bestuurde de SP met succes in Noord-Brabant en Zuid-Holland en dat smaakt naar meer.

D66: forse winst verwacht
Het is D66 vaak overkomen dat torenhoge peilingen op de verkiezingsdag niet werden verzilverd. Zo werd de partij in 2012 slachtoffer van de tweestrijd tussen Rutte en Samsom. Dat wil partijleider Alexander Pechtold nu voorkomen door zijn eigen tweestrijd aan te gaan, met Geert Wilders. Vanavond debatteren zij één-op-één bij EenVandaag. Dat de partij in de senaat fors zal groeien is zeker, want ze heeft nu maar vijf zetels. De vraag is welke eisen D66 aan VVD en PvdA gaat stellen om het kabinet te blijven steunen.  LEES VERDER›

Woensdag naar de stembus

Telegraaf 16.03.2015 Nog ongeveer 48 uur tot de stembureaus opengaan. Nederland kiest woensdag voor zowel de Provinciale Staten als de waterschappen. Maar waar gaan zij over? En hoe werken de verkiezingen?

Wat doen provincies en waterschappen?

De twaalf provincies zijn onder meer verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van wegen en voor natuur en milieu. Daarnaast controleren provincies de begrotingen van gemeenten. In noodgevallen kunnen provincies gemeenten onder toezicht stellen. Elke provincie heeft zijn eigen ‘parlement’, de Provinciale Staten. Die kiezen het provinciebestuur, de Gedeputeerde Staten. Voorzitter daarvan is de benoemde commissaris van de Koning. Daarnaast is Nederland opgedeeld in 24 waterschappen. Die moeten onder meer de dijken en waterkeringen inspecteren en beheren. Waterschappen zorgen ook voor de kwaliteit van het water en beheren de waterstand in de polders. Daaraan geven ze elk jaar ongeveer 2,4 miljard euro uit. De besturen van die waterschappen kunnen we woensdag kiezen.

De verkiezingskaravaan

VK 16.03.2015 De campagne voor de provinciale statenverkiezingen van woensdag 18 maart is op stoom. In dit blog verzamelen we voor u de opmerkelijkste voorstellen, filmpjes en prullaria.

PVV en PvdD minst effectief in Provinciale Staten

NU 15.03.2015  Van alle partijen in de provinciale staten zijn de Partij voor de Dieren en de PVV het minst effectief.

Dat blijkt zondag uit onderzoek van Reporter Radio  naar de politieke activiteiten van alle partijen in alle provincies.

15 procent van de door PVV ingediende moties en amendementen werd in de afgelopen vier jaar door een meerderheid ondersteund. Van alle partijen is dat het laagste slagingspercentage. De PVV diende 643 moties in, waarvan 94 werden aangenomen.

Op het gebied van de amendementen scoorde de Partij voor de Dieren het laagst. Gemiddeld per provincie werden 7 procent van de amendementen door een meerderheid gesteund.

De PvdD-Statenleden maken gemiddeld gezien het meeste gebruik van amendementen en moties. Een gemiddeld PvdD-Statenlid dient meer dan veertig moties en zes amendementen in.

Hierom draaien de provinciale verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur

Lees meer over: Verkiezingen Provinciale Staten

Hier geeft de provincie Zuid-Holland ons geld aan uit

RTVWEST 13.03.2015 DEN HAAG – Zuid-Hollanders betaalden vorig jaar 249 euro per persoon aan de provincie Zuid-Holland. In totaal leverde dat de provincie 889,5 miljoen euro op. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar waar gaat dat geld precies naartoe?

Het meeste geld gaat naar de post verkeer en vervoer: 326,4 miljoen euro. Hieronder vallen de aanleg van provinciale wegen, tunnels, viaducten en fiets- en parkeerplaatsen. Ook het onderhoud aan bruggen en sluizen valt hieronder, net als het organiseren van openbaar streekvervoer. … Lees verder

LEES OOK: Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015

» Meer over de Provinciale Statenverkiezingen 2015 op onze speciale pagina.

gerelateerde artikelen;

Geen media13-03Hier geeft de provincie Zuid-Holland ons geld aan uit

Geen media11-03Zuid-Holland pompt relatief weinig geld in de lokale economie

Geen media28-02Zuid-Holland houdt hand op de knip om ‘zieltjes’ te winnen voor verkiezingen

Geen media24-02PvdA begint campagne verkiezingen: 5 miljoen investeren in sport Zuid-Holland

Geen media10-02Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015 staat online; vul ‘m hier in

Peiling: nog weinig verandering

Telegraaf 13.03.2015  Nog amper een week voor de verkiezingen voor Provinciale Staten blijft de steun van de kiezer voor de VVD-PvdA-coalitie en de steunende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP onvoldoende. Uit de peiling van bureau Ipsos vrijdag blijkt dat de vijf partijen geen meerderheid halen in de Senaat.

De Eerste Kamer wordt in mei gekozen door de nieuwe provinciale vertegenwoordigers. De regeringsfracties staan op fors verlies en zouden nog maar negentien zetels halen, net zoveel als vorige week. Nu hebben ze er samen nog dertig. Met de huidige drie constructieve partijen erbij komen ze uit op 33 zetels, nog altijd vijf te weinig voor een meerderheid in de Senaat.

Waar gaan verkiezingen 18 maart echt over?

Elsevier 10.03.2015 Eerste Kamer, provincies, waterschappen. Er staat veel op het spel op woensdag 18 maart. Waarover gaat het echt? In zeventien vragen alles over de provincies, van opcenten en verrommelling tot vispassages.

Waar gaan de verkiezingen van woensdag 18 maart over?

Die dag worden de leden van de Provinciale Staten en de waterschappen gekozen. Indirect gaat het ook om de Eerste Kamer. De op 18 maart te kiezen 570 leden van Provinciale Staten kiezen op 26 mei de 75 leden van de Eerste Kamer.

De verkiezingen van 18 maart bepalen ook het lot van het kabinet. Hoe kunt u door strategisch te stemmen daarin een rol spelen? Lees verder >

 Wat speelt er in de twaalf provincies? Lees verder >

zie ook;

5 mrt Wat speelt er in de twaalf provincies?

27 feb ‘Verkiezingen moeten gaan over bizarre provinciale belastingcultuur’

5 mrt Hoe u het kabinet-Rutte II kunt wegstemmen. Of juist niet

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2015  BB

BB 08.03.2015 Flinke virtuele verschuivingen in het aantal zetels van de politieke partijen, anderhalve week voor de Provinciale Statenverkiezingen. De VVD stijgt vier zetels, de PvdA twee en 50Plus één

PVV grootste
PVV en D66 dalen juist twee zetels. CDA, SP en GroenLinks verliezen één zetel. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Met de verschuiving zou de VVD nu 21 zetels in de Tweede Kamer hebben en de PvdA 15. Ondanks de daling, blijven de PVV, D66 en CDA de grootste partijen in deze peiling; met respectievelijk 26, 23 en 22 zetels.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Haagse politici op pad voor Provinciale Verkiezingen

Den HaagFM 08.03.2015 Niet alleen de kandidaten voor de Provinciale Verkiezingen op 18 maart voeren campagne. Ook Haagse lokale politici gingen dit weekend op pad.

Zo gingen gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid naar de Haagse Markt op folders uit te delen. Wethouder Karsten Klein voerde in Wassenaar campagne voor het CDA.

Bij de Provinciale Verkiezingen kan op 66 Hagenaars worden gestemd. In totaal staan er 431 kandidaten op de kieslijsten van de veertien deelnemende partijen. Er kan in onze stad onder meer worden gestemd in een hotel, popzaal of museum.

Grote foto: Lobke Zandstra (Twitter)
Kleine foto: Karsten Klein (Twitter) …lees meer

66 Hagenaars doen mee aan Provinciale Verkiezingen

Den HaagFM 06.03.2015 Bij de Provinciale Verkiezingen op woensdag 18 maart kan op 66 Hagenaars worden gestemd. In totaal staan er 431 kandidaten op de kieslijsten van de veertien deelnemende partijen.

De partij met de meeste Hagenaars op de lijst is het CDA, waar op tien stadsgenoten kan worden gestemd. De SGP is de enige partij die het zonder Hagenaars op de lijst doet. De hoogstgeplaatste Hagenaar is lijsttrekker Chris Schaapman van de ChristenUnie.

Enkele ‘bekende Hagenaars’ op de lijst zijn oud-wethouder Wilbert Stolte (CDA), Europarlementariër Wim van de Camp (CDA), gemeenteraadslid Arjen Kapteijns (GroenLinks), gedeputeerde Han Weber (D66) en oud-journalist Alexander Münninghoff (50 Plus). …lees meer

Zuid-Holland kiest: Lijsttrekkers geportretteerd, vanaf maandag op TV West

RTVWEST 02.03.2015 De reeks portretten van de lijsttrekkers van de provinciale statenverkiezingen wordt maandag afgetrapt met Huri Shahin van GroenLinks. Dagelijks wordt er op TV West een andere lijsttrekker voorgesteld. De portretten worden uitgezonden na het TV West Nieuws van 17.30 uur.

Politiek verslaggever Hans Hemmes volgde de voormannen en -vrouwen een dag lang; thuis, op het werk en op hun lievelingsplekken in de provincie. Alle portretten zijn terug te kijken op de speciale programmapagina.   Lees verder

LEES OOK: Statenleden zijn erg onzichtbaar, Zuid-Hollanders kennen ze amper

» Lees hier meer over de provinciale statenverkiezingen

gerelateerde artikelen;

Statenverkiezingen: Zuid-Hollander wil extra geld voor werkgelegenheid

RTVWEST 02.03.2015 Mensen in Zuid-Holland vinden dat er extra geld moet naar het stimuleren van de werkgelegenheid. Dat onderwerp staat met stip op nummer 1 in een onderzoek van bureau Ipsos in opdracht van de NOS.

De NOS liet het onderzoek uitvoeren in aanloop naar de Statenverkiezingen op woensdag 18 maart. Van de 3.341 respondenten in de steekproef kwamen er 277 uit Zuid-Holland. Zij mochten drie zaken uitkiezen waarvan zij vonden dat er meer geld heen moest. 63 procent van hen koos voor werkgelegenheid.

Andere onderwerpen die Zuid-Hollanders nauw aan het hart liggen, zijn natuur (36 procent), openbaar vervoer (34 procent), aanrijtijden van de hulpdiensten (34 procent) en duurzame energie (25 procent).

Geen beeld

Uit het onderzoek bleek ook al dat Zuid-Hollanders een erg slecht beeld hebben van Statenleden. Maar liefst 93 procent kan geen enkel Statenlid noemen.
Maandagavond om 20.25 uur is er op NPO 2 een debat dat in het teken staat van de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. Provinciale lijsttrekkers gaan met elkaar in gesprek. Lees verder

»Lees alles over de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015 hier

gerelateerde artikelen;

Statenleden zijn erg onzichtbaar, Zuid-Hollanders kennen ze amper

RTVWEST 02.03.2015 Nederlanders hebben een redelijk beeld van wat de provincie doet, maar Statenleden zijn erg onzichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Ipsos in opdracht van de NOS, in aantocht naar de verkiezingen op 18 maart.

In Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht zijn de leden van Provinciale Staten het minst bekend bij de burgers. Met Zuid-Hollanders is het het ergst gesteld. 93 procent van de ondervraagden gaf aan geen enkel Statenlid te kennen. Het landelijke gemiddelde ligt op 84 procent.

Ipsos hield een steekproef onder 3.341 Nederlanders. Iets minder dan helft wist dat de Statenleden direct de leden van de Eerste Kamer kiezen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Vooral mannen op de kieslijst voor Provinciale Statenverkiezingen, alleen bij GroenLinks is meerderheid vrouw

RTVWEST 27.02.2015 Er doen 16 partijen mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart, en op bijna alle lijsten zijn de mannen in de meerderheid. Alleen op de lijst van GroenLinks staan meer vrouwen dan mannen: respectievelijk 64 procent tegenover 36 procent.

Dat blijkt uit een analyse van de kieslijsten van databureau LocalFocus. Van alle kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen is 71,8 procent man. De SGP spant de kroon: die partij heeft een volledig mannelijke lijst.

‘Het is lastig voor partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen om vrouwen te vinden: in tegenstelling tot politiek werk voor de Tweede Kamer is dit in de provinciale politiek een flinke bijbaan. Veel vrouwen vinden dat lastig te combineren met bijvoorbeeld een gezin, waardoor het lastig is ze te werven voor de provinciale politiek’, zegt Anita de Jong van ProDemos. ProDemos is een organisatie die publieksparticipatie in de politiek probeert te vergroten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Wat moet je weten over de provincie Zuid-Holland voor de PSZH2015? Omroep West en NOS zetten zaken op een rij

RTVWEST 26.02.2015 Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de verkiezingen in onze provincie Zuid-Holland? Op wie moet je letten? Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Omroep West zet in samenwerking met de NOS de belangrijkste onderwerpen op een rij in een portret van Zuid-Holland.

Je kunt het portret lezen op onze speciale pagina, met meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Je vindt daar bijvoorbeeld het antwoord op veelgestelde vragen over de provincie. Ook komen kiezers aan het woord, die schrijven over hun belangrijkste verkiezingsthema in een kiezerscolumn.

LEES OOK: Nóg een vliegveld in de Randstad?! (kiezerscolumn)

‘Door samen te werken met de NOS op dit gebied brengen we regionale onderwerpen nóg meer onder de aandacht dan we al doen. Het zijn tenslotte provinciale verkiezingen’, aldus adjunct-hoofdredacteur Henk Ruijl. Alle provincies komen aan bod op de site van de NOS, die ook met andere regionale omroepen samenwerken. Lees verder

gerelateerde artikelen;

POLITICI OP UITERLIJK BEOORDEELD MET STEMTINDER

BB 23.02.2015 Zwevende kiezers die geen zin hebben in hoofdbrekens over allerhande provinciale problematieken kunnen de humoristisch bedoelde stemwijzer StemTinder invullen. Gebruikers baseren met de online app hun stem dan op het uiterlijk van deelnemende politici.

Goed gevoel

StemTinder toont foto’s van de aan de verkiezingen deelnemende politici en de gebruiker bepaalt vervolgens of hij daar een goed gevoel bij heeft. Bij de foto staat niet aan welke partij de politici verbodnen is. Een ‘swipe’ naar rechts betekent ‘ja’ en een swipe naar links ‘nee’. Na een minuutje swipen weet je welke partij het beste bij je past, gebaseerd op uiterlijk van de potentiële Statenleden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Peiling Statenverkiezingen in Zuid-Holland: nek-aan-nekrace tussen PVV en D66

RTVWEST 23.02.2015 De strijd om wie de grootste partij in Zuid-Holland wordt bij de Statenverkiezingen in maart zal gaan tussen de PVV en D66. Dat voorspelt opinie-onderzoeker Maurice de Hond. De PVV staat in zijn peiling op 10 zetels, D66 op 9.

De PVV reageert opgetogen op de peiling voor de Statenverkiezingen. Volgens lijsttrekker Henk de Vree is de keuze voor de kiezer nu ‘helder’: ‘Minder macht naar Brussel of alle macht naar Brussel. Minder islam in Zuid-Holland of meer islam in Zuid-Holland.’

Volgens D66-lijsttrekker Geert-Jan Wenneker worden de verkiezingen extra spannend door de tweestrijd. ‘Er is echt wat te kiezen. Kiest u voor een geasfalteerd Groene Hart en meer kolencentrales of duurzame kenniseconomie.’

VVD en PvdA leveren 5 zetels in

In de peiling verliezen de VVD en de PvdA fors: de partijen moeten elk 5 zetels inleveren. De VVD is nu nog de grootste fractie in Provinciale Staten. Andere partijen zouden nagenoeg gelijk blijven.

Alleen CDA, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren krijgen er een zetel bij in de peiling van Maurice de Hond. Er zou ook plaats zijn voor een nieuwkomer, als Hilbrand Nawijn van Nederland Lokaal. Lees verder

Lees hier meer over de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.

gerelateerde artikelen;

#binnenskamers presenteert uw politieke kijkwijzer

VK 23.02.2015 #binnenskamers brengt u de laatste nieuwtjes, de nieuwste inzichten en scherpste observaties vanaf het Binnenhof, waargenomen en opgetekend door de verslaggevers van onze parlementaire redactie. Hier vindt u gedurende de dag de laatste updates.

Het eerste tv-debat, een kijkwijzer

17.05 uur – Raoul du Pré (@raouldupre)
Bij Nieuwsuur zullen de debatleiders Twan Huys en Dominique van der Heyde vanavond moeten beginnen met een voorstelrondje. Want de Eerste Kamer mag dan enorm aan belang hebben gewonnen, de meeste fractieleiders in de senaat verschijnen toch niet wekelijks op tv. Elco Brinkman, Loek Hermans, Marleen Barth en hun collega’s: ze voerden weliswaar ook dapper campagne in 2011, maar bleven daarna toch weer voornamelijk achter de schermen. PVV-lijsttrekker Marjolein Faber is al helemaal een onbekende voor het grote publiek.

Stemhulp Provinciale Statenverkiezing: Bepaal uw politieke voorkeur

NU 23.02.2015 NU.nl heeft in samenwerking met onderzoeksbureaus iVox en Necker een stemhulp ontworpen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. Wat is uw politieke voorkeur?

Gerelateerde artikelen: Dit zijn de mogelijke gevolgen van de verkiezingen voor Rutte 22-02-15

Rondleiding lijsttrekkers Provinciale Staten door Schilderswijk

Den HaagFM 21.02.2015 Politici van de Zuid-Hollandse partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart hebben vrijdag een rondleiding gekregen door de Schilderswijk.

De organisatie City Mondial verzorgde de fietstocht door de wijk. Onlangs deden ze dat ook voor 150 rechters van de Haagse rechtbank. De tocht ging onder meer langs een christelijke basisschool, een buurtvader die vertelde over projecten voor kinderen en de van oorsprong Joodse Van Ostadewoningen midden in de wijk.

Een van de deelnemers was Lies van Aelst van de SP. “We hebben denk ik allemaal wel een beeld van de wijk na de media-aandacht van afgelopen zomer, daarom vond ik het ook zo goed om de wijk in te gaan en met mensen te praten. Omdat we de wijk op de fiets zijn gaan verkennen, hebben we veel meer gezien dan je misschien normaal zou zien. Het beeld dat ik hierbij kreeg, was heel anders dan het beeld uit de media. Al met al wat het een heel nuttig en verhelderend bezoek dat ons de andere kant van deze Haagse wijk heeft laten zien, de kant van saamhorigheid en positiviteit naar de toekomst!” …lees meer

Mannen domineren kieslijst Provinciale Statenverkiezingen

RTVWEST 20.02.2015 Politieke partijen hebben voor de komende Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart vooral mannen op de kieslijst gezet. Uit een analyse van nieuwsdienst LocalFocus blijkt dat bijna 70 procent van de kandidaten man is.

In Zuid-Holland is 28,2 procent van de kandidaten vrouw. Alleen de provincies Zeeland, Overijssel en Drenthe hebben minder vrouwen op de kieslijst staan. De provincie Friesland heeft met 36 procent de meeste vrouwelijke kandidaten.

Veel vrouwen bij PvdD

Landelijk heeft alleen de Partij voor de Dieren meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. In onze provincie is 46,2 procent van de PvdD-kandidaten vrouw. De SGP scoort in Zuid-Holland en de rest van Nederland het laagst. Die heeft helemaal geen vrouwelijke kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Lees verder

Meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen? Kijk dan hier.

Debat over provinciale politiek van Wijkberaad Houtwijk Den Haag trekt 15 wijkbewoners

RTVWEST 19.02.2015 Er was weinig animo woensdagavond voor de bijeenkomst van Wijkberaad Houtwijk waar 9 Haagse kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen, verdeeld over 9 partijen, zich presenteerden aan de buurt. Volgens de organisatie waren er welgeteld 15 wijkbewoners en dat terwijl het doel van de bijeenkomst was om de Provinciale Staten ‘dichter bij de inwoners te brengen’.
Op 18 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Omroep West houdt een speciale pagina bij met al het nieuws rondom die verkiezing. Lees verder

» Op onze speciale pagina vind je alles over de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.  

gerelateerde artikelen;

Weinig animo in Houtwijk voor bijeenkomst Provinciale Statenverkiezingen

Den HaagFM 19.02.2015 Weinig animo was er woensdagavond voor de bijeenkomst van Wijkberaad Houtwijk waar negen Haagse kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen, verdeeld over negen partijen, zich presenteerden aan de buurt. Volgens de organisatie waren er welgeteld vijftien wijkbewoners en dat terwijl het doel van de bijeenkomst was om de Provinciale Staten “dichter bij de inwoners te brengen”.

“Dat is natuurlijk ontzettend jammer”, zegt Ramon Meesters, voorzitter van Wijkberaad Houtwijk en initiator van de bijeenkomst. “Vorig jaar zat het stampvol, maar toen ging het over de gemeenteverkiezingen. Dat ligt toch een stuk dichter bij de mensen” PvdA-statenlid Willem Minderhout laat zich er niet door uit het veld slaan. “Natuurlijk is het jammer, maar wij komen waar we uitgenodigd worden om de provinciale politiek toch enigszins tot leven te wekken. En als dat niet tot volle zalen leidt, is dat voor ons geen reden om niet te komen.”

Jerry Snellink, kanshebber op een plek in het provinciebestuur namens de SP, denkt dat het abstracte karakter van de Staten te maken heeft met het gebrek aan populariteit. “Het gaat vaak over wegen, water of milieu en dan vooral voor gebieden buiten de steden. Dat spreekt minder tot de verbeelding.” Op 18 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. …lees meer

‘Te weinig oog voor provincie’

Telegraaf 18.02.2015  Het kabinet heeft te weinig oog voor de echte problemen in de provincies. CDA-leider Sybrand Buma zegt dat woensdag.

„Vraag het de Groningers, die minister Kamp terecht vragen om de gasboringen te verminderen voor hun eigen veiligheid. Vraag het de pomphouders in de grensstreek, die al twee jaar lang te hoop lopen tegen de accijnsverhogingen van het kabinet. Vraag het de ouderen en zieken, die vrezen voor de toekomst van hun eigen streekziekenhuis.”

Welke politieke partij zet zich het meest in voor natuur en groene energie in Zuid-Holland?

RTVWEST 18.02.2015 In welk verkiezingsprogramma komen de ontwikkeling van natuur en groene energie er het beste af? Dat is te zien op het Groene Kieskompas van de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland dat dinsdagmiddag is gelanceerd op het provinciehuis.

Aan de hand van 17 stellingen worden de scores van de partijen weergegeven die op 18 maart meedoen aan de verkiezingen. Anders dan bij de Stemwijzer kunnen bezoekers zelf geen antwoord geven op vragen en rolt er ook geen advies uit. Lees verder

» Hier vind je alles wat je moet weten over de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland
gerelateerde artikelen;

NOS organiseert drie verkiezingsdebatten in Den Haag

Den HaagFM 18.02.2015 In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart organiseert de NOS verschillende debatten. Drie daarvan vinden plaats in Den Haag.

Op maandagavond 23 februari is in Nieuwsuur een debat met acht lijsttrekkers voor de Eerste Kamer, rechtstreeks vanuit de Eerste Kamer. Het weekend daarop, zondagmiddag 1 maart, is het NOS Radio 1 Verkiezingsdebat live vanuit Nieuwspoort in Den Haag. De lijsttrekkers voor de Eerste Kamer van de grootste partijen in de huidige senaat zijn uitgenodigd. Tot slot is er aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen, op dinsdag 17 maart, een debat met de partijleiders van de partijen die nu een zetel in de Eerste Kamer hebben, vanuit het Provinciehuis Zuid-Holland.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn op 18 maart. De dan gekozen politici kiezen op hun beurt weer de nieuwe leden van de Eerste Kamer. …lees meer

Verkiezingsborden in een nieuw jasje

Den HaagFM 18.02.2015 De verkiezingsborden in Den Haag zijn in een nieuw jasje gestoken. Op allerlei strategische plekken zijn de borden inmiddels te vinden.

Aan de ene kant staan de posters van partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten. De andere zijde is reclameruimte om stemmen te trekken voor de waterschapsverkiezingen. De kiezer mag op 18 maart twee keer stemmen.

Meest in het oog springend zijn de enorme billboards langs de Zuid-Hollandlaan. Deze borden moeten automobilisten verleiden naar de stembus te gaan. …lees meer

Verkiezingsborden in Den Haag in nieuw jasje

RTVWEST 17.02.2015 De verkiezingsborden in Den Haag zijn in een nieuw jasje gestoken. Op allerlei strategische plekken zijn de borden inmiddels te vinden.

Aan de ene kant staan de posters van partijen die meedoen aan de verkiezingen van Provinciale Staten. De andere zijde is reclameruimte om stemmen te trekken voor de waterschapsverkiezingen. De kiezer mag op 18 maart 2 keer stemmen.

Meest in het oog springend zijn de enorme billboards langs de Zuid-Hollandlaan. Deze borden moeten automobilisten verleiden naar de stembus te gaan. Lees verder

» Hier vind je alles wat je moet weten over de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland

Plezierjacht … jagen of varen? Stelling Stemwijzer zorgt voor verwarring

RTVWEST 10.02.2015 De stellingen in de Stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn soms lastiger dan je denkt. Het CDA in Zuid-Holland legt ‘plezierjacht’ in de stelling: ‘Plezierjacht moet mogelijk blijven in Zuid-Holland’ anders uit dan de andere partijen.

De meeste partijen interpreteren plezierjacht als het jagen op dieren. Maar het CDA heeft de stelling geheel anders begrepen. De partij is het eens met de stelling en geeft de volgende verklaring: Lees verder

Stemwijzer Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015 staat online; vul ‘m hier in

RTVWEST 10.02.2015 DEN HAAG – De Stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen in onze provincie Zuid-Holland staat online. De Stemwijzer kan gebruikt worden als stemhulp voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland, op 18 maart. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Stemwijzer voor Provinciale Statenverkiezingen online

Den HaagFM 10.02.2015 De Stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen in onze provincie Zuid-Holland staat online. De Stemwijzer kan gebruikt worden als stemhulp voor de verkiezingen op 18 maart.

Na het beantwoorden van een aantal stellingen kunnen gebruikers hun eigen standpunten vergelijken met die van de deelnemende partijen. De Stemwijzer geeft geen stemadvies, maar biedt slechts hulp bij het bepalen van iemands positie in het politieke landschap.

Zuid-Hollanders moeten bijvoorbeeld antwoord geven op de stelling: ‘bij provinciale projecten moet de aannemer worden verplicht om langdurig werklozen in dienst te nemen’. Ook wordt gevraagd naar de mening over plezierjacht en subsidies. Doe de Stemwijzer hier.  …lees meer

Files op N44 ‘knellende kwestie’ tijdens Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015

RTVWEST 04.02.2015 ‘Je staat er elke dag in de file, al zolang ik mij kan herinneren.’ Zo luidt de aanhef van een mail in de inbox van verkiezingen@omroepwest.nl. De schrijver heeft het over de files op de N44, bij Wassenaar.

Omroep West is in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op zoek naar dé knellende kwesties van Zuid-Holland. Wat vinden kiezers het belangrijkste politieke onderwerp deze verkiezingen?

Een hoop reacties gaan over de N44, maar ook natuurbeheer en andere thema’s passeren de revue. Toch is er nog ruimte voor andere onderwerpen.

Mail jouw ‘knellende kwestie’!

Wat vind jij het belangrijkste onderwerp? Mail jouw ‘knellende kwestie’ naar verkiezingen@omroepwest.nl. Wij leggen het dan voor aan de politici. Lees verder

» Op de hoogte blijven van het verkiezingsnieuws? Join het Facebookevent: Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2015

» Lees hier alles over de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland

gerelateerde artikelen;

VNO-NCW begint digitaal debat voor verkiezingen: Wat kan de provincie doen voor ondernemers?

RTVWEST 29.01.2015 Ondernemersorganisatie VNO-NCW West is op de eigen website een digitaal debat begonnen in aanloop naar de Statenverkiezingen van 18 maart. Ondernemers kunnen reageren op de standpunten van lijsttrekkers van de politieke partijen over de toekomst van het bedrijfsleven in Zuid-Holland.

Commissaris van de koning Jaap Smit (CDA) heeft het debat afgetrapt met een blog. Hij schrijft daarin dat het provinciebestuur ambitieus moet zijn in het bevorderen van de regionale economie. ‘Op naar een nieuwe tijd, waarin we schouder aan schouder werken aan een Zuid-Holland, waar we allemaal graag wonen en werken’, aldus de commissaris.

Provincie belangrijk voor ondernemers

De provincie is belangrijk voor ondernemers, omdat de bestuurslaag verantwoordelijk is voor bereikbaarheid en aanwijst waar kantoren of bedrijventerreinen mogen komen. Omroep West besteedt veel aandacht aan de Provinciale Verkiezingen. —  Lees verder

» Je kunt het debat hier volgen

Natuurbeheer belangrijk thema bij Provinciale Statenverkiezingen, blijkt uit e-mails van kiezers uit Zuid-Holland. Wat is jouw belangrijkste issue?

RTVWEST 12.01.2015 Wat is volgens jou hét politieke issue bij de komende Provinciale Statenverkiezingen, op 18 maart? Vorige week stelde Omroep West die vraag aan de inwoners van Zuid-Holland, degene die de Provinciale Statenleden straks gaan kiezen. Inmiddels zijn er al een hoop reacties binnen.

We zijn benieuwd naar jouw prangende kwesties: wat is volgens jou het belangrijkste politieke thema bij de komende verkiezingen? Mail ons: verkiezingen@omroepwest.nl.   –  Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Statenverkiezingen 18 maart referendum voor kabinetsbeleid’

NU 10.01.2015 Kiezers laten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart meewegen of de coalitipartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid behalen in de Eerste Kamer. Dat schrijft de Volkskrant.

De drie oppositiepartijen steunden meermaals het kabinetsbeleid bij bijvoorbeeld het goedkeuren van de begroting. VVD en PvdA hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Lees meer over: 

Eerste KamerProvinciale statenverkiezingen

Gerelateerde artikelen

OPROEP : Stuur ons jouw heikele kwestie vanwege de Provinciale Statenverkiezingen

RTVWEST 09.01.2015  Een megastal, een wegverbreding of windmolens in je achtertuin? Waar maak jij je druk om in je omgeving? Wat zijn voor jou de heikele kwesties bij de Provinciale Statenverkiezingen? Omroep West wil het graag weten!

Op 18 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Verkiezingen. Omroep West wil graag weten wat er speelt bij jou in de buurt.

Maak jij je bijvoorbeeld druk om een megastal bij Woubrugge, wil je graag verkeerslichten op de kruising van de N207 bij Leimuiden, wat moeten we doen met lege winkels en kantoren, moet er meer geld komen voor fietsenstallingen of wil je echt geen windmolen in je achtertuin? –  Lees verder

Mail ons

Laat het ons weten! Stuur jouw provinciale probleem naar verkiezingen@omroepwest.nl

gerelateerde artikelen;

Stemmentellers gezocht voor Provinciale Verkiezingen op 18 maart

RTVWEST 06.01.2015 Wie een keer wil kijken hoe het eraan toe gaat bij verkiezingen en er ook nog een leuk bedrag aan wil overhouden, kan zich aanmelden als teller voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen op 18 maart. De gemeente Den Haag is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het verzamelen en verwerken van de stembiljetten.

Als teller moet je op 18 maart om 20.oo uur aanwezig zijn. Vanaf 21.00 uur ga je aan de slag met het tellen van de stemmen voor beide verkiezingen. Sommige stembureaus zijn al voor middernacht klaar met het tellen van de stemmen maar bij sommige bureaus wordt er tot diep in de nacht doorgeteld.

Een teller moet minimaal 18 jaar zijn. De bruto vergoeding is 50 euro. Dit is inclusief kosten voor vervoer, parkeren en telefoon. Lees verder

»Aanmelden kan bij de gemeente Den Haag

Gerelateerde artikelen;

Gemeente zoekt vrijwilligers voor stembureaus bij Provinciale Staten verkiezingen

Den HaagFM 05.01.2015  De gemeente Den Haag is weer op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het verzamelen en verwerken van de stembiljetten bij de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 18 maart.

Zo’n 1.500 mensen zitten overdag op de stembureau’s en helpen ‘s avonds met het tellen. Er zijn 245 stembureaus in Den Haag. Ieder stembureau wordt op deze dag bemand door minimaal vier stembureauleden.

Alle vrijwilligers krijgen een vergoeding van vijftig euro. Aanmelden kan via het formulier op de site Denhaag.nl. …lees meer

STATENVERKIEZINGEN KUNNEN KABINET OPBREKEN

BB 26.10.2014 Oud-VVD-leider Hans Wiegel houdt er rekening mee dat het voortbestaan van het kabinet in gevaar komt na de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar. Als de VVD zich op 18 maart redelijk houdt en de PvdA zakt verder weg, dan leert de geschiedenis volgens hem dat dat bijna altijd tot een kabinetscrisis leidt.

Spannend

,,Die kans is dus zeker aanwezig, zeker ook omdat je ziet dat D66 en CDA nu veel meer met elkaar optrekken dan een jaar geleden. Het wordt spannend”, zei Wiegel in het televisieprogramma WNL op Zondag. De Statenverkiezingen zijn belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. VVD en PvdA hebben nu alleen met steun van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid in de Senaat.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Wiegel: kans op kabinetscrisis is er zeker

Telegraaf 26.10.2014 „Die kans is dus zeker aanwezig, zeker ook omdat je ziet dat D66 en CDA nu veel meer met elkaar optrekken dan een jaar geleden. Het wordt spannend”, zei Wiegel in het televisieprogramma WNL op Zondag. De Statenverkiezingen zijn belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. VVD en PvdA hebben nu alleen met steun van de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een meerderheid in de Senaat.

Wie is het? Statenleden vrijwel onbekend bij kiezer

RTVWEST 17.10.2014 Provinciale Statenleden zijn nauwelijks bekend bij de Nederlandse kiezers. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ipsos onder 1.008 stemgerechtigden.

Slechts 15 procent van de kiezers zegt een lid van Provinciale Staten persoonlijk of van gezicht te kennen. Bij jongere kiezers is de onbekendheid nog groter. 9 op de 10 kiezers tot 35 jaar kent geen enkel Statenlid.

Op 18 maart vinden de Statenverkiezingen plaats. Die verkiezingen trekken vooral de aandacht omdat de nieuwe Statenleden op hun beurt de Eerste Kamer kiezen. Het kabinet heeft op dit moment geen meerderheid in de Senaat. Het is daar op steun van de oppositie aangewezen. Lees verder

gerelateerde artikelen

NL’er kent geen Statenleden

Telegraaf 17.10.2014  Provinciale Statenleden zijn nauwelijks bekend bij de Nederlandse kiezers. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ipsos onder 1008 stemgerechtigden.

Slechts 15 procent van de kiezers zegt een lid van Provinciale Staten persoonlijk of van gezicht te kennen. Bij jongere kiezers is de onbekendheid nog groter. 9 op de 10 kiezers tot 35 jaar kent geen enkel Statenlid.

Statenleden vrijwel onbekend bij kiezer

NU 17.10.2014 Provinciale Statenleden zijn nauwelijks bekend bij de Nederlandse kiezers. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ipsos onder 1008 stemgerechtigden. Slechts 15 procent van de kiezers zegt een lid van Provinciale Staten persoonlijk of van gezicht te kennen. Bij jongere kiezers is de onbekendheid nog groter. Negen op de tien kiezers tot 35 jaar kent geen enkel Statenlid

LOKALE PARTIJEN BUNDELEN KRACHTEN VOOR STATENVERKIEZINGEN

BB 07.10.2014 Lokale partijen steken de koppen bij elkaar om zich krachtig op te kunnen stellen bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Daarmee willen ze het succes herhalen van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar, zo blijkt uit een inventarisatie van het NRC.

Gezamenlijk optreden

In Zeeland, Groningen, Limburg, overal komen lokale partijen bij elkaar om gezamenlijk op te kunnen treden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Zeeuwse partijen werken aan de provinciale partij Zeeland Lokaal. In Groningen komen deze week twintig partijen samen om over een gezamenlijke provinciale partij te praten. Ook in Limburg is een dergelijk initiatief van de grond gekomen. En de Politieke Vereniging Nederland Lokaal stuurt coördinatoren naar alle provincies, om lokalen te helpen bij het opzetten van provinciale partijen, zo schrijft het NRC.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Lokale partijen bundelen zich voor Provinciale Statenverkiezingen›

NRC 06.10.2014  Lokale partijen bundelen zich om het electorale succes van de gemeenteraadsverkiezingen te herhalen bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015.

Kopstukken uit de Zeeuwse politiek geven deze week het startsein voor de provinciale partij Zeeland Lokaal. Twintig lokale partijen in Groningen komen deze week samen om over net zo’n partij te praten. De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) roept ‘gelijkgestemde lokale partijen’ op kandidaten te leveren voor een nieuwe Limburgse partij. Politieke vereniging Nederland Lokaal stuurt ‘coördinatoren’ naar alle provincies, om lokalen te helpen bij het opzetten van provinciale partijen.

Vervolging Wilders kan uitslag EK2015 beinvloeden

Maurice de Hond – 12.10.2014 Over minder dan een half jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De leden hiervan kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Als de Provinciale Statenverkiezingen nu gehouden zouden worden, wordt het heel spannend of VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP de meerderheid in de Eerste Kamer zullen behouden.

Een Reactie op “1e kamer/provincie 2015

 1. Pingback: Het einde van de PvdA ?? | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s